Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Gwarant

Profil Działalności

 

Działalność Spółki skupia się głównie na obszarze południowo-zachodniej Polski, jednak część usług świadczona jest także w innych częściach kraju. Emitent zajmuje się ochroną różnego rodzaju obiektów infrastrukturalnych (autostrady, obwodnice), inwestycji kubaturowych (centra handlowe, stacje paliw) oraz obiektów wielkopowierzchniowych o różnorodnej specyfice (zakłady produkcyjne).

 

Kolejną gałęzią prowadzonego przez Spółkę biznesu są usługi kompleksowego utrzymania czystości w firmach, instytucjach i innego rodzaju obiektach. Dzięki doświadczonym pracownikom, inwestycjom w nowoczesny sprzęt przemysłowy i profesjonalne środki chemiczne, Gwarant jest w stanie utrzymać bardzo wysoki poziom świadczonych usług.

Spółka posiada także dział technologiczny (systemy zabezpieczeń), stacje monitorowania alarmów oraz grupę interwencyjną, która reaguje na sygnały alarmowe wysyłane przez instalacje zamontowane u klientów. Dodatkowo, spółka oferuje integracje systemów alarmowych z Inteligentnym Centrum Monitorowania.

Emitent tworzy grupę kapitałową, w której skład wchodzą trzy spółki:

 • jednostka dominująca:
  • Gwarant Agencja Ochrony S.A.,
  • jednostki zależne:
   • DEFENDAIR INTELLIGENT AIRPORT SECURITY Sp. z o. o. w Warszawie – 100% udziału,
   • GWARANT BIS-SECURITY Sp. z o. o. w Opolu – 100 % udziału.

Obie spółki zależne zajmują się świadczeniem usług fizycznej i technicznej ochrony osób, i mienia.

 

Akcjonariat

 

 1 Akcjonariat Gwarant Agencja Ochrony S.A. na dzień 12.09.2013

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział % w kapitale akcyjnym spółki

Impel S. A.

3.654.637

73,09%

Edward Kuczer

1.000.000

20,00%

Pozostali

345.363

6,91%

RAZEM

5.000.000

100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu okresowego Emitenta za II kwartał 2013

 

W listopadzie 2012 roku Impel S.A został większościowym akcjonariuszem spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A. kupując łącznie 68,09% akcji od Supernova IDM Fund, Probatus Financial Advisers oraz Speciocus Limited. Miesiąc później, Impel zwiększył swoje zaangażowanie do 73,09%. Mniejszościowym akcjonariuszem cały czas pozostawał prezes spółki - Edward Kuczer, który posiada 20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. W wolnym obrocie na rynku New Connect pozostaje obecnie niespełna 7% akcji. 

 

Akcjonariat Gwarant

1 Akcjonariat Gwarant Agencja Ochrony S.A na dzień 12.09.2013

Źródło: 1 : Opracowanie własne na podstawie raportu okresowego Emitenta za II kwartał  2013

 

Wyniki finansowe

 

Skonsolidowane przychody

 2 Skonsolidowane przychody Gwarant Agencja Ochrony S.A. w latach 2009-2013

*Dane jednostkowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta

 

Gwarant Agencja Ochrony S.A. w ciągu ostatnich lat systematycznie zwiększał przychody z prowadzonej działalności. W 2012 roku wartość sprzedaży wyniosła ponad 33,71 mln zł i była o 6% wyższa niż w roku poprzednim. W obecnym półroczu Spółka odnotowała skonsolidowane przychody na poziomie 18,20 mln zł, co było wartością o 11% wyższą niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Taki stan rzeczy spowodowany jest pozyskaniem kontraktu na ochronę lotniska Katowice-Pyrzowice w lutym tego roku. Podpisana umowa opiewa na ok. 20 mln zł i będzie obowiązywała przez okres czterech lat.

 

Skonsolidowane dane finansowe

 3 Skonsolidowane dane finansowe Gwarant Agencja Ochrony S.A. w latach 2009-2013

 *Dane jednostkowe

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta

 

Najwyższe wartości na poziomie zysku netto, zysku operacyjnego i przepływów pieniężnych Spółka odnotowała w 2009 i 2010 roku, a więc w latach, które następowały bezpośrednio po globalnym kryzysie ekonomicznym. Było to zasługą niskich kosztów operacyjnych oraz sprzyjającemu otoczeniu prawnemu (zapisy dotyczące niepełnosprawnych pracowników). Kolejne lata przyniosły jednak pogorszenie osiąganych wyników finansowych. Zysk netto w 2011 roku spadł o 36% w stosunku do tego, odnotowanego 12 miesięcy wcześniej. Dodatkowo, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zmniejszyły się w tym czasie o ponad 50%. Przyczyną takiej sytuacji było podniesienie poziomu płacy minimalnej, od którego w dużej mierze zależą koszty operacyjne Spółki oraz niekorzystne zmiany w ustawie o dofinansowywaniu firmy w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych. W 2012 roku pomimo wyraźnego wzrostu przychodów dalej można było zaobserwować obniżenie rentowności prowadzonej działalności. Po pierwszej połowie 2013 roku Spółka osiągnęła 1,52 mln zł zysku netto, co można uznać za bardzo dobry wynik porównując go do 0,925 mln zł uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 61%). Jednocześnie, Emitent wygenerował przepływy z działalności operacyjnej  w wys. 0,77mln zł.

 

Rentowność sprzedaży

 3 Rentowność sprzedaży netto Gwarant Agencja Ochrony S.A. w latach 2009-2013

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta

 

Powyższy wykres potwierdza wpływ zmiany poziomu płacy minimalnej na zdecydowany spadek rentowności w latach 2010-2011, kiedy to jej wartość spadła z 9,28% do 5,73%. Widać jednak, że w pierwszym półroczu tego roku Spółka zaczyna ją sukcesywnie odzyskiwać. Dzieje się tak za sprawą pozyskania wspomnianego wcześniej kontraktu na ochronę lotniska w Katowicach.

 

Dywidenda

 

Gwarant Spółka Ochrony S.A. od momentu wejścia na giełdę przeznacza część wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy dla swoich akcjonariuszy. Pomimo braku przedstawienia jasnej polityki dywidendowej, Spółka już w momencie wejścia na New Connect zapowiadała, że chce co roku dzielić się swoim zyskiem. Decyzję o wypłacie dywidendy będzie podejmować coroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Wartość dywidendy na jedną akcję

 

 4 Wartość dywidendy na jedną akcję Gwarant Agencja Ochrony S.A. wypłacanej w latach 2010-2013 (w zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów emitenta o treści uchwał podejmowanych na ZWZ

 

Analiza SWO

Niewątpliwie do mocnych stron Spółki zalicza się stabilny akcjonariat. Większościowy akcjonariusz – Impel S.A to odpowiedzialny partner biznesowy gwarantujący możliwość spokojnego rozwoju przedsiębiorstwa. Impel S.A. obejmując większościowy pakiet akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. zapowiedział, że jest to inwestycja długoterminowa. Stabilny akcjonariat umożliwia zarządowi Emitenta skoncentrowanie się na rozwoju Spółki oraz budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Dodatkowym plusem obecności Impel S.A. w akcjonariacie jest możliwość dostępu do jego know-how przez Emitenta. Trzeba pamiętać, że wrocławska spółka, jest jednym z większych podmiotów na rynku usług ochroniarskich, dlatego posiadane przez nią doświadczenie jest wartością dodaną dla Emitenta.

 

Szansy na rozwój Spółki można upatrywać w ewentualnych przejęciach. Rynek ochroniarski jest mocno rozdrobniony, co skutkuje możliwością zwiększenia skali biznesu za pomocą przejęcia konkurencyjnych podmiotów z branży. Kolejną szansą na rozwój może być również wejście w inny, do tej pory niezagospodarowany przez opolską spółkę, segment rynku. Taką niszą mogą być bardzo dynamicznie rozwijające się usługi cash handling  (przeliczanie i konwojowanie wartości pieniężnych). Pozwoliłoby to na zdywersyfikowanie źródeł przychodów firmy.

 

Słabą stroną Spółki jest silne uzależnienie rentowności prowadzonej działalności od przepisów prawa w zakresie płacy minimalnej, gdyż wynagrodzenia szeregowych pracowników stanowią istotną cześć kosztów Emitenta. Z taką sytuacją Spółka spotkała się już w 2011 roku. Zarząd, chcąc zachować konkurencyjność cenową, nie zdecydował się na renegocjację kontraktów, co znalazło swoje odzwierciedlenie w słabszych wynikach finansowych.

 

Poważnym zagrożeniem dla Spółki jest duże rozdrobnienie rynku. Wartość rynku ochrony mienia i zabezpieczeń w 2009 roku była szacowana na około 7 mld zł[1]. Gwarant Agencja Ochrony S.A. jest spółką stosunkowo niewielką (roczne przychody za 2009 rok wyniosły nieco ponad 30 mln zł), co powoduje że musi walczyć z innymi mniejszymi spółkami o kontrakty realizowane w sektorze ochrony mienia czy utrzymywania czystości. Taka konkurencja może prowadzić do obniżenia się rentowności prowadzonego biznesu, co można było zaobserwować m.in. w latach 2010-2012.


[1] Raport „Rynek ochrony fizycznej osób i mienia w Polsce” opracowany przez Frost&Sullivan

 

 


 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital