Chat with us, powered by LiveChat

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w górę. Od sierpnia nowy rodzaj obligacji

Skomentuj artykuł

W ślad za wzrostem stóp procentowych, Ministerstwo Finansów postanowiło podnieść oprocentowanie skarbowych obligacji oszczędnościowych. Do oferty wszedł też nowy rodzaj obligacji trzyletniej.

 

Resort finansów poinformował że od 1 sierpnia 2022 r. kupujący obligacje skarbowe będą mogli liczyć na nowe, lepsze warunki. To szósta podwyżka oprocentowania w tym roku – pierwsza zaczęła obowiązywać od lutego, druga od kwietnia, kolejne od maja i czerwca.

 

Podobnie jak w miesiącach poprzednich, powodem zmian są rosnące stopy procentowe i inflacja, aczkolwiek warto przypomnieć, że znaczne przyspieszenie w poprawie warunków dla oszczędzających nastąpiło dopiero po majowej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego. W efekcie już w czerwcu padł absolutny rekord sprzedaży obligacji, choć grono nabywców nadal jest relatywnie wąskie (liczone w tysiącach, nie w milionach).

 

 

🟢 Zobacz też: Obligacje skarbowe to hit? Mimo rekordu, grono kupujących jest wąskie

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa – oprocentowanie od sierpnia 2022 r.

Oto na jakie warunki mogą liczyć nabywający poszczególne rodzaje obligacji skarbowych w sierpniu 2022 r., w porównaniu do lipca W skrócie: względem lipca trzymiesięczne obligacje bez zmian, a pozostałe w górę o 0,5 punktu procentowego. Ponadto miejsce obligacji trzyletnich opartych o WIBOR 6M zajęły nowe trzyletnie papiery o stałym oprocentowaniu.

 

– W sierpniu wprowadzamy obligacje o trzyletnim terminie zapadalności, ze stałym oprocentowaniem – TOS. Są one dedykowane osobom, które chcą przed zakupem wiedzieć z góry, jaką wysokość odsetek otrzymają na koniec inwestycji. Kapitał zainwestowany w obligacje TOS będzie pracował przez cały czas – oprocentowanie w kolejnych rocznych okresach odsetkowych będzie naliczane od wartości powiększonej o odsetki z poprzedniego okresu odsetkowego – skomentował Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

 

🟢 Zobacz też: Jak ochronić finansową poduszkę bezpieczeństwa przed inflacją?

 

Przypomnijmy też, że w lipcu Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe właśnie o 0,5 punktu procentowego, ustalając stopę referencyjną na poziomie 6,5%. Kolejne posiedzenie RPP odbędzie się po wakacjach, 7 września.

 

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w sierpniu 2022 r:

 

  • Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (OTS): 3% w stosunku rocznym (w lipcu też 3%)

 

  • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (ROR): w pierwszym miesiącu 6,5% w stosunku rocznym, później stopa referencyjna NBP (w lipcu 6%)

 

  • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (DOR): w pierwszym miesiącu 6,75%, później stopa referencyjna NBP + marża 0,25% (w lipcu 6,25% + marża 0,25)

 

  • Trzyletnie oszczędnościowe stałoprocentowe obligacje skarbowe (TOS): 6,5% w skali roku (nowy rodzaj obligacji, w lipcu nie był sprzedawany)

  • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI): W pierwszym roku 6,5% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1% (w lipcu 6% w pierwszym roku, a w następnych inflacja + marża 1%)

  • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO): W pierwszym roku 6,75% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,25% (w lipcu 6,25% w pierwszym roku, a w następnych inflacja + marża 1%)

  • Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS): W pierwszym roku 6,7% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,5% (w lipcu 6,2% w pierwszym roku, a w następnych inflacja + marża 1,5%)

  • Rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD): W pierwszym roku 7% w skali roku, w kolejnych latach inflacja podawana przez GUS + marża 1,75% (w czerwcu 6,5% w pierwszym roku, a w następnych inflacja + marża 1,75%)

 

 

🎙️ O obilgacjach oszczędnościowych Skarbu Państwa mówiliśmy też w 280. odcinku podcastu Echa Rynku.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych · Echa Rynku #280 – Obligacje skarbowe, inwestycyjny hit, który przed inflacją nie chroni

 

Jak wyraźnie widać, oprocentowanie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nie pozwala w prosty sposób pobić inflacji. Ta w czerwcu wyniosła 15,5% i była najwyższa od 25 lat. Szansę na efektywniejszą ucieczkę przed inflacją dają papiery nią indeksowane (aczkolwiek należało je kupić w latach poprzednich, aby w tym momencie „załapać się” na wyższe oprocentowanie wynikające z aktualnie wysokiej inflacji.

 

 

Warto też pamiętać, że kalkulując zysk z obligacji, musimy uwzględnić podatek Belki (jedynym sposobem na ominięcie go jest inwestowanie w obligacje poprzez IKE).

 

🟢 Wszelkie potrzebne informacje dotyczące inwestowania w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa znajdziesz w naszym obszernym poradniku.

 

Obligacje antyinflacyjne: czym są, gdzie kupić i czy warto? [Poradnik]

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie