Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - PGS Software

Profil działalności:

 

Model biznesowy Spółki opiera się na kompleksowej obsłudze projektów, począwszy od tworzenia aplikacji dopasowanych do potrzeb klientów, poprzez wdrożenia poszczególnych produktów, aż po długofalowe wsparcie techniczne i rozwojowe. Istotną przewagą konkurencyjną spółki jest ścisłe dopasowanie do zapotrzebowania zgłoszonego przez klienta co sprawia, że większość aplikacji przygotowywanych przez Emitenta jest dopasowana do specyficznych potrzeb odbiorcy. PGS Software w swoich działaniach charakteryzuje bardzo indywidualne podejście do kontrahentów. Podmiot posiada szeroką ofertę produktów wykonywanych w wielu technologiach takich jak: Microsotf .NET, Java, PHP, platformy mobilne działające na systemach operacyjnych iOS i Android.

 

Spółka posiada w swoim portfelu klientów z sektora MSP oraz duże międzynarodowe korporacje. Klienci firmy to najczęściej przedsiębiorcy z branży informatycznej, produkcyjnej i mediów. Ważnym czynnikiem wpływającym na działalność Spółki jest międzynarodowa dywersyfikacja przychodów. Zgodnie z informacjami zawartymi w ostatnim raporcie kwartalnym (IQ 2013 r.) 90% przychodów Spółki generowanych jest przez klientów z krajów europejskich, głównie krajów skandynawskich, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii. 

 

Emitent tworzy grupę kapitałową wraz z podmiotem iPGS Sp. z o.o., który obecnie zajmuje się rozwojem własnych usług i wspomaga pracę Emitenta w zakresie obsługi klientów. PGS Software posiada 100% udziałów w podmiocie zależnym.

 

Wybrane dane finansowe

1. Wybrane dane finansowe PGS Software w latach 2008-2012.

*dane skonsolidowane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

PGS Software na przestrzeni ostatnich lat konsekwentnie zwiększa sprzedaż i generuje proporcjonalne większe wyniki zarówno na poziomie operacyjnym jak i na poziomie zysku netto. W 2012 roku Emitent wypracował ponad 5,63 mln zł zysku netto przy 23,63 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost odpowiednio o 38,4% i 35,4% względem roku 2011, kiedy to Spółka osiągnęła 4,07 mln zł zysku netto i 17,45 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik rentowności netto w 2012 roku wyniósł 23,86% i był na poziomie zbliżonym do odnotowanego w 2011 roku (23,34%).

 

Wybrane dane finansowe

2. Wybrane dane finansowe PGS Software w okresie I kwartału lat 2011-2013.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka wypracowała ponad 1,63 mln zł zysku netto (wzrost o 34,2% względem analogicznego okresu roku poprzedniego) przy 6,23 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 8,3% względem analogicznego okresu roku poprzedniego) Wskaźnik marży netto w pierwszym kwartale 2013 wyniósł 26,25% i wzrósł o ponad 5 pp. względem pierwszego kwartału 2012 roku. Trzeba jednak podkreślić, iż wyraźny wzrost rentowności Zarząd Emitenta tłumaczy  wystąpieniem zdarzeń jednorazowych w postaci zaksięgowania odsetek od zakończonych lokat bankowych.

 

Analiza SWOT:

 

Do mocnych stron Spółki zaliczyć należy bogate doświadczenie, szerokie portfolio realizacji projektów i liczny (na koniec 2012 roku zespół PGS Software liczył około 210 osób), wysoko wykwalifikowany zespół programistów, co potwierdzone jest certyfikatami jakości takimi jak: status Złotego Certyfikowanego Partnera Microsoft, Certified Scrum Master. Silną stroną Przedsiębiorstwa jest także zdywersyfikowany portfel klientów. Obecnie udział przychodów od największego klienta nie przekracza 8,5%.

 

Słabą stroną i zagrożeniem  dla prowadzonej działalności jest duża konkurencyjnej w branży IT oraz stale zwieszająca się liczba firm outsourcingowych z całego świata, co może powodować konieczność obniżania cen w celu utrzymania przychodów ze sprzedaży, co w konsekwencji oznaczałoby obniżenie rentowności.

 

PGS Software prowadzi sprzedaż przede wszystkim w krajach Europy zachodniej, w związku z czym większość rozliczeń prowadzona jest w walucie euro, natomiast koszty ponoszone są w walucie krajowej. W związku powyższym istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych różnic kursowych, co może doprowadzić do spadku rentowności. Emitent zmniejsza powyższe ryzyko zabezpieczając kursy za pomocą instrumentów pochodnych.

 

Szansą na dalszy rozwój Emitenta jest dynamicznie rosnący rynek specjalistycznych usług IT, na którym działa PGS Software. W związku z czym Emitent poza wzrostem organicznym zamierza rozwijać się poprzez przejęcia firmy, które umożliwią mu rozszerzenie i uzupełnienie oferty o nowe usługi. Informacje na temat planowanych przejęć znajdują się w raporcie okresowym za pierwszy kwartał bieżącego roku.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital