Chat with us, powered by LiveChat

SII zwraca się do KNF o zbadanie transakcji na akcjach STS Holding

Skomentuj artykuł

Zachowanie kursu akcji STS Holding przed opublikowaniem informacji o wezwaniu wzbudziło uzasadnione pytania inwestorów o to, czy doszło do wykorzystania informacji poufnej. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych interweniuje w tej sprawie.

 

Najpierw przytoczmy fakty. Po zakończeniu wtorkowej sesji na rynek trafił komunikat dotyczący ogłoszenia przez Entain wezwania na 100% akcji STS Holding po cenie 24,80 zł za akcję. Kontrolujące blisko 70% akcji spółki Fundacje Rodzinne Juroszków zobowiązały się do wzięcia udziału w wezwaniu, co otwiera drogę do ściągnięcia bukmachera z giełdy.

 

 

Wtorkową sesję akcje STS zakończyły wzrostem o 3,61% przy wyraźnie podwyższonym wolumenie obrotu. Również dwie poprzednie sesje przyniosły wzrost cen akcji spółki (o 2,01% w piątek i 2,22% w poniedziałek). Wszystko to działo się przy słabej postawie mWIG40 (0,28% w piątek, -0,74% w poniedziałek i -1,57% we wtorek).

W środę akcje STS Holding drożały już o ponad 11%, do poziomu zbliżonego do ceny w zapowiedzianym wezwaniu.

Branża wiedziała o przejęciu

Poszlaki dotyczące wykorzystania informacji poufnej widać więc w samych notowaniach. Co więcej, w mediach społecznościowych pojawił się wpis jasno wskazujący na to, że informacja o planowanym przejęciu STS Holding była w obiegu w branży bukmacherskiej.

W kuluarach mówiło się o tym już od jakiegoś czasu, a dzisiaj mamy potwierdzenie – Entain przejmie STS za łączną kwotę około 750 milionów funtów napisał Maciej Akimow na portalu iGamingPolska.pl.

 

Sytuacja jest więc jeszcze bardziej kontrowersyjna niż w przypadku również budzącego uzasadnione oburzenie wezwania na TIM SA. Wówczas kurs również rósł przed ogłoszeniem wezwania (cena także zakładała premię dla akcjonariuszy), jednak nikt znany z imienia i nazwiska nie przyznał, że posiadał wcześniej informację o wezwaniu.

 

Jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 28 marca 2023 r. zwróciliśmy się do Komisji Nadzoru Finansowego o zbadanie podejrzanych transakcji na akcjach TIM SA. Pamiętając o tamtej sprawie, zwracamy się do KNF o zbadanie transakcji na akcjach STS Holding.

 

SII wnosi o pilne podjęcie przez KNF działań, celem ustalenia, czy w opisywanej sprawie doszło do ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych przez osoby mogące mieć dostęp do informacji związanych z prowadzonymi negocjacjami w sprawie wezwania na akcje STS Holding lub przez osoby z nimi powiązane bądź działające w oparciu o przekazane im przez wyżej wymienionych informacje poufne.

 

Stanowisko SII pozostaje niezmienne – insider trading to zjawisko, które należy piętnować i eliminować jak najszybciej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem o nadużyciach na rynku (MAR) spółki publiczne mają obowiązek ograniczenia grona osób będących w posiadaniu informacji poufnych do niezbędnego minimum oraz sporządzania i aktualizowania list insiderów, czyli osób mających dostęp do informacji poufnych. 

 

Jak wskazuje się w punktach 56 i 57 Preambuły do Rozporządzenia MAR, takie listy insiderów:

 

  • to cenny środek ochrony integralności rynku;
  • stanowią dla organów regulacyjnych istotne narzędzie badania prawdopodobnych nadużyć na rynku;
  • mogą również być dla właściwych organów użytecznym narzędziem wskazywania wszelkich osób mających dostęp do informacji poufnych i ustalania daty, z którą uzyskały one ten dostęp;
  • mogą służyć emitentom lub takim osobom („insiderom”) do kontroli przepływu informacji poufnych, a tym samym przyczynić się do wypełnienia obowiązków związanych z zachowaniem poufności

 

Jednocześnie warto przypomnieć, że art. 14 Rozporządzenia MAR jednoznacznie stanowi, że „Zabrania się każdej osobie:

 

  1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
  2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
  3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych”.

 

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi "Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. a rozporządzenia 596/2014, wykorzystuje informację poufną podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie".

 

W raportach rocznych UKNF znajdują się dane dotyczące zawiadomień do prokuratury, aktów oskarżenia oraz wyroków skazujących z artykułów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczących manipulacji oraz ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej.

Raport za 2022 r. opublikowany powinien zostać w najbliższych tygodniach. Wówczas ponownie zajmiemy się liczbą zawiadomień do prokuratury, aktów oskarżenia i wyroków skazujących.

 

O komentarz do bieżących wydarzeń zwróciliśmy się do Mateusza Juroszka, prezesa STS Holding.Komentuje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Rozstrzygnijmy sprawę szybko

Wczorajszy ostry wzrost kursu STS Holding na zakończenie sesji giełdowej to kolejny po TIM-ie ewidentny przypadek, w którym można podejrzewać wykorzystanie informacji poufnych. Patrząc na komentarze w mediach społecznościowych, można nabrać ogromnych wątpliwości, jak ta zdecydowanie cenotwórcza informacja o planowanym wezwaniu na akcje STS-u, była w spółce strzeżona.


Oczywiście jest to sprawa, którą KNF powinien się zająć tu i teraz. Najważniejsze w tej sprawie, podobnie jak w sprawie TIM-u, jest to, żeby taką sprawę rozstrzygnąć błyskawicznie, niemalże natychmiast. Przecież mamy 2023 rok, mamy dostępne wszystkie możliwe narzędzia informatyczne, a Komisja ma na talerzu całą listę transakcji i dane stron zawierających te transakcje. Ile zatem potrzeba czasu na zidentyfikowanie tych osób i podmiotów i wszczęcie postępowania?


Najgorszy możliwy scenariusz w tej sprawie byłby taki, że ta sprawa będzie toczyć się latami. Daje to poczucie bezkarności i przyzwolenia na to, że w przyszłości takie wykorzystanie insider tradingu będzie znowu miało miejsce. Rozstrzygnijmy zatem tę sprawę szybko, tak po prostu dla dobra całego rynku kapitałowego.

 


 

🟢 Dyskusja na temat transakcji na akcjach STS Holding trwa też na Forum Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

Planujemy kontynuację tematu

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie