Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - SARE

Skomentuj artykuł

Profil działalności

 

SARE S.A. dostarcza swoim klientom zaawansowane narzędzia w komunikacji newsletterowej, kampaniach e-mailingowych, konkursach, programach lojalnościowych, komunikacji wewnętrznej i relacjach inwestorskich. Ponadto podmiot świadczy usługi prowadzenia kampanii mobile oraz przeprowadzania badań ankietowych. Model biznesowy Spółki bazuje na oprogramowaniu SARE, które wykorzystuje autorski język SAREscript. Jak podaje Emitent, unikalność wykorzystywanych rozwiązań stanowi jedną z przewag konkurencyjnych, przyczyniających się do osiągnięcia pozycji lidera na polskim rynku usług e-mail marketingu. Oprócz usług związanych z e-mail marketingiem (kampanie, newslettery, budowa i zarządzanie bazami adresowymi itp.) wykorzystujących system SARE, Spółka w swojej ofercie posiada również usługi:

 

  • doradztwa strategicznego (m.in. pomoc w zaplanowaniu kampanii mailingowej i SMS, stworzenie kreacji reklamowej czy przygotowanie szczegółowych raportów z działań reklamowych);
  •  social media – budowa portfela klientów przy wsparciu kanałów społecznościowych, zintegrowane kampanie e-marketingowe;
  • kampanie SMS;
  • internetowe badania ankietowe.

 

Emitent tworzy grupę kapitałową SARE S.A., w skład której wchodzą spółki technologiczne dostarczające systemy informatyczne do masowej komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz telefonii komórkowej. Grupę kapitałową tworzą:

 

  •  SARE S.A. – jednostka dominująca;
  •  Inis sp. z o.o. – dostarczająca darmowe, profesjonalne narzędzie do realizowania kampanii   e-mail marketingowych przez właścicieli portali, blogów,i serwisów internetowych;
  • Mail-media sp. z o.o. – dom mediowy specjalizujący się w kampaniach e-mailingowych w oparciu o zewnętrzne bazy danych;
  • MobiQuest sp. z o.o. – podmiot zajmujący się badaniami rynku z użyciem nowych technologii - internetu, telefonii komórkowej i innych;
  • neronIT sp. z o.o. – spółka odpowiedzialna za tworzenie oprogramowania dla przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii internetowej.

 

Strategia rozwoju Emitenta opiera się na działaniach związanych z utrzymaniem pozycji lidera na polskim rynku e-mail marketingu, poszerzaniem oferty usługowej, ekspansją zagraniczną usług Spółki, a także budową oraz dalszym rozwojem grupy kapitałowej SARE S.A.

 

Wyniki finansowe

 

Skonsolidowane przychody

 

Wykres 1. Skonsolidowane przychody SARE SA w latach 2009-2013

 

*dane jednostkowe

**dane skonsolidowane

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Skonsolidowane wyniki finansowe oraz EBIDTA

SEQ Wykres * ARABIC 2. Skonsolidowane wyniki finansowe oraz rentowność EBITDA SARE SA w latach 2009-2013

*dane jednostkowe

** dane skonsolidowane

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

SARE S.A. osiąga przychody z tyt. sprzedaży usług związanych z obsługą licencji na użytkowanie systemu SARE na terenie Polski i za granicą, mailingów przy wykorzystaniu baz zewnętrznych, sprzedaży usług w ramach wymiany barterowej, sprzedaży usług SMS, projektów specjalnych oraz prowizji z tyt. pozyskania nowych klientów. Na przestrzeni ostatnich lat Emitent sukcesywnie zwiększał osiągane przychody, które w 2012 r. wyniosły 8,7 mln zł, o 16% więcej niż w 2011 r.

 

W okresie dynamicznego rozwoju sprzedaży, spadkowi uległa jednak rentowność prowadzonej działalność zarówno na poziomie operacyjnym jak i wyniku netto. W 2012 r. rentowność operacyjna wynosiła 7,9% (15,99% w 2011; 13,11% w 2010), natomiast rentowność netto 5,65% (12,59% w 2011 r.; 10,46% w 2010 r.). Spadek rentowność działalności w 2012 r. jest wynikiem m.in. wysokich kosztów amortyzacji aktywów trwałych związanych z otrzymaną dotacją, czynności związanych z rozwojem grupy kapitałowej, zintensyfikowanych działań promocyjnych związanych z ekspansją działalności na rynki zagraniczne (udział w targach i konferencjach), a także dokonanych inwestycji, które w opinii Zarządu Spółki powinny przynieść rezultaty w postaci poprawy wyników finansowych w przyszłych okresach. W 2012 r. dokonano m.in. inwestycji w moduł SMS, powiększono zespół specjalistów w działach New Business, Marketing oraz IT. Zakupiono również nowe serwery oraz prowadzono prace rozwojowe nad systemem SARE celem lepszego dopasowania funkcjonalności rozwiązania do potrzeb klientów.

 

Należy zaznaczyć, iż Emitent jest bardzo dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które charakteryzuje ukształtowany model biznesowy oraz stabilna sytuacja finansowa. Pierwszy kwartał bieżącego roku był okresem, w którym można zaobserwować efekty wcześniej dokonywanych inwestycji. Spółka osiągnęła 3,2 mln zł skonsolidowanych przychodów (1,7 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego), 239 tys. zł zysku operacyjnego (19 tys. zł w I kw. 2012) oraz 140 tys. zł zysku netto (22 tys. zł w I kw. 2012). Na koniec marca 2013 r. Spółka poprawiła także strukturę bilansu, zmniejszając wskaźnik ogólnego zadłużenia o 8,37 p.p  do poziomu 20,15% (28,52% na koniec 2012 r.).

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron Spółki zalicza się system wykorzystujący autorski język SAREscript, bogate doświadczenie oraz pozycję lidera w branży e-mail marketingu w Polsce. Silne strony działalności uzupełnia ponadto szeroki zakres oferty oraz dywersyfikacja odbiorców, którymi są przedsiębiorstwa z różnych branż, począwszy od firm informatycznych i reklamowych, przez podmioty z branży farmaceutycznej, finansowej czy FMCG, kończąc na motoryzacji i branży nieruchomości.

 

Słabe strony działalności związane są z uzależnieniem działalności od sytuacji panującej w branży reklamowej, która ulega wahaniom koniunkturalnym. W okresie spowolnienia gospodarczego, przedsiębiorstwa ograniczają budżety przeznaczone na reklamę, w tym najczęściej na reklamę internetową. Ponadto Spółka z uwagi na prowadzoną działalność opierającą się na przechowywaniu i przetwarzaniu danych personalnych, silnie uzależniona jest od przepisów prawnych, w szczególności od ustawy o ochronie danych osobowych, która ulega częstym nowelizacjom.

 

Szanse rozwoju prowadzonej działalności należy upatrywać w zdobyciu nowych rynków zbytu poprzez ekspansję zagraniczną. Wieloletnie doświadczenie Spółki, autorskie rozwiązania oraz niskie bariery geograficzne w sektorze e-mail marketingu mogą przyczynić się do istotnego zwiększenia przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług za granicę. Jak podaje Spółka w raporcie rocznym za 2012 r., ekspansja zagraniczna ukierunkowana jest m.in. na rynki wschodnie (Rosja, Ukraina, Białoruś). Obecnie SARE S.A. stworzyła rosyjską wersję swojego systemu oraz zakończyła procedurę rejestracji znaków graficznych poza granicami kraju.

 

W ciągu ostatnich lat można zaobserwować niekorzystną tendencję wydłużenia terminu udzielania przez spółkę „kredytu kupieckiego”. Średni okres spływu należności wydłużył się do ok. 88 dni w 2012 r., w porównaniu do 58 dni w 2010 r. Jedocześnie średni okres spłaty zobowiązań wynosi odpowiednio 38 dni, w porównaniu do 25 dni dwa lata wcześniej. Powyższe sprawia, że wraz z dynamicznym wzrostem działalności, Emitent musi angażować większy kapitał obrotowy. Ewentualna konieczność odpisania znacznej części należności przedawnionych negatywnie wpłynie na przyszłe wyniki finansowe.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie