Chat with us, powered by LiveChat

Rynki Obligacji. Analiza i Strategie.

Rynki Obligacji.Analiza i StrategieRynki Obligacji.Analiza i Strategie.
Frank J.Fabozzi
Wydawnictwo WIG PRESS

Warszawa 2000

 

Opis wydawcy:

 

Książka Fabozziego to jeden z najlepszych zachodnich podręczników poruszających problematykę dłużnych papierów wartościowych. Od początku lat osiemdziesiątych rynek obligacji przeżywa gwałtowny rozkwit, a obok standardowych obligacji pojawiają się na nim instrumenty o coraz bardziej złożonej budowie. Powszechne stały się na przykład emisje obligacji zamiennych i podlegających wcześniejszemu wykupowi – są to instrumenty z wbudowanymi opcjami, które znacznie komplikują wycenę. Ponadto dzięki dostępności derywatów inwestorzy stanęli wobec możliwości stosowania nowych strategii kontrolowania ryzyka stopy procentowej oraz kształtowania dochodu z portfela.

 

Opinia SII:

 

„Rynki Obligacji. Analiza i Strategie” jest książką, która w sposób wyczerpujący opisuje problematykę dłużnych papierów wartościowych. Przez wielu uznawana jest za najlepszą książkę dedykowaną zagadnieniom związanym z  obligacjami. Czytając książkę Franka Fabozziego, odnosi się wrażenie, że autor rozłożył temat rynków obligacji na czynniki pierwsze, wyczerpując  go w pełni. Książka dostarczy czytelnikowi  informacji dotyczących rodzajów obligacji, ich wyceny oraz  czynników wpływających na stopę zwrotu. Ponadto książka opisuje różne strategie zarządzania portfelem obligacji. W końcowych rozdziałach autor koncentruje się na opcjach i kontraktach na stopy procentowe. Książka napisana jest w sposób charakterystyczny dla podręczników opracowanych przez autorów amerykańskich, czyli  jasnym językiem, ułatwiającym zrozumienie omawianych zagadnień.

 

Frank J. Fabozzi sporo miejsca poświęca na przedstawienie praktycznych przykładów oraz wyliczeniom, które służą wytłumaczeniu prezentowanej problematyki oraz szybszemu przyswajaniu wiedzy. Jedyną słabością książki jest posługiwanie się przykładami z rynku amerykańskiego,  który różni się od naszego ale nawet pomimo tego książka jest zdecydowanie godna polecenia.

 

Książka skierowana jest do studentów, specjalistów rynku papierów wartościowych. Można ją również polecić inwestorom indywidualnym pragnącym pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

 

 

Spis treści:

 

 1. Wycena obligacji
 2. Obliczanie stopy zwrotu
 3. Zmienność cen obligacji
 4. Czynniki wpływające na stopy zwrotu z obligacji i strukturę czasową stóp procentowych
 5. Rynek skarbowych papierów wartościowych i instrumentów emitowanych przez agencje federalne
 6. Instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa
 7. Obligacje komunalne
 8. Obligacje nieamerykańskie
 9. Pożyczki hipoteczne
 10. Hipoteczne listy zastawne
 11. Obligacje i noty hipoteczne
 12. Certyfikaty pożyczkowe
 13. Analiza obligacji z opcjami dodatkowymi
 14. Analiza instrumentów hipotecznych
 15. Analiza obligacji zamiennych
 16. Strategie aktywnego zarządzania portfelem obligacji
 17. Strategia indeksowania
 18. Strategie finansowania zobowiązań
 19. Pomiar i ocena wyników zarządzania portfelem obligacji
 20. Kontrakty terminowe na stopy procentowe
 21. Opcje na stopy procentowe
 22. Swapy procentowe
 23. Skorowidz
 24. Skorowidz nazwisk
 25. Słownik ważniejszych terminów

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie