Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Orphée

© Eisenhans - Fotolia.com

Orphée S.A. została założona w 2002 roku w Genewie jako podmiot działający w sektorze ochrony zdrowia. Od grudnia 2012 roku Spółka jest notowana na rynku NewConnect, a obecnie Rada Dyrektorów podejmuje działania zmierzające do przejścia na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych.

Profil działalności

Orphée to spółka akcyjna prawa szwajcarskiego działająca w obszarze zastosowań biotechnologii w nowoczesnej diagnostyce medycznej. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości odczynników i aparatury do diagnostyki laboratoryjnej. Oprócz odczynników przeznaczonych do produkowanych przez siebie analizatorów Grupa Orphée posiada szeroką gamę odczynników:

  • biochemicznych i hematologicznych,
  • odczynników do elektroforezy i koagulacji,
  • odczynników serologicznych i parazytologicznych,
  • odczynników służących do rozpoznawania białek specyficznych.

 

Spółka działa na rynku diagnostyki in vitro (ang. in vitro diagnostics – IVD) w sektorze hematologii oraz na rynku biochemii, który stanowi ok. 20% globalnego rynku diagnostyki in vitro. Badania diagnostyczne in vitro polegają na wykazaniu obecności lub określeniu ilości konkretnego składnika w różnych płynach ustrojowych organizmu przez co dostarczają informacji o stanie zdrowia pacjenta. Włączenie włoskiej spółki Diesse do Grupy Orphée poszerzyło ofertę Emitenta na rynku diagnostycznym o segment  immunologii, mikrobiologii i pomiaru odczynu Biernackiego (ESR), które wpłyną na wzrost pokrycia rynku IVD do ok. 80% jak informuje Spółka w raporcie okresowym za III kwartał 2013 r.

 

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą:

  • Orphée S.A. -podmiot dominujący, producent i dystrybutor analizatorów hematologicznych. Prowadzi również dystrybucję odczynników do tych analizatorów.  
  • Grupa Diesse (50% udziałów)- wytwórca urządzeń i testów z zakresu immunologii, mikrobiologii i ESR.
  • KORMIEJ - RUSLLAND Sp. z o.o. (100% udziałów)- prowadzi dystrybucję produktów i towarów dostarczanych przez Grupę PZ Cormay SA na terenie Federacji Rosyjskiej.
  • KORMEJ DIANA Sp. z o.o. (98,5% udziałów) - prowadzi dystrybucję produktów i towarów dostarczanych przez Grupę PZ Cormay SA na terenie Białorusi. Jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Białorusi takich firm jak: Interlab s.r.l., Response Biomedical, IUL, Orphée S.A.
  • INNOVATION ENTERPRISE LTD. S.A. (99,98% udziałów) – spółka z branży diagnostyki medycznej posiadająca szereg patentów, doświadczony zespół badawczo – rozwojowy oraz rozwiniętą sieć dystrybucji w Azji. Zajmuje się produkcją odczynników biochemicznych, immunologicznych, TDM-ów (Therapeutic Drug Monitoring), DOA (Drugs of Abuse), odczynników do cytologii, ELISA (test immunoenzymatyczny) i szybkich testów.

 

Strategia Emitenta polega na ekspansji na rynki zagraniczne, w szczególności na kraje rozwijające się: jak Brazylia, Chiny, państwa należące do Wspólnoty Niepodległych Państw, Turcji, Indii i Polski. Spółka zamierza utworzyć jednostki operacyjne na terenie Chin, Brazylii, Polski i Stanów Zjednoczonych. Priorytetem jest wdrożenie do produkcji platformy BlueBox oraz tworzenie nowych analizatorów do badań IVD w oparciu o innowacyjne technologie. Jednak kolejny już raz przesunięto prezentację prototypu analizatora biochemicznego krwi BlueBox, który w ocenie Emitenta ma przynieść znaczne zyski. Dodatkowy cel Orphée S.A. to całkowite przejęcie włoskiej grupy Diesse (obecnie Emitent posiada 50% akcji spółki), co przełoży się na wzrost udziału w rynku diagnostyki in vitro. Obecnie Spółka boryka się z problemami związanymi z przejęciem pakietu 50% akcji spółki, co zapewniłoby pełne przejęcie grupy Diesse. Akcjonariusze Diesse zarzucają Orphée S.A. naruszenie umowy przyznającej prawo do nabycia pozostałych 50% akcji Diesse, lecz Emitent nie zgadza się ze stawianymi zarzutami. Panująca sytuacja opóźnia plan całkowitego przejęcia Grupy Diesse.

 

W związku z rozwojem Grupy 25 listopada Rada Dyrektorów Orphée S.A. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, który po zatwierdzeniu umożliwi przejście na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych. Emitent ubiega się o dopuszczenie do obrotu wszystkich jej 24,6 mln akcji. 

Akcjonariat

Akcjonariat Orphee

1. Akcjonariat Orphée S.A. na dzień 14.11.2013r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Spółki.

*PZ CormayS.A. jest podmiotem dominującym Emitenta. Członek Rady Dyrektorów oraz Prezes Emitenta p. Tomasz Tuora jest jednocześnie Prezesem Zarządu PZ Cormay S.A. Tomasz Tuora posiada 23,32% udziałów w PZ Cormay S.A. 

Wyniki finansowe

Przychody ze sprzedaży Orphee

2. Przychody ze sprzedaży Emitenta w latach 2011-2013 w tys. CHF

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Wyniki finansowe Orphee

3. Wyniki finansowe Emitenta w latach 2011-2013 w tys. CHF

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Przedstawione wyniki finansowe prezentowane są w walucie franka szwajcarskiego ze względu na sporządzanie przez Emitenta sprawozdań finansowych w tej walucie.

 

Emitent osiągnął w trzech pierwszych kwartałach 2013 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 33,8 mln CHF, co w porównaniu do 2012 roku jest ponad 3-krotnym wzrostem,  z poziomu 9,5 mln CHF. Wzrost przychodów ze sprzedaży przełożył się także na wypracowane wyniki finansowe. W analizowanym okresie trzech kwartałów 2013 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,5 mln CHF, co jest wynikiem dwukrotnie lepszym niż w całym okresie roku poprzedniego gdzie ten wynik był na poziomie 1,7 mln CHF. Jednocześnie powiększeniu uległ zysk netto, który wzrósł z 1,76 mln CHF do 2,13 mln CHF, co w ujęciu procentowym oznacza wzrost o niecałe 21%.

 

Należy  zaznaczyć, iż od lutego 2013 roku Orphée S.A. tworzy grupę kapitałową i sporządzone dane za rok 2013 obejmują dane skonsolidowane. W związku z tym powyższe zestawienie danych nie zapewnia porównywalności w odniesieniu do poprzednich okresów, gdyż duży wpływ na prezentowane wyniki w 2013 roku miało objęcie 50% udziałów w grupie Diesse.

Dokonując porównania danych jednostkowych Spółki Orphée S.A. można dostrzec, że w ciągu trzech kwartałów 2013 roku spółka Orphée S.A. osiągnęła przychody w wysokości  7,3 mln CHF wobec 7,5 mln CHF w analogicznym okresie roku 2012, co oznacza minimalny spadek przychodów. Wypracowany zysk z działalności operacyjnej w trzech kwartałach 2013 roku wyniósł 1,48 mln CHF wobec 1,18 mln CHF w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 25%). Jednocześnie odnotowano wzrost wartości zysku netto z 1,14 mln CHF o 14,26% do poziomu 1,3 mln CHF.

Analiza SWOT

Za mocną stronę Spółki można uznać funkcjonowanie w specjalistycznej branży o dużych perspektywach rozwoju. Według badań firmy Biotechnology Associates, w 2011 r. światowy rynek diagnostyki in vitro był wart ok. 47 mld USD. Oznacza to, że jego wartość wzrosła ponad dwukrotnie w ostatnich 10 latach. Jak poinformowano w raporcie za III kwartał 2013 roku zakup udziałów w grupie Diesse rozszerzyła pokrycie segmentowe rynku diagnostyki laboratoryjnej in vitro z około 20 proc. do około 80 proc. Nabycie nowych spółek oraz stworzenie Grupy Kapitałowej zwiększył zakres oraz obszar działalności Emitenta. Strategią Grupy Kapitałowej jest wykorzystanie szwajcarskiej marki Orphée jako marki wiodącej dla wszystkich nowych produktów z Grupy PZ Cormay - podmiotu dominującego Emitenta.

 

Słabą stroną działalności Emitenta jest czas wprowadzania nowych produktów wymagających odpowiednich zezwoleń patentowych oraz dużego zaangażowania kapitałowego.

 

Szansą dla Spółki jest ukończenie innowacyjnego analizatora BlueBox oraz wprowadzenie go na rynek w niedalekiej przyszłości. Jak poinformowano w raporcie za III kwartał 2013 roku BlueBox jest rewolucyjnym analizatorem, które cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych partnerów handlowych. Pozwoli to na zwiększenie rozpoznawalności marki i prestiżu Spółki, a także pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe. Kolejną szansą jest wykorzystanie zakupionej grupy Diesse, która według Emitenta posiada olbrzymi potencjał poprzez swoją rozpoznawalną markę. Wykorzystanie posiadanych przez Diesse patentów, doświadczonego zespołu badawczego i nowych linii technologicznych może przyczynić się do tworzenia nowatorskich produktów, rozbudowanie portfolio produktowego oraz zdobywanie coraz liczniejszej grupy klientów.

 

Zagrożeniem dla Spółki jest konkurencja ze strony globalnych firm posiadających duże zasoby majątkowe, doświadczenie oraz ugruntowaną pozycję na rynku. Może to przyczynić się do przejęcia dotychczasowych lub potencjalnych klientów Emitenta, co przełoży się na spadek sprzedaży, a tym samym na obniżenie zysków. Nieustający postęp technologiczny powoduje, że sukces firmy uzależniony jest od obserwacji zmian stosowanych technologii i jednocześnie szybkie dostosowanie się do nich. Wiąże się z tym fakt ciągłego inwestowania w nowoczesne rozwiązania dla utrzymania konkurencyjności. Istnieje ryzyko opóźnionej reakcji Orphée S.A. na wprowadzone ewolucje, co może skutkować brakiem zainteresowania ofertą produktową Spółki.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital