Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Uboat Line

Profil działalności

 

Spółka UBOAT LINE S.A. jest firmą z sektora transportu morskiego zajmującą się wyszukiwaniem oraz rezerwacją połączeń promowych dla pojazdów ciężarowych oraz dostawczych w obrębie Morza Bałtyckiego, Śródziemnego, Północnego oraz Adriatyku. Oferta Emitenta obejmuje również rejsy pasażerskie. Wykorzystując swoje bogate doświadczenie w branży wyszukuje najkorzystniejsze oferty transportu na potrzeby swoich klientów, które pozwalają na obniżenie kosztów transportu. Znaczna część działalności Spółki obejmuje obsługę firm spedycyjnych, które korzystają z transportu morskiego jako alternatywnego szlaku komunikacyjnego dla przewozu lądowego. UBOAT LINE S.A. posiada również w swojej ofercie serwis lotniczy jako uzupełnienie usług oferowanych drogą morską.

 

W zakres usług UBOAT - LINE S.A. wchodzą:

  • rezerwacja przepraw promowych z większości portów w całej Europie,
  • rezerwacja przepraw dla pojazdów ponadnormatywnych,
  • rezerwacja przepraw dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne,
  • sprzedaż winiet za przejazdy we Francji, Hiszpanii i Włoszech,
  • serwis i obsługa transportu intermodalnego tj. przewozu pociągami samochodów ciężarowych,
  • fracht morski,
  • przesyłki lotnicze.

 

Spółka dniu 10 lipca 2013 r. dokonała transakcji sprzedaży jednostki zależnej OLIWIA TRANS GmbH z siedzibą w Hamburgu. Następnie 16 lipca 2013 r. Emitent dokonał transakcji sprzedaży spółki zależnej Ferry Lines s.r.o. z siedzibą w Pradze. W dniu 25 października 2013 r. Emitent poinformował o zakupie 100% udziałów w spółce TRUCKER sp. z o.o. Jak poinformowano w raporcie bieżącym, nabycie przedmiotowych udziałów związane jest z planami rozszerzenia działalności operacyjnej Emitenta o transport międzynarodowy lądowy towarów. TRUCKER sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu posiada niezbędne licencje/pozwolenia na wykonywanie ww. działalności.

 

Strategia Spółki zakłada rozwój działalności operacyjnej w obrębie największych w Europie rynków związanych z obsługą przepraw promowych. Wiąże się z tym utworzenie nowych oddziałów sprzedaży biletów na rynkach zagranicznych. Podejmując współpracę z największymi armatorami światowymi, UBOAT-LINE S.A. pozyskuje coraz szersze spektrum działania i kreuje się na firmę rozpoznawalną i wiarygodną w branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Zarząd Emitenta prowadzi działania optymalizujące finansowanie bieżącej działalności. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym 50/2013 w 27 września 2013 r. zakończona została subskrypcja obligacji serii C, które mają być notowane na rynku Catalyst. Pozyskanie dodatkowych środków pozwoli na rezerwację istotnych przepraw promowych na korzystniejszych warunkach. Ponadto Emitent zamierza zdywersyfikować swoje usługi poprzez rozbudowę serwisu lotniczego.

 

Struktura Akcjonariuszy Uboat Line

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Spółki.

 

Wyniki finansowe

 

Skonsolidowane przychody Uboat Line

 

*dane za 01.09.2010r.-31.12.2011r.

                                                        Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Spółki.

 

Od początku września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 14,68 mln zł. W następnym roku przychody Spółki znacznie się powiększyły o prawie 17 mln zł osiągając poziom 31,66 mln zł, co stanowiło wzrost o ponad 116% względem analogicznego okresu roku poprzedniego Wzrost sprzedaży spowodowany jest podpisaniem nowych umów z przewoźnikami, a także renegocjacją umów wcześniej zawartych. Porównując półrocze z roku 2012 do półrocza bieżącego roku możemy zauważyć poprawę wyników o ponad 105%. UBOAT LINE S.A. w raporcie za II kwartał 2013r. prognozuje osiągnięcie przychodów z działalności samej jednostki w wysokości ponad 50 mln zł. Za półrocze wynik z przychodów ze sprzedaży netto wynosi 21,43 mln zł, co stanowi 42,9% wykonania prognozy. Drugie półrocze jest okresem zwiększonej sprzedaży przez co istnieje możliwość osiągnięcia prognozowanych wielkości.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Uboat Line

*dane za 01.09.2010r.-31.12.2011r

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Spółki.

 

UBOAT-LINE S.A. od początku swojej działalności wykazuje dodatnie wyniki finansowe. Zysk z działalności operacyjnej w pierwszym roku funkcjonowania podmiotu wynosił ok. 100 tys. zł. Natomiast zysk netto wyniósł 16 tys. zł. W kolejnym okresie Spółka osiągnęła wyniki finansowe zdecydowane wyższe. Zysk z działalności operacyjnej za okres 2012 r. wyniósł 2,95 mln zł w stosunku do 100 tys. zł z roku poprzedniego. Z kolei zysk netto wzrósł z poziomu 16 tys. zł do 2,05 mln zł w okresie bieżącym. Wynik ten mógł być następstwem emisji obligacji na rynku Catalyst (Raport bieżący nr 59/2012), przez co udało się uzyskać środki w wysokości 650 tys. zł na zakup biletów. Dodatkowo Spółka podpisała znaczące umowy z nowymi armatorami oraz renegocjowała poprzednie umowy.  Dzięki temu wzrosła znacząco sprzedaż biletów i innych usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Porównując I półrocze 2012 roku do I półrocza 2013 roku również można zauważyć wzrost zysku z działalności operacyjnej 298 tys. zł do 2,5 mln zł oraz zysku netto z 206 tys, zł do 2,29 mln zł.  Marża netto ze sprzedaży w 2011 roku wyniosła 0,11%, natomiast w 2012 roku było to 6,47%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia za rok 2011 wyniósł 43,89%, a za rok 2012 poziom ten wyniósł 33,71%.

 

Analiza SWOT

 

Do mocnych stron UBOAT-LINE S.A. niewątpliwie należy wiedza i doświadczenie kadry zarządzającej oraz pracowników, zdobyte podczas wieloletniej pracy w branży. Współpraca z czołowymi przewoźnikami pozwala na zakup dużych pakietów biletów po korzystnych cenach, co wpływa na poziom cen oferowanych klientom Spółki. Stale rozwijający się rynek usług transportowych pozwala na osiąganie coraz wyższych wyników finansowych. Podpisanie licznych umów z czołowymi przewoźnikami pozwoliło na zwiększenie działalności jednostki. Ponadto UBOAT-LINE S.A. została pełnoprawnym członkiem EFFA - European Freight Forwarders Assostiation - Zrzeszenia Spedytorów Międzynarodowych. Spółka przystąpiła także do Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, co pozytywnie wpłynęło na wiarygodność i prestiż Emitenta z perspektywy klientów i kontrahentów.

 

Słabą stroną Spółki pozostaje relatywnie silne uzależnienie działalności od dostawców usług. Bezpośrednie powiązanie z przewoźnikiem może wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa w momencie nie wywiązania się przewoźnika z zobowiązań. Kolejną słabą stroną jest utrzymywanie klasycznych punktów sprzedaży w celu utrzymania klientów nie korzystających z usług elektronicznych. Powoduje to generowanie kosztów utrzymania budynków i personelu związanego ze sprzedażą produktów kanałem tradycyjnym. Działalność Emitenta, głównie z zakresie frachtu morskiego, jest uzależniona od koniunktury światowej oraz sytuacji gospodarczej danego państwa, co w przypadku kryzysu globalnego może obniżyć rentowność sprzedawanych usług. Sektor transportu morskiego jest sektorem stale rozwijającym się o określonych możliwościach rozwoju. Mocna pozycja na rynku pozwala Spółce na podążanie za nowoczesnymi rozwiązaniami oraz stałe powiększanie zakresu działalności. Zwiększona skłonność do podróżowania i przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej umożliwia pozyskanie nowych odbiorców na oferowane usługi. Takie szanse mogą przełożyć się na powiększające się wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Uzyskanie członkostwa EFFA oraz przystąpienie do PISL stwarza możliwości pozyskania nowych kontrahentów oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Uzupełnienie usług frachtu morskiego o przesyłki lotnicze pozwala na zdywersyfikowanie ryzyka oraz uzupełnienie oferty Emitenta.

 

Zagrożenie dla Spółki stanowi liczna konkurencja oferująca usługi substytucyjne lub komplementarne do usług UBOAT-LINE S.A. co może spowodować obniżenie cen w celu zwiększenia konkurencyjności, a w konsekwencji obniżenie marży przedsiębiorstwa. Za zagrożenie można uznać rozwój infrastruktury transportu lądowego, który znacząco może wpłynąć na konkurencyjność usług prowadzonych przez Emitenta. Należy mieć również na uwadze, ze wypadki o charakterze losowym mogą spowodować spadek zaufania do transportu morskiego, bądź też lotniczego. 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital