Chat with us, powered by LiveChat

SII

newconnect

Bieżące wiadomości na temat: newconnect - strona 9

Analiza - MGM Systems

09.01.2014

Analiza - MGM Systems

MGM Systems S.A. jest spółką działającą w obszarze managment consulting oferującą swoje usługi z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego, a także finansów i controllingu. Spółka buduje swoją pozycję w branży od roku 2001, a notowana jest na rynku NewConnect od 4 grudnia 2012 r.Zobacz więcej

Analiza - IBC Polska F&P

16.12.2013

Analiza - IBC Polska F&P

Historia Spółki IBC Polska F&P S.A. rozpoczęła się w 1995 roku. Początkowo głównym przedmiotem działalności firmy było zaopatrywanie producentów piwa i napojów bezalkoholowych w urządzenia do sprzedaży napojów w gastronomii.Zobacz więcej

Analiza - Uboat Line

14.11.2013

Analiza - Uboat Line

Historia działalności gospodarczej UBOAT LINE S.A. rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy to jednoosobowe przedsiębiorstwo stworzyło platformę sprzedaży biletów na przeprawy promowe. W wyniku dynamicznego rozwoju 20 października 2010 roku przedsiębiorstwo przyjęło formę spółki akcyjnej z siedzibą w porcie morskim w Gdyni. Spółka UBOAT LINE S.A. debiutowała 3 stycznia 2012 roku na rynku alternatywnym NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - Black Point

31.10.2013

Analiza - Black Point

Black Point S.A. jest producentem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Obecną nazwę oraz formę prawną Spółka przyjęła w 2007 roku, jednak historia jej działalności sięga roku 1998, kiedy to rozpoczęła działalność pod nazwą Inter Mind Sp. z o.o. Jej debiut na rynku NewConnect odbył się w dniu 14 maja 2010 roku.Zobacz więcej

Analiza - Onico

16.10.2013

Analiza - Onico

Przedmiotem działalności ONICO S.A. jest pośrednictwo w hurtowym obrocie paliwami płynnymi, w szczególności gazem LPG.Zobacz więcej

Analiza - Dektra

03.10.2013

Analiza - Dektra

Przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja oraz hurtowa dystrybucja materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej oraz przemysłowej. Spółka kieruje swoją ofertę do firm zajmujących się systemami dociepleń, suchą zabudową, izolacją, dekarstwem, budownictwem drogowym oraz budownictwem hydrologicznym. Podmiot dostarcza również folie opakowaniowe do zakładów przemysłowych.Zobacz więcej

Analiza - Gwarant

19.09.2013

Analiza - Gwarant

Opolska spółka rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku pod nazwą Gwarant Sp. z o.o. Emitent oferuje kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw i osób prywatnych z zakresu ochrony mienia, utrzymania porządku, projektowania i montażu instalacji alarmowych. W 2008 roku Podmiot przekształcił się w spółkę akcyjną Gwarant Agencja Ochrony S.A., a w lutym 2010 roku zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - InfoScope

21.08.2013

Analiza - InfoScope

Historia przedsiębiorstwa z Gdańska sięga 2009 roku, kiedy to powstał poprzednik prawny Emitenta ? firma Itigo sp. z o.o. W dniu 15 kwietnia 2013 roku doszło do przekształcenia w spółkę akcyjną, natomiast 12 czerwca 2013 roku InfoScope S.A. zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - Synektik

08.08.2013

Analiza - Synektik

Początki działalności warszawskiej spółki z branży life science sięga października 2001 r., kiedy to zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie w spółkę akcyjną nastąpiło 4 lutego 2011 r., a 9 sierpnia tego samego roku, Synektik S.A. zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - AEDES

25.07.2013

Analiza - AEDES

AEDES S.A. ? Historia powstania krakowskiego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w branży budowlano-montażowej sięga 2001 roku, kiedy to powstała spółka z ograniczona odpowiedzialnością. W 2011 roku doszło do przekształcenia Podmiotu, a w czerwcu 2013 roku Emitent zadebiutował w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie