Chat with us, powered by LiveChat

Torpol w centrum uwagi. Dywidendy nie będzie, inwestorzy czekają na wyjaśnienia

Skomentuj artykuł
Źródło: www.torpol.pl

Inwestorów zelektryzowała informacja o tym, że zarząd Torpolu nie rekomenduje wypłaty dywidendy za 2022 r., co widać było po zachowaniu kursu akcji. Zaprosiliśmy przedstawicieli spółki do skomentowania sytuacji oraz udzielenia odpowiedzi na pytania inwestorów.

 

Zarząd spółki Torpol SA zarekomendował, aby zysk netto za 2022 r. w wysokości 183 300 430,44 zł został przeznaczony na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (650 000 zł) oraz zwiększenie kapitału rezerwowego (182 650 430,44 zł). Jak poinformowała spółka w komunikacie, jej rada nadzorcza „po przeanalizowaniu sytuacji finansowej i płynnościowej spółki, aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej branży, w której działa spółka oraz jej perspektyw, pozytywnie oceniła przedstawioną rekomendację zarządu spółki odnośnie podziału zysku netto za 2022 rok”.

 

Innymi słowy, zarząd Torpolu nie zarekomendował wypłaty dywidendy, a rada nadzorcza zgodziła się z takim stanowiskiem. Taki rozwój wypadków nie był zakładany przez rynek, przez co akcje Torpolu na środowej sesji mocno taniały (z ponad 21 zł do 18,6 zł).

 

 

Głosy oburzenia ze strony inwestorów obecne były w mediach społecznościowych, a ponadto otrzymaliśmy emaile od członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w tej sprawie. Pikanterii zdarzeniom dodaje to, że jeszcze niedawno głosami inwestorów Torpol został nominowany do nagrody Herosa Rynku Kapitałowego w kategorii „spółka dywidendowa”.

Inwestorzy mieli prawo sądzić, że zarząd Torpolu zarekomenduje wypłatę dywidendy. Taki wniosek wysnuć można choćby na bazie polityki dywidendowej, której założenia opisane są na stronie spółki.

 

– Podstawowym celem zarządu Spółki TORPOL S.A. jest ciągłe, systematyczne i stabilne tworzenie wartości dodanej dla akcjonariuszy, pozwalające na osiąganie atrakcyjnej stopy zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu perspektyw dalszego rozwoju dla Spółki i odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Intencją Zarządu jest, aby Spółka była postrzegana przez rynek jako spółka dywidendowa i stabilna inwestycja o charakterze długoterminowym – informuje Torpol.

 

Torpol SA
Za okres Dywidenda
(w tys. zł)
Dywidenda na akcję (w zł) Dzień dywidendy Jednostkowy zysk netto okresu
2014 11 485 0,50 19.06.2015 25 003
2015 15 849 0,69 27.06.2016 32 002
2016 10 107 0,44 16.06.2017 15 362
2017 0 0 nd. -13 765
2018 5 740 0,25 31.07.2019 8 166
2019 20 673 0,90 31.07.2020 27 745
2020 35 144 1,53 30.06.2021 46 974
2021 68 910 3,00 29.07.2022 75 622
źródło: Torpol SA

 

Spółka zajmująca się realizacją projektów infrastrukturalnych (głównie kolejowych, choć nie tylko) w latach ubiegłych znana była z wypłacania dywidend. Wyjątek stanowił 2017 r., który Torpol zamknął ze stratą. Co więcej, w poprzednich latach dywidenda na akcję sukcesywnie rosła, w ślad za wzrostem zysku. Przytoczony na początku artykuły zysk netto Torpolu za 2022 r. był o ponad 100% wyższy niż przed rokiem, lecz wypłaty dywidendy nie zarekomendowano.

 

Slajd z prezentacji wynikowej Torpolu podsumowującej 2022 r. Całość dostępna na stronie spółki

 

Komentując emocje wywołane posunięciem zarządu Torpolu warto przypomnieć, że spółka ta niedawno trafiła pod skrzydła Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestycja ta ma ułatwić budowę linii kolejowych prowadzących do nowego portu lotniczego (tzw. szprych CPK). Pakiet kontrolny Torpolu (38%) nabyty został od TF Silesia (podmiot również kontrolowany przez Skarb Państwa). Pakiet ten wszedł w posiadanie TF Silesia w 2014 r., zaś sprzedającym był wówczas Polimex-Mostostal.

 

🟢 Dyskusja na temat Torpolu trwa też na Forum Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Inwestorzy zasługują na wyjaśnienia

W październiku 2022 r. zarząd Torpolu negatywnie odpowiedział na żądanie Nationale-Nederlanden PTE (jeden z wielu prywatnych inwestorów instytucjonalnych obecnych w akcjonariacie Torpolu) dotyczące wypłaty specjalnej dywidendy, związanej z dobrymi wynikami finansowymi spółki. Komunikat ze stanowiskiem zarządu, pod którym podpisali się prezes Grzegorz Grabowski i dyrektor ds. finansowych Marcin Zachariasz, zawiera szereg uzasadnień w formie komentarzy do bieżącej sytuacji spółki oraz stojących przed nią perspektyw.

 

Warto byłoby, aby i dziś, po tym jak rynek został zaskoczony stanowiskiem zarządu, inwestorzy mogli poznać uzasadnienie takiej decyzji. Publikacja sprawozdania finansowego Torpolu za I kwartał 2023 r., która mogłaby być okazją do komunikacji z inwestorami, zaplanowana została dopiero na za miesiąc (19 maja 2023 r.). Dobrym krokiem ze strony zarządu byłoby podjęcie komunikacji w jak najszybszym terminie. Tym bardziej, że pytań ze strony inwestorów jedynie przybywa.

 

Oto przykładowe pytania, które dziś trafiły na naszą skrzynkę pocztową:

 

  • Dlaczego w w sytuacji, w której spółka przedstawia tak wysokie zyski i posiada dużą ilość gotówki, nie dzieli się nią ze swoimi właścicielami?
  • Dlaczego w otoczeniu tak wysokiej inflacji gotówka w spółce jest przetrzymywana?
  • Jakie są plany zarządu na wykorzystanie środków, które uzasadniałyby decyzję o przeznaczeniu zysku na kapitał rezerwowy?
  • Czy zarząd zdaje sobie sprawę z tego, jaki wpływ miała taka decyzja na kurs spółki i w jaki sposób nieprzewidywalność zarządu wpłynie na postrzeganie spółki w przyszłości?
  • Czy decyzja o zatrzymaniu zysku była wymuszona przez nowego inwestora większościowego (CPK) i/lub Skarb Państwa?

 

 

🟢 Jako Stowarzyszenie Indywidualne zwracamy się do zarządu Torpolu o komentarz do bieżących wydarzeń.

 

Jesteśmy gotowi udostępnić wszelkie nasze formaty (czat ze spółką, webinar, występ w programie Inwestorzy Live itp.) oraz kanały komunikacyjne (strona internetowa, media społecznościowe itp.), aby spółka mogła dotrzeć z komunikacją do jak najszerszego grona inwestorów.


 

Dołącz do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Sprawdź naszą ofertę

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie