Chat with us, powered by LiveChat

Rachunkowość grup kapitałowych

Rachunkowość grup kapitałowych

Red. Marzena Remlein

Wydawnictwo PWN

Warszawa 2013

 

Opis wydawcy:

 

Nowoczesny podręcznik do rachunkowości grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości! Książka podzielona jest na 3 części. W pierwszej z nich autorka omawia powstawanie grup kapitałowych i ich politykę rachunkową, w dwóch pozostałych proces konsolidacji sprawozdań finansowych według polskiego prawa podatkowego i MSSF. Podręcznik jest znakomitym źródłem wiedzy dla studentów ekonomii, finansów i rachunkowości, uczestników studiów podyplomowych oraz praktyków – księgowych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, analityków finansowych. Do ogromnych zalet książki możemy zaliczyć: - praktyczny charakter, - liczne i jasne przykłady liczbowe, - logiczną strukturę, - klarowny język, - aktualność, - syntetyzowanie treści za pomocą wykresów i rysunków. Na rynku wydawniczym brakuje pozycji, które w tak przystępny sposób omawiają trudne zagadnienia konsolidacji sprawozdań finansowych. Można jednoznacznie stwierdzić, że jest to ciekawe i użyteczne opracowanie.

 

Opinia SII:

 

Podręcznik prof. dr hab. Marzeny Remlein z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu to publikacja niezwykle nowoczesna, w przejrzysty sposób ukazująca istotę rachunkowości grup kapitałowych. Książka podzielona jest na trzy części. W pierwszej mamy do czynienia z wprowadzeniem do istoty funkcjonowania grup kapitałowych. Profesor Remlein w dokładny i spójny sposób pokazuje czytelnikowi z jakim podmiotem ma do czynienia i wskazuje na najważniejsze aspekty potrzebne do zrozumienia istoty funkcjonowania grupy kapitałowej. Drugi rozdział prezentuje zasady oraz metody konsolidacji sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości. Dużym plusem jest aktualność pozycji, biorąca pod uwagę najnowsze uwarunkowania prawne. Ostatni rozdział także poświęcony jest konsolidacji sprawozdań finansowych, jednak ukazany jest przez pryzmat międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Jest to duża zaleta książki, która wyposaża w czytelnika w kompleksową wiedzę. W przeciwieństwie do niektórych pozycji rynku wydawniczego, podręcznik prof. Remlein ma niezwykle praktyczny charakter, ze względu na liczne przykłady, pomocne wykresy oraz wyjaśnienia. Tematyka została potraktowana kompleksowo, zgodnie ze światowymi standardami edukacyjnymi. Jest to pozycja niezwykle użyteczna, pomocna w zrozumieniu funkcjonowania i prowadzenia rachunkowości grup kapitałowych, które to zagadnienia są skomplikowane, a bardzo istotne.

 

Podręcznik „Rachunkowość grup kapitałowych” to pozycja obowiązkowa zarówno dla studentów rachunkowości, finansów jak i przedstawicieli i zarządzających grup kapitałowych oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

 

 

Spis treści:

 

Część I. Grupa kapitałowa jako podmiot rachunkowości

  1. Tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych
  2. Polityka rachunkowości grupy kapitałowej

Część II. Konsolidacja sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości

  1. Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych
  2. Metoda konsolidacji pełnej
  3. Metoda proporcjonalna
  4. Metoda praw własności

Część III. Konsolidacja sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

  1. Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  2. Sprawozdanie finansowe stron wspólnego ustalenia umownego według MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne
  3. Wycena udziałów metodą praw własności według MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie