Chat with us, powered by LiveChat

SII

newconnect

Bieżące wiadomości na temat: newconnect - strona 10

Analiza - Tele-Polska Holding

11.07.2013

Analiza - Tele-Polska Holding

Tele-Polska Holding S.A. jest wiodącą spółką holdingu firm, których działalność skupia się na świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Początki warszawskiej spółki sięgają 2003 r., kiedy to została założona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie w grudniu 2008 r. została przekształcona w spółkę akcyjną. Debiut na rynku NewConnect nastąpił 3 grudnia 2009 r.Zobacz więcej

Analiza - PGS Software

27.06.2013

Analiza - PGS Software

PGS Software S.A. ? Historia powstania wrocławskiej Spółki działającej w branży IT, świadczącej usługi programistyczne i outsourcingowe sięga 2005 roku. Emitent od października 2008 roku notowany jest w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Spółki z NewConnect na bakier z przepisami, SII zawiadamia GPW

24.06.2013

Spółki z NewConnect na bakier z przepisami, SII zawiadamia GPW

SII dbając o interes indywidualnych uczestników rynku NewConnect postanowiło zweryfikować, czy spółki z tego rynku odpowiednio wypełniają swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa i regulacji ASO w zakresie terminowości i poprawności publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz terminowości i poprawności zwoływania WZA. Wnioski z analizy są niestety niezbyt optymistyczne.Zobacz więcej

Analiza - SARE

13.06.2013

Analiza - SARE

Początki firmy związanej z reklamą elektroniczną i e-mail marketingiem z Rybnika sięgają 2005 r., kiedy to została zawiązana spółka SARE sp. z o.o., będąca poprzednikiem prawnym Emitenta. W listopadzie 2010 r. nastąpiła rejestracja przekształcenia w spółkę akcyjną, która 25 marca 2011 r. zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu.Zobacz więcej

Analiza - Telemedycyna

03.06.2013

Analiza - Telemedycyna

Przedsiębiorstwo z Katowic prowadzące działalność w sektorze ochrony zdrowia powstało w 2005 roku jako Śląskie Centrum Telemedycyny Sp. z o.o. W 2008 roku zmieniono nazwę firmy, a w 2010 roku doszło do przekształcenia w spółkę akcyjną. Telemedycyna Polska od sierpnia 2010 roku notowana jest w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - Wind Mobile

10.05.2013

Analiza - Wind Mobile

Krakowska Spółka Wind Mobile S.A. jest dostawcą rozwiązań technologicznych dla firm telekomunikacyjnych, powstałą w wyniku fuzji Personal TV sp. z. o.o. oraz Wind Mobile sp. z o.o. w 2010 roku. Jej działalność skupia się na mobilnej rozrywce i reklamie oraz usługach informatycznych.Zobacz więcej

Analiza - EGB Investment

18.04.2013

Analiza - EGB Investment

Początki historii EBG Investment S.A. sięgają 1995 roku, kiedy została utworzona Grupa Inwestycyjna EGB sp. z o.o. zajmująca się działalnością windykacyjną. Od tamtej pory Spółka kapitałową zwiększyła skalę działalności, a od 2010 roku jest notowana na rynku NewConnect.Zobacz więcej

Analiza - SMS Kredyt

04.04.2013

Analiza - SMS Kredyt

Historia działalności wrocławskiej firmy pożyczkowej sięga 2007 r., kiedy to założono SMS Kredyt sp. z o.o. W lutym 2011 r. powstała spółka SMS Kredyt Holding S.A., która jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej w lipcu 2011 r. zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu.Zobacz więcej

Analiza - Akcept Finance

21.03.2013

Analiza - Akcept Finance

Mysłowicka Spółka AKCEPT Finance S.A. zajmuje się usługami finansowymi. Została zawiązana w 2009 r. na bazie działalności Biura Informacyjno - Prawnego AKCEPT S.A., obecnego akcjonariusza większościowego.Zobacz więcej

Analiza - Plasma System

05.03.2013

Analiza - Plasma System

Plasma System S.A. zajmuje się inżynierią powierzchni w zakresie wytwarzania funkcjonalnych warstw wierzchnich. Powstała w 2004 roku w wyniku wydzielenia ze spółki SYSTEM S.A i kontynuując jej działalność prowadzoną od 1996.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie