Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - AEDES

Profil działalności:

 

Przedmiotem działalności AEDES S.A.  jest świadczenie usług budowlano-montażowych. Spółka oferuje wykonawstwo pełnego zakresu prac budowlanych: od pojedynczych robót budowlanych i generalne wykonawstwo (w szczególności średnich obiektów mieszkaniowych oraz małych obiektów handlowych i biurowych) obejmujące prowadzenie robót zasadniczych i wykończeniowych, poprzez uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń, aż po przekazywanie do eksploatacji gotowych, wyposażonych obiektów. Strategia Spółki koncentruje się na zdobyciu korzystnej pozycji rynkowej i budowaniu przewag konkurencyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej oferty i świadczenie wysokiej jakości usług elastycznie dostosowanych do potrzeb klienta.

 

Oferując usługi generalnego wykonawstwa, Spółka proponuje jedno z trzech wypracowanych rozwiązań:

  • realizację inwestycji samodzielnie w oparciu o posiadany park maszynowo narzędziowy oraz kapitał ludzki,
  • we współpracy z podwykonawcami, zapewniając im środki w postaci maszyn, narzędzi oraz materiałów budowlanych,
  • jako zarządzający procesem realizacji inwestycji, opartym niemal w całości na firmach podwykonawczych.

 

Ponadto Emitent posiada Dział Robót Wykończeniowych dedykowany zleceniom z zakresu  kompleksowej aranżacji wnętrz, remontów obiektów mieszkalnych i biurowych, modernizacji pomieszczeń i obiektów oraz sprzedaży i montażu stolarki i ślusarki budowlanej.

 

Największym źródłem przychodów Spółki jest Budownictwo mieszkaniowe – generalne wykonawstwo, które odpowiadało za 100% i 97,5% całkowitych przychodów odpowiednio w roku 2012 i 2011.

 

Model biznesowy Emitenta oparty jest  na pozyskiwaniu kontraktów poprzez uczestnictwo w procesach przetargowych jako generalny wykonawca. Spółka wykonuje również prace jako podwykonawca w większych projektach budowlanych.  Dotychczas zdobyte doświadczenie oraz stale rozwijane zasoby maszyn i urządzeń umożliwiają Spółce pozyskiwanie projektów budowlanych o wartości od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych głównie w sferze budownictwa mieszkaniowego. W 2012 roku Przedsiębiorstwo AEDES realizowało kontrakty o wartości od 0,5 mln zł do 34 mln zł.

 

Wyniki finansowe:

 

Przychody ze sprzedaży

1. Przychody ze sprzedaży AEDES S.A. w latach 2009-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Spółka konsekwentnie z roku na roku zwiększa sprzedaż. W 2012 roku Emitent osiągnął ponad 56,78 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 61,5% względem 2011 roku kiedy zanotowano przychody ze sprzedaży na poziomie 35,16 mln zł.

 

Wybrane dane finansowe

2. Wybrane dane finansowe AEDES S.A. w latach 2009-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Emitent w 2012 roku wypracował zysk w kwocie ponad 2,15 mln zł na poziomie operacyjnym (EBIT) oraz ponad 1,15 mln zł zysku netto, co stanowi wzrost odpowiednio o 47,7% i 15,4% względem roku 2011. W 2011 Przedsiębiorstwo osiągnęło ponad 1,46 mln zł zysku operacyjnego oraz 1 mln zł zysku netto. Wskaźnik rentowności netto w 2012 roku wyniósł 2,04% i spadł względem roku 2011, kiedy to wyniósł 2,85%.

 

Przychody ze sprzedaży

3. Przychody ze sprzedaży AEDES S.A. w pierwszym kwartale roku 2012 i 2013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Wybrane dane finansowe

4. Wybrane dane finansowe AEDES S.A. w pierwszym kwartale roku 2012 i 2013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka wypracowała 155 tys. zł zysku na poziomie operacyjnym i 354 tys. zł zysku netto przy ponad 8,66 mln zł przychodów ze sprzedaży. Okres ten, w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku był gorszy pod względem powyższych danych finansowych, kiedy to Emitent osiągnął 475 tys. zł zysku netto, 704 tys. zł zysku z działalności operacyjnej przy ponad 10,15 mln zł przychodów ze sprzedaży. Podane dane finansowe wskazują iż przychody ze sprzedaży spadły o blisko 15% natomiast wynik netto o 25,5%. Wskaźnik marży netto w IQ 2013 roku odnotowano na poziomie 4,09% (IQ 2012 r. – 4,68%).  Zarząd jako najważniejsze przyczyny pogorszenia wyników osiągniętych w IQ 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego podaje warunki atmosferyczne – przedłużająca się zima spowodowała konieczność przeniesienia zaplanowanych prac w ramach prowadzonych projektów oraz zaobserwowane pogorszenie się koniunktury na rynku nieruchomości w Polsce, a także konieczność wpłaty kaucji w kwocie 300 tys. zł na zabezpieczenie terminowej płatności czynszu dzierżawionej nieruchomości.

 

Walne Zgromadzenie, które odbyło się w ostatnim tygodniu czerwca bieżącego roku zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 113 tys. zł (0,02 zł na jedną akcje). Głównymi przesłankami do podjęcia powyższej decyzji były chęć zatrzymania obecnych inwestorów oraz zwrócenie uwagi nowych, potencjalnych inwestorów, także instytucjonalnych. Ponadto Prezes Zarządu podkreślił, że rozwój AEDES przebiega zgodnie z założeniami i przeznaczenie wskazanej kwoty na wypłatę dywidendy nie spowoduje problemów dla Spółki.

 

Analiza SWOT:

 

Mocną stroną krakowskiej Spółki jest wieloletnie doświadczenie, bogate portfolio realizowanych projektów oraz ugruntowana pozycja na małopolskim rynku budowlano-montażowym, zdobyta zdaniem Zarządu Emitenta dzięki jakości wykonanych zleceń, terminowości oraz wiarygodności. Spółka cieszy się zaufaniem kilku największych regionalnych deweloperów.

 

Do słabych stron przedsiębiorstwa zaliczyć należy relatywnie niską rentowność biznesu (średnia wskaźnika rentowności z lat 2009-2012 to 3,80% na poziomie operacyjnym i 2,85% na poziomie netto). Zaznaczyć jednak trzeba, iż takie wartości osiąganej marży są charakterystyczne dla prowadzonej działalności w branży budowlano-montażowej. W pierwszym półroczu 2011 roku budownictwo osiągnęło wskaźnik rentowności netto na poziomie 1,5%, natomiast po trzech kwartałach rentowność zwiększyła się do 2,2%[1]

 

Kolejną słabą stroną jest brak dywersyfikacji geograficznej sprzedaży oferowanych usług. AEDES działa tylko na rynku małopolskim, przede wszystkim rynku krakowski, co powoduje, iż rozwój przedsiębiorstwa jest silnie uzależniony od obecnej i przyszłej koniunktury panującej na tym obszarze Polski. Chcąc przeciwdziałać powyższemu zagrożeniu Zarząd Emitenta w strategii rozwoju wyraził chęć do skierowania swojej oferty także na pozostałe regiony Polski.

 

Zagrożeniem dla dynamicznego rozwoju Emitenta jest spowolnienie koniunktury w branży deweloperskiej i budowlanej trwające już od kliku lat. Zdaniem analityków firmy Cushman &Wakefield, prognozy na 2013 rok nie przewidują gwałtownych zmian na rynku inwestycyjnym. Zainteresowanie inwestorów polskimi nieruchomościami komercyjnymi powinno utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Natomiast według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w I kwartale 2013 roku:

  • oddanych do użytku zostało 37 161 mieszkań – więcej o 2,4 proc. niż przed rokiem;
  • wydano 29 382 pozwolenia na budowę mieszkań – o 23,2 proc. mniej niż rok wcześniej (w tym 12 037 pozwoleń dotyczy deweloperów, co i tak jest wartością o 34,1 proc. niższą niż w I kwartale 2012 r.);
  • rozpoczęto budowę 21 570 mieszkań – o 31,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (w tym 9 356 pozwoleń dotyczy deweloperów, co stanowi o 38,6 proc. mniej niż w 2012 r.).

 

Mniej nowych projektów budowlanych oznacza większą konkurencję wśród firm oferujących usługi generalnego wykonawstwa. Spółka rywalizuje zarówno z podmiotami lokalnymi działającymi na rynku małopolskim, jak również z dużymi koncernami budowlanymi prowadzącymi działalność na terenie całego kraju. Zmniejszenie ilości realizowanych zleceń lub konieczność obniżenia i tak już niskich marż może negatywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

 

Szansą na dalszy rozwój Spółki jest poszerzenie oferty i otwarcie się na nowe rynki zbytu. Zarząd Emitenta aktywnie poszukuje zleceń w obszarze budownictwa przemysłowego,  czego efektem jest zawarty w maju bieżącego roku pierwszy kontrakt w tej dziedzinie o wartości blisko 1 mln zł.  Zdaniem analityków firmy badawczej PMR segment budownictwa przemysłowego będzie rozwijał się w sposób stabilny. Ich zdaniem rynek może urosnąć nawet do 27 mld zł w 2014 roku.

[1] Dane GUS

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital