Chat with us, powered by LiveChat

Droga na giełdę

Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej

Praca zbiorow ekspertów BDO

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2008

 

Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej

Praca zbiorowa ekspertów BDO

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2008

 

Opis wydawcy:

 

Książka stanowi kompendium wiedzy o tym, jak najlepiej wykorzystać możliwości rynku giełdowego przez spółki poszukujące kapitału na rozwój albo właścicieli zamierzających wyjść z inwestycji. Autorzy nie koncentrują się jedynie na procesie upubliczniania akcji, dają ogląd całej architektury rynku kapitałowego i przybliżają specy jego najważniejszych instytucji. Nie namawiają do wchodzenia na giełdę, rozważają argumenty „za” i „przeciw”.

 

W książce przedstawiono proces wchodzenia na giełdę krok po kroku. Omówiono rolę doradców oraz wskazano, czego od nich można wymagać. Zasadnicze kwestie, jak np. sporządzenie prospektu emisyjnego, omówiono bardzo szczegółowo. Nie poprzestano na procesie sprzedaży akcji na rynku pierwotnym, ale wskazano też, jak być spółką publiczną i jak spełniać oczekiwania inwestorów już po debiucie na giełdzie.

 

To nie tylko teoretyczna lekcja, ale zasób wiedzy poparty realnymi doświadczeniami. Zainteresuje również tych, którzy nie tylko z praktycznego punktu widzenia chcą poznać mechanizmy rządzące rynkiem pierwotnym. To zestaw dogłębnych statystyk dotyczących rynku giełdowego i pierwotnego, regulacji prawnych odnoszących się do procesu sprzedaży akcji, przykładów z naszej giełdy oraz własnych doświadczeń autorów, którzy pracowali przy plasowaniu emisji na rynku pierwotnym.

 

 

Opinia SII:

 

Zacznijmy od tego, że nie jest to książka skierowana bezpośrednio do inwestorów indywidualnych – praktyków giełdowych. Jest to książka dla właścicieli spółek, którzy rozważają przeprowadzenie publicznej emisji akcji. Z punktu widzenia tej właśnie grupy czytelników, jest to pozycja rewelacyjna. Zawiera ona absolutnie wszystkie informacje, opisane w bardzo przystępy sposób, mówiące co po kolei należy zrobić, aby wprowadzić spółkę na giełdę. Z książki tej czytelnik dowie się wszystkiego o wymaganiach wobec spółki planującej IPO, w szczególności pozna koszty takiego wprowadzenia oraz jakie obowiązki spółka musi na siebie nałożyć. Duży nacisk w książce położony jest na omówienie rzeczywistych przypadków spółek już obecnych na giełdzie. Bardzo obszernie i z należytą uwagą przedyskutowany jest temat obowiązków informacyjnych spółek oraz sposobów postępowania w spółce przy tzw. informacjach poufnych.

Z punktu widzenia inwestora indywidualnego książka stanowi znakomite źródło wiedzy, szczególnie dla osób, które często uczestniczą w ofertach publicznych oraz tych, którzy angażują się kapitałowo jeszcze przed samym IPO.

 

Spis treści:

 

Rozdział 1. Polski rynek kapitałowy
Rozdział 2. Czy wejście na giełdę to słuszna decyzja?
Rozdział 3. Wejście na GPW – wymagania, obowiązki i koszty
Rozdział 4. Droga na giełdę – krok po kroku
Rozdział 5. Po upublicznieniu spółki
Rozdział 6. Alternatywny system obrotu (ASO) – rynek newconnect
Rozdział 7. Opcje menedżerskie
Rozdział 8. Spółki zagraniczne notowane na gpw w warszawie
Rozdział 9. Zawieszenie obrotu papierami wartościowymi emitenta oraz wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie