Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Igoria Trade

© Kirill Kedrinski - Fotolia.com

Igoria Trade S.A. prowadzi działalność w sektorze usług finansowych za pomocą jednej z największych w Polsce platform finansowych Trejdoo.com. Za pośrednictwem tej platformy świadczone są usługi elektronicznej wymiany walut oraz obsługi rachunków Escrow, które pozwalają na szybką i tanią wymianę walut, bezgotówkową obsługę transakcji kupna/sprzedaży oraz importu/eksportu towarów i usług.

 

Głównym celem platformy internetowej Emitenta jest zapewnienie masowego, mobilnego i taniego dostępu do usług wymiany walut oraz bezpiecznego sposobu zawierania i rozliczania transakcji między kontrahentami. Rachunek Escrow obsługuje inicjowanie, negocjacje i zarządzanie kontraktami, gwarantując dokonanie płatności zgodnie z umową zawartą pomiędzy stronami, zmniejszając przy tym ryzyko wynikające z opóźnienia w dostawie lub obniżenia jakości towarów. Dostęp do usługi zapewniony jest dzięki korzystaniu z zintegrowanych narzędzi dostępnych przez internet, a także poprzez urządzenia mobilne.

 

Emitent w całym procesie świadczenia usług występuje w roli neutralnego pośrednika, którego zadaniem jest dbanie o interesy obu stron transakcji oraz zabezpieczenie środków w celu rozliczenia finansowego kontraktu. Spółka kładzie nacisk na budowanie długofalowych relacji z klientami, pragnąc stworzyć bezgotówkowy standard rozliczeń transakcji o ograniczonym ryzyku. Emitent swoje usługi kieruje w stronę klientów indywidualnych oraz klientów biznesowych w relacjach B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer) i C2C (Consumer to Consumer).

 

Igoria Trade S.A. świadczy usługi jako Instytucja Płatnicza na podstawie wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia z dnia 20 grudnia 2013 roku. Ponadto zgodnie z komunikatem bieżącym, przekazanym przez Zarząd Spółki z dnia 30.01.2014 r. Spółka uzyskała zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w 31 krajach Europy jako Europejska Instytucja Płatnicza. Uzyskane zezwolenie stanowi ważny etap w działalności Igoria Trade S.A. i jest konsekwencją realizowanej strategii rozwoju Emitenta związanej z rozszerzeniem działalności świadczonych usług poprzez ekspansję zagraniczną. Strategia ta realizowana będzie przez Spółkę sukcesywnie w kolejnych krajach europejskich obejmując usługi płatności, transferów środków, rachunek Escrow oraz wymianę walut. Zarząd Spółki, w raporcie za IV kwartał 2013 roku, zapowiedział opublikowanie kompletnej strategii rozwoju na nowych rynkach europejskich do końca pierwszego kwartału 2014 roku.

Struktura akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu

1 Struktura akcjonariatu Igoria Trade S.A. na dzień 14 lutego 2014r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

* Spółka posiada akcje za pośrednictwem swojej spółki zależnej InQbe Sp. z o.o.  **  Pośredni i bezpośredni stan posiadania łącznie

 

Wyniku finansowe   

Przychody Igoria Trade

2 Przychody Igoria Trade S.A. w latach 2011 – 2013 (tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

 

Wyniki finansowe Igoria Trade

3 Wyniki finansowe Igoria Trade S.A. w latach 2011 – 2013 (tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Rok 2012 to pierwszy rok intensywnej działalności i wzrostu Spółki. Emitent wypracował w tym okresie 447 tys. zł przychodów ze sprzedaży, do czego przyczyniło się przede wszystkim uruchomienie wspomnianej wcześniej platformy Trejdoo.com. W 2012 roku Spółka wygenerowała stratę na działalności operacyjnej na poziomie 454 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 585 tys. zł. Słabe wyniki finansowe były skutkiem poniesienia wysokich kosztów operacyjnych związanych z uruchomieniem platformy oraz przeprowadzeniem kampanii marketingowej. Ponadto na wynik netto wpłynęły wysokie koszty finansowe poniesione w okresie sprawozdawczym przez Spółkę.

 

W roku 2013 Igoria Trade S.A. odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 153% do poziomu 1 131 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Spółka może pochwalić się również osiągnięciem dodatniego wyniku z działalności operacyjnej na poziomie 325 tys. zł oraz dodatniego wyniku netto na poziomie 233 tys. zł. Na wyniki osiągnięte przez Emitenta miał wpływ wzrost liczby obsługiwanych klientów oraz wzrost wartość przeprowadzanych transakcji dzięki podjęciu intensywnych działań marketingowych, a w szczególności kampanii telewizyjnych przy współpracy z grupą TVN Media, Telewizją Polsat i innymi.  W 2013 roku Spółka zawarła strategiczne umowy z portalami INTERIA.PL oraz eGospodarka.pl. Celem niniejszej współpracy jest integracja Trejdoo.com z portalem informacyjnym i finansowym oraz stała publikacja kursów walut w sekcjach biznesowych powyższych portali. Ponadto w ramach współpracy prowadzone będą wspólne akcje promocyjne i działania informacyjnych dotyczących platformy Trejdoo.com.  W IV kwartale 2013 roku prowadzone były również działania związane z wdrożeniem usługi Escrow jako standardu wykorzystywanego do rozliczeń transakcji między klientami biznesowymi i indywidualnymi w relacjach B2B, B2C i C2C.

Analiza SWOT

Silną stroną Igoria Trade S.A. dającą Spółce przewagę konkurencyjną jest posiadanie licencji Krajowej oraz Europejskiej Instytucji Płatniczej, dzięki której Spółka ma możliwość świadczenia usług płatniczych. Emitent może stosować obecnie dywersyfikację geograficzną świadcząc usługi elektronicznej wymiany walut, transakcji bezgotówkowych oraz usług płatniczych nie tylko w kraju, ale również na terytorium 31 krajów europejskich. Ponadto do mocnych stron Spółki należy zaliczyć jej doświadczony i wykwalifikowany zespół zarządzający, którego doświadczenie przekłada się na intensywny rozwój Emitenta oraz umocnienie pozycji rynkowej. 

Do słabych stron Emitenta należy zaliczyć uzależnienie generowanych przychodów od jednego narzędzia, a mianowicie platformy transakcyjnej Trejdoo.com za pomocą, której świadczone są usługi. W przypadku pojawienia się trwałych lub czasowych niedostępności platformy transakcyjnej dla klientów, przejściowego uszkodzenia oprogramowania lub całego systemu Spółka pozbawiona jest jedynego narzędzia za pomocą, którego może oferować swoje usługi oraz generować przychody.

 

Wśród głównych szans rozwoju Spółki wymienić należy perspektywiczny rynek oraz ciągły wzrost znaczenia elektronicznych platform transakcyjnych m.in. związanych z wymianą walut. W coraz większym stopniu klienci indywidualni i biznesowi odchodzą od transakcji gotówkowych na rzecz transakcji bezgotówkowych (elektroniczna wymiana walut, bezgotówkowy obrót transakcyjny). Do szans Spółki należy zaliczyć również realizowane obecnie dwa projekty finansowane częściowo z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pierwszy z nich związany jest z wdrożeniem podpisu elektronicznego oraz elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy systemami Spółki a partnerami biznesowymi, drugi zaś obejmuje budowę systemu do obsługi błyskawicznych przelewów krajowych i międzynarodowych, który pozwoli na uruchomienie dodatkowych usług na platformie transakcyjnej Trejdoo.com. Spółka prowadzi obecnie przygotowania do wejścia z ofertą na rynki zagraniczne obejmujące przede wszystkim modyfikację platformy transakcyjnej. Wymienione działania prowadzone przez Emitenta dają możliwość w kolejnych okresach do pozyskania większej liczby klientów oraz generowania wyższej wartości obsługiwanych transakcji, co w konsekwencji przełoży się na poprawę przyszłych wyników finansowych.

Zagrożeniem dla prowadzonej działalności przez Emitenta jest silna konkurencja występująca na rynku podmiotów zajmujących się elektroniczną wymianą walut oraz transakcji bezgotówkowych. W chwili obecnej na polskim rynku działa 40 e-kantorów oraz platform internetowych zajmujących się elektroniczną wymianą walut. Atrakcyjność rynku elektronicznej wymiany danych oraz jego wysoki potencjał rozwoju może spowodować pojawienie się nowych konkurentów, w tym również podmiotów z zagranicy, co w przyszłości może mieć negatywny wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. 

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital