Chat with us, powered by LiveChat

Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce

Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce

red.nauk.Dariusz J.Błaszczuk 
Wydawnictwo Poltext
Warszawa 2006

 

Opis wydawcy:

 

Czy Polsce grozi kryzys finansowy? W krótkim okresie raczej nie. Jednak wraz z oddalaniem się horyzontu czasowego prawdopodobieństwo to wyraźnie rośnie skutki oddziaływania czynników niekorzystnych będą coraz silniejsze.

 

Opinia SII:

 

Trudna sytuacja na zagranicznych rynkach spowodowała, że coraz częściej pojawia się pytanie czy Polsce grozi kryzys finansowy. Kwestia ta została poruszona już wcześniej w „Ryzyku...”. Jest to pozycja kierowana do szerokiego grona odbiorców począwszy od teoretyków przez polityków do praktyków gospodarczych czyli inwestorów, którym treści zawarte w tej książce mogą pomóc w identyfikacji zagrożeń poprzez dostrzeganie sygnałów ostrzegawczych oraz ich wzajemnych powiązań. W opinii autorów Polsce w najbliższym czasie nie grozi kryzys finansowy jednak w wyniku dłuższego oddziaływania czynników kryzysogennych takich jak m.in.: rosnący dług publiczny czy wysoki poziom bezrobocia prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu wzrośnie. Warto sięgnąć po tę pozycję również ze względu na fakt, iż pozwala pogłębić wiedzę z zakresu stosunków i finansów międzynarodowych, integracji europejskiej, polityki gospodarczej, finansów publicznych, w kontekście teorii i praktyki zarządzania ryzykiem. 

 

Spis treści:

 

Rozdział 1 Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem
Rozdział 2 Czynniki zewnętrzne ryzyka kryzysu finansowego w Polsce
Rozdział 3 Ryzyko zarażenia się gospodarki Polski zaburzeniami na rynkach zagranicznych
Rozdział 4 Ryzyko związane z integracją Polski z UE
Rozdział 5 Funkcjonowanie gospodarki i państwa a ryzyko kryzysu finansowego w Polsce
Rozdział 6 Kontrola na rynku pracy jako metoda ograniczania jego dysfunkcji
Rozdział 7 Ryzyko związane z długiem sektora finansów publicznych
Rozdział 8 Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemu emerytalnego
Rozdział 9 Ryzyko związane z krajowym systemem finansowym
Rozdział 10 Ryzyko związane z funkcjonowaniem konglomeratów
bankowo-ubezpieczeniowych

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie