Chat with us, powered by LiveChat

Rynki, Instrumenty i instytucje finansowe

Rynki, Instrumenty i instytucje finansowe

Jan Czekaj
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2008

 

Opis wydawcy:

 

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika zawierającego kompletny wykład o rynku finansowym – jego mechanizmach, instrumentach, uczestnikach i ich wzajemnych relacjach.

 

Część pierwsza to syntetyczny obraz rynku finansowego, następnie autorzy przechodzą do przykładów, w ostatnich fragmentach podejmują – sprawiającą studentom największe trudności – problematykę wyceny instrumentów finansowych, od akcji i obligacji do instrumentów pochodnych.

Książka zawiera szczegółowe dane liczbowe dotyczące polskiego rynku finansowego, zarówno w przekroju rynków, instrumentów, jak i instytucji finansowych.

 

Na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono wykaz najważniejszych terminów, pytania kontrolne i zadania.

Przejrzysta struktura i szczegółowy spis treści pozwalają na szybkie wyszukiwanie poszczególnych zagadnień w tekście, a prosty język i klarowność wykładu ułatwiają zrozumienie często bardzo skomplikowanych zagadnień.

 

 

Opinia SII:

 

Książka prof. Czekaja, członka Rady Polityki Pieniężnej, jest kompletnym wykładem o rynku finansowym – jego mechanizmach, instrumentach, uczestnikach i ich wzajemnych relacjach. Lektura pierwszych rozdziałów umożliwia wyrobienie syntetycznego obrazu rynku finansowego, w następnych autor przechodzi do opisu rynków, instrumentów i instytucji finansowych, inwestycji przedsiębiorstw, osób indywidualnych i inwestycji w nieruchomości, podpierając się szczegółowymi danymi liczbowymi, najnowszymi narzędziami analizy oraz przykładami z polskiego rynku finansowego. Książka została podzielona na cztery części:  ogólna charakterystyka rynków finansowych, rynki i instrumenty finansowe w Polsce, instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce oraz instrumenty finansowe – wycena od akcji i obligacji do instrumentów pochodnych i wybór. Na końcu rozdziałów zamieszczono wykaz najważniejszych terminów, pytania kontrolne i zadania. Przejrzysta struktura i szczegółowy spis treści pozwalają na szybkie wyszukiwanie poszczególnych zagadnień w tekście, a prosty język i klarowność wykładu ułatwiają zrozumienie często bardzo skomplikowanych zagadnień. Tytuł o charakterze czysto akademickim, przeznaczony przede wszystkim dla studentów nauk ekonomicznych. 

 

 

Spis treści:

 

Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych

 1. Istota i funkcje rynków finansowych
 2. Klasyfikacja rynków finansowych
 3. Instrumenty finansowe
 4. Uczestnicy rynków finansowych
 5. Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych
 6. Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych

Część II. Rynki i instrumenty finansowe w Polsce

 1. Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań
 2. Rynek pieniężny i walutowy
 3. Rynek kapitałowy
 4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 5. Instrumenty notowane na GPW w Warszawie
 6. Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi

Część III. Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce

 1. Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych

w Polsce

 1. Sektor bankowy
 2. Fundusze inwestycyjne
 3. Firmy ubezpieczeniowe
 4. Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych
 5. Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego

Część IV. Instrumenty finansowe – wycena

 1. Podstawy teorii wyceny
 2. Wycena instrumentów udziałowych
 3. Wycena instrumentów dłużnych
 4. Wycena instrumentów pochodnych

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie