Chat with us, powered by LiveChat

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe

Michael R. Tyran

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - Oficyna 2004

Kraków 2005

 

Opis wydawcy:

 

Książka służy pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Przedstawia sposób obliczania, interpretację i zastosowania ponad 200 wskaźników, stanowiących najskuteczniejsze metody oceny wyników finansowych firm. Włączone do systemu rachunkowości, wskaźniki umożliwią sprawowanie systematycznej kontroli nad zyskownością przedsiębiorstwa i jego stabilnością finansową.

 

Opinia SII:

 

Publikacja należy do serii Biblioteki Praktyków Zarządzania i rzeczywiście, jest rewelacyjną pozycją dla menedżerów i właścicieli firm. Jednakże nie można odmówić jej użyteczności również dla osób, które do tej pory zajmowały się finansami teoretycznie. Książka ma niezwykle oryginalny okład. Oprócz podziału na rozdziały dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu, sprzedaży, kosztów, należności, zobowiązań i produkcji oraz podrozdziały odnoszące się do konkretnych zagadnień, autor stara się przewidzieć potencjalne pytania, jakie mogą zadać czytelnicy i sam na nie odpowiada. Jako że książka jest skierowana do praktyków, mających w założeniu wiedzę biznesową, nie wymaga ona znajomości księgowości – każde wprowadzane pojęcie jest natychmiast wyjaśniane (Eliza Smyrgała,SII).

 

Spis treści:

 

Rozdział 1. czy firma przynosi zysk? analiza rachunku zysków i strat

Rozdział 2. stan finansów firmy: analiza bilansu

Rozdział 3. analiza ”górnego wiersza”: wskaźniki zarządzania sprzedażą

Rozdział 4. kontrola wydatków: analiza kosztów

Rozdział 5. analiza wpływów pieniężnych: praca menedżera odpowiedzialnego za należności

Rozdział 6. kontrola wydatków pieniężnych: praca menedżera odpowiedzialnego za zobowiązania

Rozdział 7. skuteczne zaspokajanie zapotrzebowania na produkty

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie