Chat with us, powered by LiveChat

1,5% i OPP

 

  

 

1,5% podatku to Twoja inwestycja w

przyszłość rynku kapitałowego w Polsce!

 

 

Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym nasz numer

KRS 0000025801

 

Dlaczego Twoje 1,5% jest tak ważne? 

Dzięki temu wspierasz edukację ekonomiczną i ochronę praw inwestorów indywidualnych w Polsce! Przez ostatnie dwa lata udało nam się zrealizować wiele inicjatyw w ramach działalności OPP. Oto te najważniejsze:

 1. Zajmowanie publicznego stanowiska i wyrażanie opinii w przypadku zdarzeń mogących nieść ryzyka dla indywidualnych uczestników rynków finansowych, m.in.:
  1. zwrócenie się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zbadanie transakcji na akcjach TIM SA, wskazującym na podejrzenie naruszenia przepisów dot. zakazu ujawniania informacji poufnych oraz wykorzystywania takich przepisów
  2. zwrócenie się do KNF o zbadanie transakcji na akcjach Ciech S.A. wobec podejrzeń o wykorzystywanie informacji poufnej w związku z spadkiem kursu akcji Ciech S.A. przed opublikowaniem istotnej informacji
  3. wniosek o zbadanie transakcji na akcjach STS Holding w związku z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej przed opublikowaniem informacji o wezwaniu na akcje
  4. SII pyta UOKiK o przyczyny przedłużającego się postępowania antymonopolowego w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie kontroli nad spółką TIM S.A.: Co z tym TIM-em? Pytamy UOKiK o przedłużające się postępowanie, UOKiK dał zielone światło na przejęcie TIM SA. Rynkowa lekcja wciąż do odrobienia
 2. Bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych dotyczących ochrony inwestorów indywidualnych oraz ich praw i obowiązków, w tym monitorowanie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego oraz zmian w podatku Belki (w tym własne propozycje zmian w tym temacie).
 3. Współudział przy stworzeniu wraz z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych umożlwiającej organizowanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy w sposób w pełni elektroniczny oraz wspólne zwrócenie się do prezydenta Andrzeja Dudy o wsparcie ww. inicjatywy:
 4. Podejmowanie działań związanych z ochroną akcjonariuszy spółki Kernel Holding S.A.:.
  1. wniosek SII o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed KNF w sprawie udzielenia zgody przez Komisję na wycofanie z obrotu Kernel Holding S.A., celem zapobieżenia wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW w Warszawie
  2. zwracania uwagi organów państwa na sytuację akcjonariuszy mniejszościowych Kernel Holding S.A.
  3. wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy dopuszczenia SII do udziału w postępowaniu przed KNF w sprawie udzielenia przez Komisję zgody na wycofanie akcji z publicznego z obrotu wraz z zawiadomieniem o okolicznościach wskazujących na uzasadnione podejrzenie manipulacji kursem akcji
  4. skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ponowną odmowę dopuszczenia SII do udziału w postępowaniu przed KNF
 5. Interwencje w sprawie zmian przepisów o Alternatywnych Spółkach Akcyjnych:
  1. SII protestuje w sprawie zmian w prawie wykluczających ASI z obrotu giełdowego
  2. SII komentuje stanowisko MF i UKNF w sprawie ASI oraz zawieszenie obrotu akcjami ASI: ASI jednak zawieszone. To potężny problem dla całego polskiego rynku, UKNF i MF zabrały głos ws. ASI. Spółki zostają na giełdzie, wątpliwości pozostają
 6. Piętnowanie działań polityków uderzających w polski rynek kapitałowy, np.:
  1. piętnowanie działań polityków w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących podatku od zysków nadzwyczajnych obejmującego wyłącznie JSW S.A.
  2. publiczne zajęcie stanowiska i poparcie pozwu inwestora indywidualnego przeciwko o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia JSW S.A. rozstrzygającej o braku wypłaty dywidendy, mimo bardzo wysokich zysków, co wiąże się z ww. podatkiem
 7. Wsparcie prawne i merytoryczne przy porozumieniach akcjonariuszu mniejszościowych spółek (4MASS S.A., The Farm 51), m.in:
  1. udział SII w ZWZ Farm 51 S.A. w celu wsparcia akcjonariuszy mniejszościowych spółki w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję niezależnych ekspertów oraz doprowadzenia do poprawy jakości relacji inwestorskich, w tym ładu korporacyjnego i standardów transparentnej i rzetelnej komunikacji Spółki z rynkiem
 8. Edukacja indywidualnych uczestników rynków finansowych - dziesiątki godzin webinarów edukacyjnych oraz dziesiątki publikacji merytorycznych na temat inwestowania na rynkach finansowych i ochrony inwestorów przed potencjalnymi oszustwami finansowymi 
 9. Naświetlanie internetowych oszustw.
 10. Promowanie rozwoju pasywnego inwestowania w Polsce.
 11. Podejmowanie działań mających na celu poprawę komunikacji spółek publicznych z indywidualnymi uczestnikami rynku.
 12. Zawiązanie porozumienia z SEG i KDPW mającego na celu popularyzację programów lojalnościowych, udziału w e-walnych oraz przygotowywania zmian legislacyjnych w Kodeksie spółek handlowych.
 13. Udział w Komitecie ds. Ładu korporacyjnego przy GPW celem doprowadzenia do poprawy transparentności spółek publicznych.
 14. Udział w europejskim badaniu mającym na celu opisanie stanu wiedzy wśród polskich osób indywidualnych dot. zrównoważonych finansów, ESG oraz zielonych produktów finansowych. Projekt został zrealizowany wspólnie z 2° Investing Initiative (2DII).

  W badaniu udział wzięło ponad 50 osób. Projekt był realizowany równocześnie na terenie Belgii, Włoszech, Holandii, Polski, Hiszpanii i Szwecji.

 15. Dziesiątki wystąpień w ogólnopolskich mediach na tematy dotyczące inwestorów indywidualnych i rynku kapitałowego.
 16. Setki godzin konsultacji prawnych oraz odpowiedzi na e-maile członków Stowarzyszenia.

 

Wierzymy, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i dobrobytu w Polsce, dlatego wspieramy i edukujemy również studentów kierunków ekonomicznych i finansowych, tj. prowadzimy praktyczne szkolenia i warsztaty dla studentów, dofinansowujemy składki członkowskie na czas trwania studiów oraz wstęp na największe konferencje branżowe. 

  

Zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku dochodowego na rzecz wspierania edukacji ekonomicznej w Polsce. Twój 1,5% dzisiaj to nadzieja na lepsze jutro.

 

Artykuły związane z podatkiem giełdowym znajdziesz pod adresem:

 

Wszystko o podatku giełdowym

 

Przykładowe artykuły:

 

 

 


 

   

1

1

 

Dodatkowo, jeśli w ramach 1,5% podatku przekażesz dla SII kwotę powyżej 400 złotrzymasz jedną z  dwóch gratyfikacji (wybór należy do Ciebie!):

 

 1. Możliwość wykorzystania do 50% przekazanej kwoty na wybrane z oferty SII: członkostwo, kursy, udział w organizowanych Konferencjach.
 2. Wskazaną książkę o tematyce giełdowej o wartości do 100 zł.

 

Każda osoba, która w ramach 1,5% podatku przekaże dla SII kwotę powyżej 2500 zł – proszona jest o kontakt z biurem Stowarzyszenia.

 

Przekazane wpłaty Urzędy Skarbowe doręczają organizacjom do końca września roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. W związku z tym, że nie możemy zweryfikować wcześniej dokonanych wpłat, prosimy wszystkie osoby, które chcą otrzymać jedną z trzech wyżej wymienionych gratyfikacji o przesłanie na adres czlonkostwo@sii.org.pl skan PIT-u potwierdzonego UPO, na którym znajdują się: wysokość przekazanej kwoty oraz nasz numer KRS, wraz z wskazaniem wybranej gratyfikacji.

 

Warunkiem otrzymania świadczeń jest wyrażenie zgody na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie.
Otrzymanie świadczenia możliwe jest do końca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

 

Zapraszamy jednocześnie do zostania członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Członkostwo w SII daje wiele wymiernych korzyści, m.in.:

 

 • niskie prowizje w biurach maklerskich;
 • szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych: szkolenia, kursy, konferencje;
 • największe zniżki na usługi i produkty giełdowe;
 • największe zniżki na literaturę fachową;
 • wsparcie prawne;
 • bezpłatna prenumerata kwartalnika Akcjonariusz.

 

Już dziś wstąp do SII i korzystaj ze zniżek!

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie