Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - EGB Investment

Początki historii EBG Investment S.A. sięgają 1995 roku, kiedy została utworzona Grupa Inwestycyjna EGB sp. z o.o. zajmująca się działalnością windykacyjną. Od tamtej pory Spółka kapitałową zwiększyła skalę działalności, a od 2010 roku jest notowana na rynku NewConnect.

W skład Grupy Kapitałowej EGB Investment wchodzą EGB Investment S.A., jako spółka dominująca, EGB Finance sp. z o.o. oraz EGB Nieruchomości sp. z o.o., które są w pełni zależne od Spółki dominującej. Działalność całej grupy kapitałowej Emitenta skupia się wokół działalności windykacyjnej oraz obrocie wierzytelnościami. Grupa w ramach swoich usług oferuje m.in.:

 

  • cesję wierzytelności,
  • windykację na zlecenie,
  • sekurytyzację,
  • usługi due dilligence wierzytelności,
  • monitoring płatności,
  • transakcje czyszczenia bilansu,
  • zgłaszanie wierzytelności do Centralnej Ewidencji Dłużników,
  • działania prewencyjne.

 

Charakterystyką rynku zarządzania wierzytelnościami jest duże zróżnicowanie podmiotów na nim funkcjonujących. Działają na nim zarówno duże przedsiębiorstwa obsługujące kilkaset tysięcy spraw, jak i mniejsze, dla których działalność windykacyjna jest jedynie działalnością dodatkową. Znaczącą pozycję na rynku ma zaledwie kilkanaście podmiotów.

 

Rynek wierzytelności w Polsce według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową ma wartość około 19 mld złotych. Największymi klientami dla firm windykacyjnych są instytucje z sektora bankowego, telekomunikacyjnego oraz pośrednictwa finansowego. Cechą charakterystyczną tych zleceń jest konieczność posiadania rozbudowanych systemów informatycznych, prawnych i logistycznych do ich obsługi.

 

EBG Investment S.A. kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw, banków oraz instytucji finansowych. Spółka posiada rozbudowane zaplecze technologiczne (call center, print house, flotę samochodową) umożliwiającą kompleksową obsługę wierzytelności oraz obsługę największych klientów.

 

Wyniki finansowe

 

Przychody netto

 

Źródło: Opracowanie Prometeia Capital na podstawie danych finansowych Spółki

 

W 2012 r. Spółka  zwiększyła przychody ze sprzedaży o 107% w stosunku do poziomu z roku 2011 r. Było to spowodowane m.in. wzrostem sprzedaży nowych usług  dedykowanym małym i średnim przedsiębiorstwom oraz większej ilości wierzytelności zleconej do obsługi EBG Investment S.A.

 

Wraz ze wzrostem przychodów netto ze sprzedaży, zwiększyły się wynik na poziomie EBITDA (o 80% rok do roku), ale spadł zysk netto (z 5,56 mln zł do 3,15 zł). Niższy zysk w roku 2012 spowodowany był zwiększeniem kosztów finansowych w związku ze zwiększeniem zadłużenia spółki. Spółka zwiększyła swój ogólny wskaźnik zadłużenia z 26,91% w 2010 do 55,27% w 2012 r.

 

 Zysk netto i EBIDTA

Źródło: Opracowanie Prometeia Capital na podstawie danych finansowych Spółki

 

Wskaźniki rentowności

 

Źródło: Opracowanie Prometeia Capital na podstawie danych finansowych Spółki

 

Wskaźniki rentowności Spółki cechują się dużą zmiennością rok do roku. Mimo zwiększenia się nominalnej wartości zysku na sprzedaży i zysku na działalności operacyjnej, wskaźniki odpowiednich rentowności spadły w stosunku do roku poprzedniego. Warto też zwrócić uwagę na systematyczny spadek rentowności netto zobrazowany na wykresie powyżej.

 

Analiza SWOT

 

Silną stroną EBG Investment S.A. jest zdywersyfikowana oferta – Spółka prowadzi zarówno działalność windykacyjną oraz cesję wierzytelności, jak i dodatkowe usługi przydatne firmom gdzie występuje duża niespłacalność wierzytelności. Dzięki temu, Emitent może zaoferować kompleksową obsługę, co przyczynia się do zwiększenia przychodów jak i łatwiejszego pozyskiwaniu klienta.

 

Dodatkowo, Przedsiębiorstwo posiada rozbudowane zaplecze informatyczne, logistyczne i prawne. Systemy informatyczne są szczególnie istotne w prowadzeniu działalności windykacyjnej ponieważ umożliwiają obsługę tysięcy wierzytelności jednocześnie – a co za tym idzie, dają możliwość obsługi największych kontrahentów (banków, firm telekomunikacyjnych itp.). EBG Investment S.A. posiada także zaplecze w postaci call center, print house (miejsce przygotowywania wysyłek i druków) oraz współpracuje z kancelarią Niewiarowska i Polański, Radcowie Prawni w zakresie obsługi prawnej.

 

Duży wpływ na działalność Emitenta mają decyzje Rady Polityki Pieniężnej w Polsce. Obniżki stóp procentowych wpływają na wysokość odsetek maksymalnych, wykorzystywanych w toku prowadzonej windykacji.  W związku z tym, ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej niekorzystnie oddziałują na działalność podstawową Spółki. Należy jednak pamiętać, że obniżki stóp procentowych zmniejszają również koszt obsługi zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę.

Cechą charakterystyczną działalności windykacyjnej jest skupowanie pakietów wierzytelności i ich następne odzyskiwanie. Firma windykacyjna może być zagrożona utratą płynności, w sytuacji gdy któryś z pakietów nie wygeneruje odpowiednich przepływów pieniężnych. EBG Investment posiada jednak wysoki wskaźnik płynności bieżącej (2,2 na dzień publikacji raportu za czwarty kwartał 2012 r.), dlatego Spółka nie jest bezpośrednio zagrożona takim rozwojem wypadków. Istnieje za to zagrożenie spadku dynamiki wzrostu w sytuacji, gdy nie uda jej się zakupić pakietów wierzytelności (z powodu braku podaży lub działań konkurencji). Dodatkowo, działalność EBG Investment S.A. wymaga skutecznego pozyskiwania kapitału, dlatego zmienność na rynkach kapitałowych może niekorzystnie wpływać na Spółkę.

 

Korzystna dla Spółki jest dywersyfikacja klientów, spośród których żaden nie ma więcej niż 15% udziału w przychodach z tytułu usług. Minimalizuje to ryzyko, że utrata jednego klienta spowoduje znaczące pogorszenie się wyników Spółki.

 

Warto zwrócić uwagę, że Spółka prowadzi działalność na rozwijającym się rynku – poza samym zwiększaniem się wartości niespłacanych wierzytelności, w Polsce popularność zdobywają usługi windykacyjne. Coraz więcej firm i instytucji decyduje się na outsourcing tego typu działalności do firm zewnętrznych, co  korzystnie powinno wpływać na liczbę zleceń  EBG Investment S.A., posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku i odpowiednie zaplecze techniczne.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie: