Chat with us, powered by LiveChat

SII

newconnect

Bieżące wiadomości na temat: newconnect - strona 11

Analiza - ZWG

20.02.2013

Analiza - ZWG

ZWG S.A. jest firmą zajmującą się produkcją trudnościeralnych elementów gumowych i produktów gumowo-metalowych, używanych do celów przemysłowych. Spółka powstała w wyniku serii przekształceń Wydziału Wyrobów Gumowych Zakładów Górniczych Konrad, przejętych przez INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o. w 1996 r., a następne wydzielonych do obecnej postaci firmy przez przejęcie pracownicze w 2007 r.Zobacz więcej

Analiza - Grupa Mennice Krajowe

06.02.2013

Analiza - Grupa Mennice Krajowe

Grupa Mennice Krajowe S.A. ? warszawska Spółka zajmująca się handlem metalami szlachetnymi, powstała w 2011 roku, a od 11 maja 2012 roku notowana jest w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - Biogened

23.01.2013

Analiza - Biogened

Początki działalności łódzkiego przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej oraz wyrobów medycznych sięgają 1949 roku, kiedy założona została spółka POLON, będąca poprzednikiem prawnym Emitenta. W 1998 r. Podmiot został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a w 2006 r. podjęto uchwałę o przekształceniu Biogened sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Emitent dnia 31 sierpnia 2011 r. zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - Sunex

09.01.2013

Analiza - Sunex

Firma z Raciborza funkcjonuje od 2002 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak początki jej działalności sięgają 1995 r. W 2010 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną, a rok później Sunex S.A. zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - Internet Media Services

11.12.2012

Analiza - Internet Media Services

Internet Media Services S.A. - początki działalności warszawskiego przedsiębiorstwa z branży mediowej sięgają 2000 roku, kiedy to powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie w spółkę akcyjną nastąpiło w roku 2007, a w styczniu 2012 roku Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - Telestrada

28.11.2012

Analiza - Telestrada

Historia powstania warszawskiej Spółki sięga 1985 roku, w 2003 roku dokonano zmiany profilu i Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w sektorze telekomunikacyjnym. W listopadzie 2007 roku Emitent zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - Marka

14.11.2012

Analiza - Marka

Marka S.A. ? Historia białostockiego przedsiębiorstwa działającego w branży finansowej sięga 2006 roku. Początkowo Spółka prowadziła działalność w dwóch miastach ? Białymstoku i Lublinie. We wrześniu 2011 roku Emitent zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i obecnie prowadzi aktywną działalność sprzedażową na terenie dziewięciu województw.Zobacz więcej

Analiza - Orzeł

12.11.2012

Analiza - Orzeł

Spółka Orzeł S.A. kontynuuje działalność gospodarczą podmiotu ?Firma Orzeł ? Halina Orzeł?, który powstał w 1984 r. Działalność w branży oponiarskiej prowadzona jest od 1999 r. W 2007 r. powstała spółka akcyjna, a w kwietniu 2008 r. Orzeł S.A. zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - Kupiec

19.10.2012

Analiza - Kupiec

Kupiec S.A. ? Przedsiębiorstwo z Tarnowa zajmujące się transportem i spedycją na rynku krajowym i międzynarodowym. W chwili założenia w 2002 roku, Podmiot dysponował 4 zestawami typu TIR. W sierpniu 2011 roku Emitent zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i obecnie zarządza ponad 40 zestawami typu TIR.Zobacz więcej

Analiza - Planet Soft

03.10.2012

Analiza - Planet Soft

Historia wrocławskiej spółki informatycznej sięga roku 2000 r., kiedy to powstała firma w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczącej usługi wytwarzania oprogramowania na zlecenie. W 2002 r. Podmiot pozyskał pierwszych zagranicznych klientów z USA oraz Kanady, a w kolejnych latach poszerzono ofertę m.in. o usługi outsourcingu IT.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie