Chat with us, powered by LiveChat

SII

Zniżki

Medicover Sport – nowa oferta pakietów sportowych dla członków SII

Medicover Sport – nowa oferta pakietów sportowych dla członków SII

 

Słuchamy Waszych potrzeb, dlatego znaleźliśmy nową, korzystniejszą ofertę zapewniającą dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych. W październiku 2023 r. skończyliśmy współpracę z Benefit Systems na karty MultiSport i mamy dla Was nową ofertę pakietów od Medicover Sport (dawniej OK System). Pakiety te są dostępne wyłącznie dla pracowników firm, jednak udało nam się uzyskać ofertę dla członków Stowarzyszenia - to jedna z wielu korzyści wynikających z członkostwa w SII!

 

Medicover Sport oferuje dwa pakiety: goFIT i FIT&more, które różnią się ilością dostępnych aktywności i obiektów. Możliwy jest także wybór wariantu (2x w tygodniu czy raz dziennie).  Ceny pakietów są bardzo atrakcyjne. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia pakietów dla osób towarzyszących oraz dzieci. Więcej informacji o nowych pakietach sportowych i lista obiektów znajduje się tutaj.

 

WARUNKI korzystania z pakietów sportowych Medicover Sport:

  • oferta skierowana jest wyłącznie do aktywnych członków Stowarzyszenia, tj. z aktualnie opłaconą składką członkowską. UWAGA! Użytkownikom pakietu, którzy nie zapłacą składki członkowskiej w SII, dostęp będzie blokowany.
  • miesięczna opłata uzależniona jest od wybranego pakietu (szczegóły pakietów znajdują się w akapicie dostępnym wyłącznie dla członków SII)
  • zgłoszenia do programu i wpłaty przyjmowane są do 20. dnia miesiąca (z góry za kolejny miesiąc).  Zgodnie ze statutem SII numer członkowski przyznawany jest do 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności za składkę członkowską, dlatego prosimy o uwzględnienie tego terminu w przypadku osób chcących dopiero dołączyć do Stowarzyszenia,
  • zapisy do programu i płatności realizowane będą tylko przez dedykowaną stronę - link do zapisu znajduje się w akapicie poniżej (jest on dostępny tylko dla aktywnych członków SII). Abonament opłacany jest metodą płatności cyklicznej (opłata za pakiet będzie comiesięcznie pobierana z podanej przez Ciebie karty),
  • adres mailowy w systemie Medicover Sport musi być taki sam, jak wprowadzony na profilu członkowskim w SII, każde zgłoszenie za pomocą innego adresu mailowego będzie usuwane. Zgłaszając się do programu obowiązkowo w polu „ID Pracownika” należy podać numer członkowski w SII (znajdziemy go w zakładce „Moje konto” po zalogowaniu na stronie SII). Użytkownikom pakietu, którzy wprowadzą inne dane niż na profilu członkowskim SII, dostęp będzie blokowany,
  • REZYGNACJA z pakietu Medicover Sport: Rezygnacji można dokonać od 1 do 20 dnia miesiąca. Abonament opłacany jest metodą płatności cyklicznej (opłata za pakiet będzie comiesięcznie pobierana z podanej przez Ciebie karty).
  • Przez platformę Medicover Sport wybierane są pakiety dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, wypełniany jest formularz zgody online oraz dokonywana jest comiesięczna płatność za pakiet sportowy.


Więcej szczegółów oraz lista obiektów na stronie: medicoversport.pl

 

Link do zapisu na wybrany pakiet Medicover Sport

Link dostępny jest tylko dla aktywnych członków SII

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie