Chat with us, powered by LiveChat

Fundamentalny portfel papierów wartościowych

Fundamentalny portfel papierów wartościowych

Waldemar Tarczyński

Wydawnictwo PWE

Warszawa 2002

 

Opis wydawcy:

 

Jednym z najważniejszych zagadnień rozpatrywanych w ramach zarządzania ryzykiem jest analiza portfelowa, której zasadniczym celem jest dywersyfikacja ryzyka. Klasyczne koncepcje budowy portfela papierów wartościowych oparte są na dwóch parametrach portfela: stopie zwrotu i ryzyku.

 

W książce zaproponowano odmienną koncepcję budowy portfela, której podstawą jest syntetyczny miernik rozwoju firmy TMAI (taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji) opisujący siłę fundamentalną przedsiębiorstwa. Jest to nowe podejście w analizie portfelowej, które w przekonaniu autora jest ciekawą alternatywą dla modeli Markowitza i Sharpea.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, analityków rynku, inwestorów, maklerów, doradców i wszystkich osób zainteresowanych giełdą papierów wartościowych oraz naukowców, prowadzących badania w tym zakresie.

 

 

Opinia SII:

 

Autor publikacji, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, przedstawia zastosowanie metod ekonometrycznych do budowy portfela inwestycyjnego alternatywnego wobec znanych modeli Markowitza i Sharpe\'a. Jako że nie  każdy inwestor jest absolwentem kierunku ekonomicznego czy matematycznego, pierwsze rozdziały wprowadzają do metod analiz papierów wartościowych (techniczna, fundamentalna i portfelowa) oraz podstawowych pojęć statystycznych. Dopiero w późniejszej części autor przechodzi do wielowymiarowej analizy przedsiębiorstwa oraz skonstruowanej przez niego taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji. Wskaźnik ten jest wartością zestawiającą w sobie różne płaszczyzny analizy firmy. Z jednej strony są to typowe wskaźniki giełdowe, jak EPS, P/BV czy ROA, z drugiej nakładane na nie są wielkości statystyczne – stopa zwrotu, odchylenie standardowe czy współczynnik asymetrii. Zaletą modelu jest jego budowa na przykładzie spółek notowanych na GPW. Jest to ważny argument, gdyż giełdy światowe różnią się od siebie o tyle, że wskaźnik efektywny na jednym parkiecie może być o wiele mniej przydatny na innym. Stąd warto poświęcić chwilę na poznanie tego narzędzia – może ono się stać źródłem przewagi tych stosujących nad rzeszą pozostałych inwestorów. Jednak pamiętajmy, iż modele opierające się na stopach zwrotu z przeszłości nie muszą mieć odzwierciedlenia w kolejnych okresach, stąd zalecana jest ostrożność w wykorzystaniu tego instrumentu.

 

 

Spis treści:

 

1. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym

1.1. Analiza techniczna

1.2. Analiza fundamentalna

1.3. Analizy portfelowa

 

2. Istota analizy portfelowej

2.1. Stopa zwrotu i ryzyko

2.2. Portfel papierów wartościowych

2.3. Klasyczny model Markowitza i Sharpe´a

 

3. Koncepcja pomiaru siły fundamentalnej przedsiębiorstwa

3.1. Wielowymiarowa analiza porównawcza na rynku kapitałowym

3.2. Syntetyczny miernik rozwoju

3.3. Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji (TMAI)

 

4. Nowe podejście w analizie portfelowej

4.1. Fundamentalne kryterium budowy portfela papierów wartościowych

4.2. Model fundamentalnego portfela papierów wartościowych

4.3. Portfel zbudowany na podstawie kryterium wielu czynników

4.4. Ocena efektywności fundamentalnego portfela papierów wartościowych

 

5. Badania polskiego rynku kapitałowego

5.1. Ocena efektywności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

5.2. Dywersyfikacja ryzyka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

5.3. Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie wyboru spółek do analizy portfelowej

5.4. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych na rynku kapitałowym

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie