Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Tele-Polska Holding

Skomentuj artykuł

Profil działalności

 

Tele-Polska Holding S.A. (TPH) funkcjonuje jako spółka dominująca grupy kapitałowej, która obecnie oferuje pełen zakres usług telekomunikacyjnych (głos i transmisja danych) realizowanych w technologii TDM oraz VoIP, a także usług dostępu do internetu. Oferta Grupy skierowana jest do klientów indywidualnych, biznesowych, instytucji publicznych, a także innych operatów telekomunikacyjnych. Obecnie w skład Grupy TPH wchodzą następujące podmioty:

 

  • Tele-Polska Holding S.A. – jednostka dominująca,
  • e-Telko Sp. z o.o.  – podmiot działający na krajowym rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych adresowanych do innych operatów oraz dużych i bardzo dużych organizacji – Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym podmiotu,
  • Teltraffic Sp. z o.o. – spółka działająca jako operator telekomunikacyjny, koncentrujący się na rynku międzynarodowej terminacji ruchu telekomunikacyjnego - Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym podmiotu,
  • DiD Sp. z o.o. – wyspecjalizowany operator telekomunikacyjny, którego działalność skoncentrowana jest na obsłudze dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej w zakresie terminacji ruchu telekomunikacyjnego. Spółka funkcjonuje również jako multioperator telekomunikacyjny na krajowym rynku obiektów komercyjnych (centra handlowe, obiekty biurowe) - Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym podmiotu,
  • TelePolska Sp. z o.o. - działa jako krajowy operator świadczący usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu. Oferta firmy kierowana jest do klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw - Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym podmiotu,
  • Mail-Box Sp. z o.o. - koncentruje się na rynku telekomunikacyjnych usług internetowych, przede wszystkim w zakresie świadczenia usług związanych z szeroko rozumianym mailingiem - Emitent posiada 51% udziału w kapitale zakładowym,
  • Polska Energia Pro Sp. z o.o. – obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej - Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

 

Oferta Grupy TPH swoim zakresem obejmuje: usługi głosowe, usługi internetowe, usługi transmisji danych oraz usługi dodane (hosting www, usługi z zakresu rozwiązań IT, konsulting i outsourcing telekomunikacyjny). Grupa TPH w swojej ofercie posiada także usługi dostępu do internetu na bazie własnej infrastruktury. Dzięki posiadanej przez e-Telko infrastrukturze technicznej, w tym sieci szkieletowej na terenie Warszawy, Grupy Emitenta może zaoferować swoim klientom bezpośrednio szerokopasmowy dostęp do internetu. Grupa TPH osiąga przychody ze sprzedaży usług zarówno klientom krajowym jak i zagranicznym. Przychody zagraniczne realizowane są głównie poprzez spółki zależne: Teltraffic Sp. z o.o. oraz e-Telko Sp. z o.o. W I kw. 2013 r. przychody zagraniczne stanowiły ok. 35% udział w skonsolidowanych przychodach Grupy ogółem.

 

Obecnie Emitent przygotowuje się do przeniesienia notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany. Zgodnie z opublikowanym raportem EBI, Spółka w dniu 26 lipca 2012 r. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego dokument rejestracyjny, będący jednym z elementów prospektu emisyjnego, na podstawie którego zostanie przeprowadzona oferta publiczna akcji nowej emisji oraz procedura dopuszczenia akcji Tele-Polska Holding S.A. do obrotu na rynku regulowanym.

 

Wyniki finansowe:

 

Skonsolidowane przychody

1. Skonsolidowane przychody Grupy TPH w latach 2008-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Skonsolidowane wyniki

 

2. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy TPH w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Grupa Kapitałowa Emitenta w ciągu kilku ostatnich lat dynamicznie zwiększała poziom osiąganych przychodów. Skonsolidowane przychody Grupy za 2012 r. wyniosły ponad 210 mln zł, czyli prawie trzykrotnie więcej niż 4 lata wcześniej, co daje średnioroczny wzrost na poziomie ok 27,5%. Bieżący rok jest kolejnym okresem dynamicznego rozwoju, co jest efektem m.in. zintensyfikowanej akcji sprzedażowej skierowanej do abonamentów indywidualnych przy jednoczesnym nacisku na poprawę rentowności. Rentowność EBITDA, która z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności (charakteryzującej się zwiększonymi odpisami amortyzacyjnymi) w sposób najbardziej wiarygodny oddaje obraz faktycznej dochodowości Grupy Kapitałowej w 2012 r. wyniosła 6,45%, w porównaniu do 4,12% w 2011 r. Jak podaje Zarząd Spółki w ostatnim raporcie okresowym, w zakresie generowanej marży Grupa TPH S.A. zaczyna odnosić korzyści z dynamicznie rosnącej bazy abonenckiej, a zwłaszcza tej części, którą pozyskała w ubiegłym roku. W pierwszych trzech miesiącach 2013 r., Emitent osiągnął skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 3,7 mln zł i EBITDA równym 4,6 mln zł (odpowiednio 3,3 mln zł i 4,4 mln zł w I kw. 2012 r.). Znacznej poprawie uległa również rentowność kapitałów własnych (wskaźnik ROE), która za 2012 r. wynosła 12,37% (7,57% w 2011 r.). Wskaźnik zadłużenia ogółem na koniec I kw. 2013 r. wynosił 60,82%, w porównaniu do 58,99% na koniec grudnia 2012 r.

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron działalności Grupy Kapitałowej Emitenta należy zaliczyć zdywersyfikowany model biznesowy oparty na szerokim zakresie usług telekomunikacyjnych (usługi głosowe, internetowe, transmisji danych, usługi dodatkowe) świadczonych przez spółki zależne. Oferta Grupy skierowana jest do zróżnicowanych grup odbiorców, wśród których można wyróżnić: klientów instytucjonalnych, klientów indywidualnych, jednostki administracji publicznej, a także innych operatorów.

 

Istotną cechą działalności Grupy TPH jest wykorzystanie w dużej mierze infrastruktury telekomunikacyjnej innych operatorów, w tym przede wszystkim sieci należącej do Telekomunikacji Polskiej S.A. Powyższe należy zidentyfikować jako słabą stronę działalności, gdyż wiąże się z silnym uzależnieniem jakości świadczonych usług od czynników, na które Emitent nie ma wpływu jak np. jakość i warunki współpracy z innymi operatorami.

 

Podstawowe zagrożenia wynikają ze wzrastającego poziomu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, co skutkuje spadkiem cen i koniecznością obniżenia marży. Ponadto Grupa Kapitałowa TPH w dalszym ciągu ponosi podwyższone koszty akwizycji klientów, intensyfikując działalność sprzedażową. Należy pamiętać, że specyfika prowadzonej działalności wiąże się z nieodzownym ponoszeniem znaczących nakładów inwestycyjnych m.in. na rozwój infrastruktury, ponieważ ograniczenie dokonywanych inwestycji ma istotny wpływ na dostępność i jakość usług dla klientów końcowych. Spadek realizowanych marż w połączeniu z koniecznością dokonywania stałych inwestycji wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem kapitałowym, co z kolei może negatywnie przełożyć się na osiągane wyniki finansowe oraz pogorszenie się płynności finansowej.

 

Największe szanse rozwoju Grupy wiążą się z zapoczątkowaną w poprzednich okresach akcją sprzedażową (realizowaną poprzez spółkę zależną TelePolska sp. z o.o.) związaną ze zwiększeniem  bazy klientów indywidualnych. Rezultaty zaczynają być już widoczne, jeśli przyjrzymy się wynikom finansowym osiągniętym  w I kw. 2013 r., które są znacząco lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W przypadku utrzymania efektów dokonywanych czynności marketingowo-sprzedażowych, Spółka będzie w stanie zapewnić sobie odpowiednio liczebną grupę abonamentów, do której w przyszłości będzie mogła kierować nowe lub dodatkowe usługi, co z kolei bezpośrednio przełoży się na wzrost wyników finansowych. Szans rozwoju warto również upatrywać w działalności akwizycyjnej, zwłaszcza przejęć małych i średnich operatorów, posiadających lokalną infrastrukturę telekomunikacyjną. 

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie