Chat with us, powered by LiveChat

Delisting Kernel S.A. SII wnioskuje do KNF o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Skomentuj artykuł
Źródło: www.kernel.ua; © MOZCO Mat Szymański - stock.adobe.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych złożyło do KNF wniosek o dopuszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody przez Komisję na wycofanie z obrotu Kernel Holding S.A. SII chce zapobiec wycofaniu spółki z publicznego obrotu.

 

Temat możliwego zdjęcia akcji Kernel Holding S.A. z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie budzi uzasadnione emocje inwestorów. Sprawę monitorowaliśmy od samego początku, zaś w kwietniu opublikowaliśmy artykuł podsumowujący ówczesny stan wydarzeń: KNF czeka na ruch Kernela ws. delistingu. Potem przeprowadzi postępowanie.

 

Robimy kolejny krok i wnioskujemy do Komisji Nadzoru Finansowego o dopuszczenie do postępowania administracyjnego w tej sprawie.

Kernel Holding. Ukraińska spółka na prawie luksemburskim

Zajmujący się działalnością w sektorze rolnym Kernel Holding S.A. od 2007 r. jest spółką notowaną na głównym parkiecie GPW. Swego czasu była to na tyle duża spółka, że wchodziła w skład indeksu WIG20, a od początku istnienia indeksu WIG-Ukraine zajmuje w nim czołowe miejsce. Akcjonariuszami Kernela byli i są zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni, w tym Otwarte Fundusze Emerytalne oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 

 

30 marca br. główny akcjonariusz spółki (Namsen Ltd. z siedzibą na Cyprze, posiadający wówczas 38,05% udziałów w Kernelu) ogłosił wezwanie na wszystkie akcje spółki, w celu zdjęcia spółki giełdy (do rozliczenia wezwania doszło 12 maja i po jego zakończeniu spółka Namsen Ltd. posiada około 75% akcji Kernela). Jednocześnie Kernel ogłosił zamiar złożenia wniosku o zgodę na wycofanie jej akcji z obrotu giełdowego (tzw. delisting).

 

Co ważne i co odróżnia ten przypadek od podobnych spraw z rynku polskiego, decyzji tej nie podjęło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (do podjęcia takiej uchwały wymagane jest minimum 90% głosów w obecności minimum połowy udziałów), tylko Rada Dyrektorów Spółki. Wynika to ze specyfiki prawa luksemburskiego (mimo ukraińskich korzeni, Kernel to spółka z siedzibą w Luksemburgu), na którego zapisy powołuje się spółka.

SII przeciwne wycofaniu Kernela z GPW

Uważamy, że w tym przypadku dochodzi do naruszenia interesu inwestorów indywidualnych. Główna konsekwencja, jaką jest pozostanie z akcjami spółki niepublicznej poza rynkiem giełdowym, jest nie do zaakceptowania. Ważnym podkreślenia jest cena zaproponowana w wezwaniu, czyli 18,5 zł, co nie spotkało się z dobrym przyjęciem przez inwestorów.

 

Uważamy ponadto, że wycofanie z obrotu spółki na podstawie decyzji ciała wykonawczego jakim jest Rada Dyrektorów nie jest równoważne sytuacji, gdyby w polskich warunkach prawnych decydowało o tym WZA większością głosów 9/10 przy obecności minimum 50% wszystkich głosów.

 

Podobnego zdania są mec. Magda Szeplik oraz mec. Leszek Koziorowski z kancelarii Gessel, którzy swoje zdanie sformułowali w artykule opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” 31 maja 2023 r.

 

– W naszej ocenie ustawodawca przesądził art. 91 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej, że ma to być odpowiednik polskiego walnego zgromadzenia bez względu na nomenklaturę używaną w obcym prawie – stwierdzają Szeplik i Koziorowski.

Po co SII przystępuje do postępowania w sprawie delistingu Kernela

Udział Stowarzyszenia w postępowaniu służył będzie realizacji interesu inwestorów indywidualnych poprzez zapewnienie wszechstronnego zbadania zaistnienia przesłanek warunkujących zgodę KNF na wycofanie akcji Kernel Holding S.A. z obrotu na GPW, w szczególności tych służących ochronie akcjonariuszy mniejszościowych. Stosowny wniosek do KNF został skierowany 10 lipca.

 

Po dopuszczeniu do postępowania administracyjnego, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych będzie mogło szeroko przedstawiać argumentację o niezgodności trybu podejmowania decyzji przez Kernel Holding S.A. z prawem polskim. W konsekwencji będzie mogło wpływać na Komisję, która ma możliwość wydania decyzji odmownej i pozostawienia Kernela w publicznym obrocie.

 

Dołącz do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie