Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - InfoScope

Profil działalności:

 

InfoScope S.A. prowadzi działalność w branży informatycznej jako producent, dostawca i integrator zaawansowanych rozwiązań i usług informatycznych, działający w segmencie B2B.  Emitent świadczy usługi przede wszystkim dla klientów z sektora paliwowego i bankowego, zarówno w ramach realizacji własnych projektów, jak również jako podwykonawca oraz członek konsorcjów z największymi integratorami IT w Polsce, takimi jak: Asseco Poland, Sygnity czy S&T Services. Działalność InfoScope realizowana jest w 4 obszarach:

  • Usługi integracji i całodobowego serwisu infrastruktury IT oraz wsparcia użytkowników.
  • Wytwarzanie i wdrażanie oprogramowania „pod klucz” – budowa rozwiązań dla rynku paliwowego i handlu detalicznego. Specjalizacja w rozwiązaniach zarządzania ruchem, systemach analitycznych i hurtowniach danych. Realizacja systemów klasy help desk/service desk do obsługi usług serwisowych.
  • Wdrożenia systemów w oparciu o oprogramowanie własne oraz firm trzecich – systemy zarzadzania infrastrukturą teleinformatyczną, procesami biznesowymi (systemy BPM2 i workflow), systemy analityczne, ERP, obsługi „miękkiego” HR.
  • Outsourcing IT – projekty realizowane dla największych integratorów IT w Polsce w zakresie outsourcingu zasobów (body leasing) oraz outsourcingu obsługi IT/usług serwisowych.

 

Główne źródło przychodów InfoScope stanowi działalność związana z serwisem IT, odpowiadająca za około 50% sprzedaży w latach 2010-2012. Drugim najważniejszym składnikiem przychodów jest działalność związana z rozwojem i wdrażaniem własnego oprogramowania, która jest odpowiedzialna za około 30% sprzedaży.

 

Wyniki finansowe:

Wybrane dane finansowe

1. Wybrane dane finansowe InfoScope w latach 2011-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dokumentu Informacyjnego i raportów okresowych Spółki.

 

 

W 2012 r. InfoScope S.A. wygenerowała ponad 542 tys. zł zysku netto przy ponad 6,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, których wartość zmniejszyła się o 22% względem 2011 roku, kiedy to Emitent osiągnął 8,12 mln zł przychodów ze sprzedaży. Rentowność netto w 2012 roku wyniosła 8,61%.

 

Wybrane dane finansowe

2. Wybrane dane finansowe InfoScope S.A. w kolejnych półroczach lat 2012-2013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dokumentu Informacyjnego i raportów okresowych Spółki.

 

W pierwszym półroczu 2013 roku Przedsiębiorstwo wygenerowało ponad 205 tys. zł zysku netto przy ponad 13,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost odpowiednio o 18% i 412% względem pierwszego półrocza 2012 roku. Na wzrost wyników wpłynęła kontynuacja przyjętej strategii świadczonych usług – realizacja projektów w zakresie usług serwisowych i wdrożeniowych, a także projektów outsourcingowych oraz związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania.

 

Wybrane dane finansowe

3. Wybrane dane finansowe InfoScope S.A. za II kwartał 2012 i 2013 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dokumentu Informacyjnego i raportów okresowych Spółki.

 

Analiza SWOT:

 

Mocną stroną InfoScope jest bogate doświadczenie kadry pracowniczej. Spółka zapewnia, iż zespół tworzą specjaliści z branży IT z ponad 15 letnim doświadczeniem. Co więcej, Emitent kładzie duży nacisk na ciągłą poprawę kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności. Potwierdzeniem jest otrzymany w lipcu br. status kluczowego dostawcy usług programistycznych, administracyjnych i technicznych w projektach realizowanych przez IBM Polska Sp. z o.o. (IBM Core Supplier for Technical Services). InfoScope chcąc wdrażać nowatorskie rozwiązania oraz świadczyć usługi posiadające innowacyjne przewagi konkurencyjne podjęł współpracę z wiodącymi polskimi uczelniami, m.in. Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską. Ponadto Zarząd Emitenta twierdzi, iż przewagą konkurencyjną InfoScope jest przede wszystkim kompleksowość oferty oraz atrakcyjność cenowa.

 

Słabą stroną Spółki jest funkcjonowanie w relatywnie mocno konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Konkurencja szczególnie widoczna jest w segmencie outsourcingu oraz świadczeniu usług serwisowych infrastruktury i oprogramowania IT, gdzie bariery wejścia są relatywnie niewielkie. Fakt ten sprawia, iż konieczne jest stałe zabieganie o potencjalnych klientów i  konkurowanie np. poprzez obniżanie marży, co widać w przedstawionych wynikach finansowych za pierwsze półrocze 2013 roku. Wskaźnik rentowności netto osiągnięty w pierwszym półroczu br. obniżył się do 1,5% (w analogicznym okresie 2012 roku jego wartości odnotowano na poziomie 6,48%).

 

Do zagrożeń mogących wpłynąć na przyszły rozwój Emitenta zaliczyć należy niski poziom dywersyfikacji portfela odbiorców usług oraz uzależnienie od dużych klientów. Około 75% przychodów InfoScope w latach 2011-2012 wygenerowane zostało z umów zawartych z trzema kluczowymi klientami, z czego największy odbiorca odpowiadał za połowę wartości wszystkich zleceń. Taka sytuacja może niekorzystnie wpłynąć na rozwój Spółki oraz na generowane wyniki finansowe w przypadku wycofania się kluczowych klientów. W celu minimalizacji powyższego ryzyka kierownictwo Emitenta  stara się obecnie pozyskiwać zlecenia bezpośrednio od klientów końcowych, z pominięciem pośredników, czego efektem jest spadek udziału największego odbiorcy w wartości wszystkich zleceń do około 30% w pierwszym kwartale 2013 roku.

 

Szans na dalszy rozwój Spółki należy również upatrywać w poszerzaniu zakresu oferty oraz zdobywaniu nowych obszarów rynku. InfoScope zamierza wejść w nowe segmenty rynku poprzez przejęcie spółki Biside sp. z o.o. (11 lipca 2013 r została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy podmiotami, natomiast 14 sierpnia 2013 r. został podpisany plan połączenia podmiotów), która koncentruje swoją działalność na dostarczaniu rozwiązań klasy Business Intelligence dla sektora telekomunikacyjnego, medycznego, ubezpieczeniowego i bankowego. Biside jest od trzech lat Srebrnym Partnerem SAS, jednego z wiodących, światowych dostawców oprogramowania i usług analitycznych. Przejęcie Biside pozwoliłoby Emitentowi skokowo zwiększyć skalę działalności oraz zdywersyfikować ofertę świadczonych usług. Według Zarządu Spółki rozwiązania oferowane dotychczas przez Biside stanowić będą jedną z kluczowych linii produktowych w ofercie InfoScope, a doświadczenie i kompetencje zespołu Biside wzmocnią obszary analityczne Spółki i poprawią jej pozycję konkurencyjną na rynku.

 

Kolejną szansą Infoscope jest stały rozwój oferowanych systemów zapobiegania nadużyciom nadmiernego zużywania substancji tworzyw i surowców (np. paliwa lub półprodukty paliwowe) dla branży paliwowej i budowlanej. Systemy klasy „fraud detection” stanowią dynamicznie rozwijający się segment rynku IT. Firmy wielu sektorów m.in. budowlanego, paliwowego czy retail w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze i związane z tym obniżenie przychodów i generowanych marż aktywnie poszukują rozwiązań pozwalających na optymalizację kosztów i redukcję strat wynikających z wyżej wymienionych rodzajów nadużyć.

 

Ponadto dalszy dynamiczny rozwój InfoScope umożliwia perspektywiczny polski rynek IT. Według analityków firmy badawczej PMR wydatki na informatykę segmentu biznesowego w Polsce, od kryzysowego 2009 r. (gdy zanotowano ponad 8-procentowy spadek), z roku na rok ulegają stabilnemu, ok. 5-procentowemu wzrostowi (CAGR), osiągając w 2012 r. po raz pierwszy w historii wartość 20 mld zł (bez uwzględnienia przychodów generowanych przez administrację publiczną oraz odbiorców indywidualnych). Natomiast wartość całego rynku IT w 2011 roku wyniosła 31,3 mld zł, co stanowi wzrost o ponad 8% do roku poprzedniego[1]. Według 90% ankietowanych firm informatycznych wartość rynku IT w Polsce będzie się konsekwentnie zwiększać[2], stwarzając tym samym możliwości dla InfoScope na pozyskanie nowych klientów i wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży.

 

[1] Raport Computerworld TOP200

[2] Raport PMR „Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015”

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital