Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - IBC Polska F&P

Historia Spółki IBC Polska F&P S.A. rozpoczęła się w 1995 roku. Początkowo głównym przedmiotem działalności firmy było zaopatrywanie producentów piwa i napojów bezalkoholowych w urządzenia do sprzedaży napojów w gastronomii. W czasie rozwoju działalności przekształcono formę prawną Spółki w spółkę akcyjną, a dnia 25 października 2012 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji IBC Polska na rynku NewConnect.

 

Profil działalności

 

Działalność IBC Polska F&P S.A. obejmuje dostarczanie wyposażenia gastronomicznego na potrzeby producentów piwa, minibrowarów, hoteli, pubów, dyskotek czy firm cateringowych. Wraz z rozwojem Spółka zdecydowała się na stworzenie własnego studia projektowego, które pozwala na opracowywanie indywidualnych projektów instalacji wykorzystywanych w gastronomii oraz niezbędnych dla nich urządzeń. Działalność Spółki można podzielić na trzy działy:

  • Urządzenia gastronomiczne,
  • Instalacje napojowe,
  • Materiały wspierające sprzedaż (POS).

 

W ramach swojej oferty Emitent podejmuje się kompleksowej obsługi począwszy od zaprojektowania przez wykonanie a skończywszy na dostarczeniu każdego elementu do lokalu gastronomicznego zleceniodawcy.

 

Oferta IBC Polska F&P S.A. obejmuje:

  • Projekty technologiczne,
  • Urządzenia gastronomiczne do kuchni, restauracji, kawiarni i cukierni,
  • Wyposażenie do baru,
  • Instalacje do wyszynku piwa i napojów,
  • Minibrowary,
  • Elementy instalacji piwnych, wyposażenie KEG-SERWISU,
  • Materiały POS.

 

Spółka IBC Polska F&P S.A. posiada spółkę zależną IBC Euroserwis sp. z o.o. (95% udziałów). IBC Euroserwis sp. z o.o. świadczy usługi serwisowe i remontowe urządzeń gastronomicznych oraz usługi doradcze przy zakupie nowych urządzeń. Sieć serwisowa spółki obejmuje ponad 100 punktów rozlokowanych na terenie całego kraju. Działalność IBC Euroserwis sp. z o.o. stanowi uzupełnienie oferty podmiotu dominującego.

 

Dzięki synergii występującej pomiędzy IBC Polska a IBC Euroserwis na dzień sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2013 roku Spółki współpracowała z podmiotami jak  Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Carlsberg Polska, Pepsi-Cola, AmRest czy Red Bull.

Spółka prowadzi również prace badawczo rozwojowe na oferowanymi produktami. Efektem tych prac są kolumny do nalewania napojów sprzedawane pod marką Fonte.

 

W IV kwartale Emitent poinformował o zawarciu umów z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektów: "Wdrożenie unikatowego systemu zarzadzania B2B oraz planowania instalacji i sprzedaży do działalności IBC Polska F&P S.A." – umowa podpisana przez Emitenta oraz "Wdrożenie do działalności IBC Euroserwis dedykowanego systemu B2B automatyzującego procesy serwisowania" – umowa podpisana przez IBC Euroserwis. W ramach podpisanych umów spółki otrzymają odpowiednio 634.041,10 zł dofinansowania – IBC Polska oraz 327.362 zł dofinansowania – IBC Euroserwis. Realizacja wymienionych projektów pozwoli na zwiększenie skuteczności działań podjętych przez Emitenta oraz wpłynie na wzrost konkurencyjności oferowanych produktów.

 

1. Struktura akcjonariatu Grupy IBC Polska F&P S.A. na dzień 30.09.2013r.

Struktura akcjonariatu IBC Polska

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Spółki

 

Dominujący akcjonariusze Spółki zasiadają w zarządach w IBC Polska F&P oraz IBC Euroserwis. Taka sytuacja powinna implikować skorelowanie celów akcjonariuszy i zarządu.

 

Wyniki Finansowe

 

2. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy IBC Polska S.A. w tys. zł

 

Skonsolidowane przychody Grupy IBC

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Spółki.

 

3. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy IBC Polska S.A. w tys. zł

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy IBC

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Spółki.

 

Przychody netto ze sprzedaży Grupy IBC Polska F&P S.A. w 2012 roku wyniosły 14,08 mln zł i obniżyły się o 14,8% w stosunku do 2011 roku. W przeciwieństwie do przychodów ze sprzedaży, odnotowano znaczny wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 846 tys. zł w 2012 roku. Procentowo jest to przyrost o ponad 115% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wypracowany zysk netto w 2012 rok był wyższy o ponad 38% w stosunku do prognoz, jakie zakładał Emitent ( zysk netto na poziomie 500 tys. zł).  W opinii zarządu otrzymane wyniki świadczą o przyjęciu właściwej strategii rozwoju działalności Grupy oraz jej skutecznej realizacji.

 

Wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2013 roku wskazują, iż poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniósł niecałe 9,5 mln zł, co oznacza spadek o 15,12% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wysokość zysku z działalności operacyjnej utrzymała się na zbliżonych poziomach, natomiast odnotowano wzrost zysku netto. W trzech kwartałach 2012 roku Spółka wygenerowała stratę netto na poziomie 45 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie bieżącego roku wypracowano zysk netto na poziomie 36 tys. zł. Skupiając uwagę na wynikach osiągniętych za sam III kwartał 2013 roku należy zauważyć, iż zysk netto wyniósł 368 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2012 roku pozycja ta osiągnęła wartość 35 tys. zł. Ponad 10-krotny wyższy zysk netto jest efektem intensywnej współpracy z kluczowymi klientami Emitenta oraz przeprowadzanych działań marketingowych. Wskaźnik rentowności operacyjnej za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 6,8%, podczas gdy w 2012 roku oscylował w granicach 6%. Poprawiła się również rentowność netto z 4,9% w 2012 roku do 6,3% za okres czterech ostatnich kwartałów.

 

Analiza SWOT

 

Silną stroną Emitenta jest szeroka gama oferowanego sprzętu oraz zapewnianie kompleksowej obsługi dla każdego przedsięwzięcia gastronomicznego. Klienci Emitenta otrzymują kompleksowy pakiet usług począwszy od informacji ofertowej, usług logistycznych, dostosowania oferty do ich procedur i systemów zarządzania, realizacji zleceń oraz obsługi serwisowej. Taka obsługa w połączeniu z ogólnokrajową siecią punktów serwisowych pozwala na obsługę klientów jak: KFC, Pizza Hut czy Burger King.

 

IBC Polska F&P S.A. z uwagi na prowadzenie sprzedaży do dużych korporacji zmuszona jest do utrzymywania wysokich stanów zapasów oraz konkurowania terminami płatności co wpływa negatywnie na cykl konwersji gotówki w Spółce.

 

Do szans Spółki należy zaliczyć uzyskanie ochrony patentowej dla linii kasetonów podświetlanych, które mają szansę znaleźć szerokie zainteresowanie wśród największych producentów napojów (Kompania Piwowarska już złożyła duże zamówienie). Kolejną szansą dla IBC Polska są działania związane z wypromowaniem marki FONTE. Wyżej wymienione działania mogą przyczynić się do uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz przełożyć się na lepsze wyniki finansowe.

 

Zagrożeniem dla Emitenta jest uzależnienie od kilku głównych odbiorców, co w przypadku utraty, co najmniej jednego z nich powoduje ryzyko pogorszenia osiąganych wyników. Dodatkowo działalność Emitenta jest ściśle skorelowana z ogólną sytuacją makroekonomiczną, co w przypadku spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki poprzez obniżenie popytu na usługi IBC Polska, a w konsekwencji wyniki finansowe mogą ulec pogorszeniu.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital