Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Telemedycyna

Profil działalności:

Telemedycyna Polska specjalizuje się w świadczeniu usług zdalnego monitoringu kardiologicznego za pomocą telefonu i Internetu. Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm, ośrodków użyteczności publicznej oraz placówek medycznych. Usługi

 

Spółki dzielą się na 3 główne grupy:

 

  • Kardiotele – nadzór kardiologiczny – jest to usługa całodobowej opieki kardiologicznej wraz z wykonywaniem badań EKG za pośrednictwem telefonu z dowolnego miejsca na świecie. W ramach świadczenia klient może 24h na dobę konsultować się z lekarzem Centrum Monitoringu Kardiologicznego Telemedycyny Polskiej i przeprowadzić zdalne badanie za pomocą specjalnego aparatu i elektrod dostarczanych do klienta przez Podmiot w ramach usługi. Badanie może być przeprowadzane zarówno w przypadku pogorszenia samopoczucia jak i profilaktycznej kontroli serca.
  • Kardioekg – EKG z opisem – usługa skierowana jest przede wszystkim do placówek medycznych, Zakładów Opieki Zdrowotnej i polega na zdalnej obsłudze klientów w zakresie opisywania badań EKG. Atutem oferty jest to, iż pełne synchroniczne dwunasto-odprowadzeniowe badanie EKG nie musi być wykonywane przez wykwalifikowanego kardiologa, wystarczy przeszkolona osoba, pielęgniarka lub technik. Przeprowadzone badanie jest automatycznie przesyłane za pomocą aplikacji i Internetu do Centrum Monitoringu Kardiologicznego Telemedycyny Polskiej, gdzie opisywane jest przez lekarza i ponownie automatycznie przesyłana do placówki klienta gotowe do wydrukowania.
  • Kardiotest – ocena ryzyka – usługa nieinwazyjnego badania diagnostycznego określającego ryzyko zachorowania na choroby serca skierowana przede wszystkim do osób, które zauważyły u siebie niepokojące objawy pracy serca oraz do osób z grupy ryzyka zgonu sercowego (palące papierosy, z wysokim poziomem cholesterolu, z nadwagą, cukrzycą). W skład kardiotestu wchodzą: badanie EKG, badanie krwi, pomiar ciśnienia oraz pomiar podstawowych cech fizycznych danej osoby. Usługa świadczona jest w przychodniach kardiologicznych na terenie całego kraju akredytowanych prze Telemedycynę Polską.

 

W skład Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska wchodzi warszawski CNK Kardiofon sp. z o.o. Podmiot prowadzi przychodnię kardiologiczną dla dzieci i dorosłych udzielając konsultacji i porad kardiologicznych i internistycznych. Placówka dysponuje laboratorium i pracownią echokardiografii, w której wykonuje badania echo serca i badania EKG oraz inne badania diagnostyczne i laboratoryjne. Telemedycyna Polska posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym podmiotu zależnego.

 

Największy udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży stanowi sprzedaż usług kardiotele, które odpowiedzialne są ponad 75% generowanych przychodów.

Struktura sprzedaży:

Struktura sprzedaży w 2012 roku

1. Struktura sprzedaży Telemedycyny Polskiej w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Od początku funkcjonowania przedsiębiorstwa klienci indywidualni odpowiedzialni są za największą część osiąganych przychodów. W 2012 roku ich udział stanowił 60,54% całości sprzedaży i wzrósł w porównaniu z 2011 rokiem o ponad 5 p.p. Zwiększył się także udział Podmiotów medycznych (z 8,45% w 2011 r. do 15,4% w 2012 r.  całości osiągniętych przychodów). Spadł natomiast udział przychodów z akcji medycznych oraz pozostałych źródeł przychodów.

 

W pierwszym kwartale bieżącego roku pacjenci Indywidualni odpowiedzialni byli za 57% całości przychodów, palcówki medyczne – 27%, przychodnia – 10%, akcje medyczne – 9%. Pozostałe źródła przychodów stanowiły 1%.

Wyniki finansowe:

Przychody ze sprzedaży

2. Przychody ze sprzedaży Telemedycyny Polskiej w latach 2009-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Telemedycyna Polska od początku swojej działalności z każdym rokiem zwiększa sprzedaż. W 2012 roku Spółka uzyskała 5,84 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o ponad 43% względem 2011 roku. We wcześniejszych latach dynamika wzrostu sprzedaży była jeszcze większa. Zwiększone przychody nie przekładają się na generowane wyniki Podmiotu zarówno na poziomie operacyjnym i poziomie netto, co przedstawia poniższy wykres.

 

Wybrane dane finansowe

 

3. Wybrane dane finansowe Telemedycyny Polskiej w latach 2009-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

W 2012 roku Spółka wygenerował 61,4 tys. zł zysku na poziomie operacyjnym (spadek o 72% w porównaniu do 2011 roku) jednocześnie notując pierwszy raz na przestrzeni 4 ostatnich lat stratę na poziomie netto w wysokości 57,6 tys. zł. Zarząd tłumaczy ten fakt koniecznością poniesienia relatywnie wysokich nakładów inwestycyjnych, kosztów obcych i wynagrodzeń związanych z przygotowaniem Spółki do obsługi większej ilości Klientów, a także usprawnieniem formuły dotychczas świadczonych usług i pracami związanymi z poszerzeniem oferty telekardiologicznej. Rentowność netto w latach 2009-2011 wahała się w przedziale pomiędzy 3,45% a 5,17% i wynosi średnio 4,02%

I kwartał 2013 r.

Przychody ze sprzedaży

4. Przychody ze sprzedaży Telemedycyny Polskiej w I kw. lat 2009-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Telemedycyna Polska od początku swojej działalności z każdym rokiem zwiększa sprzedaż. W 2012 roku Spółka uzyskała 5,84 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o ponad 43% względem 2011 roku. We wcześniejszych latach dynamika wzrostu sprzedaży była jeszcze większa. Zwiększone przychody nie przekładają się na generowane wyniki Podmiotu zarówno na poziomie operacyjnym i poziomie netto, co przedstawia poniższy wykres.

 

Wynik z działalności operacyjnej

5. Wybrane dane finansowe Telemedycyny Polskiej w I kw. lat 2009-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

 

W pierwszym kwartale 2013 roku Telemedycyna Polska wygenerowała ponad 227,8 tys. zł zysku na poziomie operacyjnym i 192,9 tys. zł zysku na poziomie wyniku netto przy ponad 1,65 mln zł przychodów ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 23,86% względem analogicznego okresu roku ubiegłego roku. Rentowność netto w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosła 11,67%.

 

Z opublikowanych w maju wstępnych danych finansowych za miesiąc kwiecień bieżącego roku wynika, iż Spółka podtrzymuje dynamikę przychodów ze sprzedaży zapoczątkowaną w pierwszym kwartale tego roku. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska wygenerowała w czwartym miesiącu tego roku 515,8 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 18,5% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego.

Analiza SWOT:

Do mocnych stron Spółki zaliczyć należy powiększającą się grupę klientów, a co za tym idzie z roku na rok zwiększające się przychody ze sprzedaży. Silną stroną Przedsiębiorstwa jest także zdywersyfikowany portfel odbiorców usług, co powoduje, iż nie ma zagrożenia znaczącego spadku przychodów spowodowanego, nagłym zerwaniem kontraktu przez kilku klientów.

 

Mocną stroną Spółki jest także prowadzenie wysoko wyspecjalizowanej działalności w relatywnie zaawansowanej technologicznie branży, co utrudnia wejście na rynek potencjalnym konkurentom.

 

Szansą na dalszy rozwój jest poszerzenie oferty i wprowadzanie nowych usług. W pierwszym kwartale bieżącego roku Spółka wdrożyła nową usługę – Holter EKG 24g – nieinwazyjne badanie serca metodą Holtera (rejestracja zapisu EKG podczas codziennej aktywności pacjenta 24 godziny na dobę), diagnozujące zaburzenia pracy serca. Zarejestrowane badanie zostaje przeanalizowane i opisane przez lekarzy specjalistów Centrum Monitoringu Kardiologicznego Telemedycyny Polskiej S.A., w efekcie czego pacjent otrzymuje końcową diagnozę.

 

Do słabych stron Przedsiębiorstwa należy zaliczyć niską marżę netto (4,02% - średnia z lat 2009 -2011) oraz relatywnie dużą kapitałochłonność wprowadzania nowych rozwiązań do Spółki, czego skutkiem może być znacznie pomniejszony wynik netto tak jak w okresie ubiegłego roku obrotowego. Należy zauważyć, że Podjęte w IV kwartale 2012 roku działania inwestycyjne, mające na celu przystosowanie Telemedycyny Polskiej do obsługi zwiększonej liczby klientów oraz działania wewnątrzorganizacyjne polegające na usprawnieniu procesów zachodzących w Przedsiębiorstwie, a także restrukturyzacja działu Call Center są szansą na poprawienie osiąganej marży netto w przyszłości i dalszy rozwój Spółki.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital