Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Biogened

Profil działalności:

 

Podstawowa działalności Spółki skupia się na produkcji i dystrybucji leków generycznych i wyrobów medycznych, a także opracowywaniu, produkcji i dystrybucji dermokosmetyków oraz suplementów diety. Oferta produktowa Biogened S.A obejmuje:

-   leki generyczne wydawane na receptę (Rx) z zakresu psychiatrii, neurologii i onkologii,

-   leki wydawane bez recepty (OTC),

-   suplementy diety,

-   dermokosmetyki przeznaczone wyłącznie do sprzedaży aptecznej.

 

Model biznesowy Przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania leków generycznych opiera się na ich produkcji (wraz z opracowywaniem technologii leków OTC), przygotowaniu wprowadzenia ich na rynek, w tym opracowywaniu strategii marketingowo-sprzedażowej, a także realizacji wszelkich działań promocyjnych. Należy zaznaczyć, że z uwagi na wytwarzanie suplementów diety oraz dermokosmetyków, Spółka prowadzi swoją działalności dwutorowo, szczególnie różnicując podejmowane działania marketingowo-sprzedażowe oraz wykorzystując odmienne kanały dystrybucji. Leki Rx dystrybuowane są do hurtowni farmaceutycznych, a przedstawiciele medyczni kontaktują się z lekarzami wypisującymi recepty. W przypadku leków OTC, promowane są konkretne produkty, które dodatkowo sprzedawane są poprzez kanał bezpośredni (reprezentanci Spółki). Produkty te eksponowane są na półkach w aptekach, skąd  później trafiają do ostatecznych klientów.

 

Z uwagi na specyfikę działalności w branży farmaceutycznej, strategia Biogened S.A. zakłada dalsze prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu poszerzenia swojego portfolio produktów, a także rozwijanie obydwu gałęzi działalności poprzez zintensyfikowane działania wspierające sprzedaż oraz promocję produktów.

 

Wyniki finansowe:

Przychody ze sprzedaży

1. Przychody ze sprzedaży Emitenta w latach 2009-2012.

Źródło: Opracowanie własne podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Biogened S.A. wypracowała w 2011 roku 558 tys. zł zysku netto przy ponad 24,79 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 16,6% względem 2010 roku). Rentowność netto wyniosła 2,25%. Znacznie wyższy wynik netto na poziomie 1,4 mln zł osiągnięty w 2010 roku wynikał przede wszystkim ze zbycia aktywów finansowych. Na poziom uzyskanych przychodów i wyników w 2011 roku istotnie wpłynęły wchodzące w życie przepisy ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

Wybrane dane finansowe

 2. Wybrane dane finansowe Emitenta w latach 2009-2012.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

 Po trzech kwartałach 2012 roku Spółka wypracowała ponad 1,3 mln zł zysku netto (wzrost o 808% względem analogicznego okresu 2011 roku) przy 19,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 1% względem analogicznego okresu 2011 roku). Po dziewięciu miesiącach 2012 roku wskaźnik rentowności netto osiągnął poziom 6,79%. Wraz z przekazaniem raportu za trzeci kwartał 2012 roku Emitent skorygował opublikowane w styczniu prognozy finansowe, który mówiły o planach osiągnięcia 35,4 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 2,2 mln zł zysku netto. Przedstawione w raporcie bieżącym z dnia 14 listopada 2012 roku skorygowane prognozy zakładają wypracowanie 2,2 mln zł zysku netto przy 25,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zmniejszoną niż we wcześniejszych założeniach sprzedaż Zarząd tłumaczy negatywnymi skutkami wejścia w życie 1 stycznia 2012 roku ustawy o refundacji leków.

 

Analiza SWOT:

 

Mocną stroną Przedsiębiorstwa jest wieloletnie, bogate doświadczenie i znajomość rynku, na którym funkcjonuje. Kolejnym atutem jest zdywersyfikowana oferta produktowa obejmująca leki na receptę, leki bez recepty, suplementy diety, a także kosmetyki.

 

Do słabych stron Spółki należy zaliczyć silne uzależnienie działalności od regulacji prawnych, zwłaszcza w zakresie dopuszczenia do obrotu (rejestracji leków) produktów Podmiotu. Pozwolenia wydawane są na określony czas i wymagają okresowego przedłużenia. Cały proces rejestracji jest bardzo czasochłonny, wymaga dużego zaangażowania ze strony Emitenta w przygotowania odpowiedniej dokumentacji, co wpływa na konieczność ponoszenia większych kosztów oraz opóźnienia we wprowadzaniu nowych produktów.

 

Zagrożenia wynikają z ryzyka zmiany regulacji w zakresie refundacji leków. Działalność Przedsiębiorstwa jest szczególnie wrażliwa na zmiany regulacyjne dotyczące obszaru refundacji leków. Negatywne skutki regulacyjne takie jak np. wykreślenie produktów Spółki z listy leków refundowanych mogą niekorzystnie wpłynąć na konkurencyjność oferty oraz pogorszenie wyników finansowych.

 

Do zagrożeń należy zaliczyć również silne otoczenie konkurencyjne, zarówno ze strony podmiotów krajowych jak i zagranicznych. W przypadku pojawienia się nowych produktów lub zwiększonych nakładów marketingowych (zmiana strategii marketingowej) ze strony konkurencji, może wpłynąć to na obniżenie się przychodów ze sprzedaży lub obniżenie się rentowności Spółki , będącej wynikiem konieczności zmniejszenia marży.

 

Szanse na konsekwentny rozwój w przyszłości Biogened S.A. upatruje w badaniach prowadzonych nad nowymi substancjami, czego skutkiem jest stale poszerzająca się oferta produktowa i zdobywanie nowych segmentów rynku. Dobre informacje płyną także z branży farmaceutycznej, w której Spółka prowadzi swoją działalność. Według analityków z firmy badawczej PMR, rynek leków OTC w Polsce w 2011 roku osiągnął wartość 7,9 mld zł i w kolejnych latach do roku 2014 będzie charakteryzował się dodatnią dynamiką na poziomie 3% rocznie. Natomiast dane na temat segmentu suplementów diety opublikowane w raporcie „Rynek suplementów diety w Polsce 2011. Prognozy na lata 2011-2013”  mówią, że rynek ten będzie rozwijał się w tempie 9-15% rocznie i w 2013 roku osiągnie wartość 2,9 mld zł.

 

Biogened S.A. notowana jest w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i wchodzi w skład indeksu NC Lead, który obecnie tworzy 13 spółek. Segment NC Lead skupia i wyróżnia perspektywiczne podmioty o największej płynności, które mają największe szanse spełnić kryteria wejścia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kwalifikacja do segmentu i weryfikacja listy spółek segmentu NC Lead przeprowadzana jest co kwartał i opiera się na analizie jakościowej, która obejmuje przede wszystkim sprawdzenie czy Emitent stosuje się do przestrzegania obowiązujących zasad ładu korporacyjnego i przepisów obowiązujących Emitentów.

 

Kolejnym krokiem weryfikacji jest analiza ilościowa, która polega na wyznaczeniu wskaźników rynkowych za okres ostatnich 6 miesięcy. Aby Spółka mogła trafić do segmentu NC Lead musi spełnić następujące kryteria:

-   średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza równowartość w złotych 5.000.000 euro, zaś w wolnym obrocie w dniu kwalifikacji znajduje się co najmniej 10% akcji tego emitenta,

-   średnia liczba transakcji akcjami emitenta przekraczała 5 transakcji na dzień obrotu lub średnia wartość obrotów przekraczała 5.000 złotych na dzień obrotu,

-   transakcje akcjami tego emitenta w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja) zawierane były co najmniej w połowie dni obrotu tymi akcjami,

-   średni kurs akcji emitenta był wyższy niż 50 groszy, a jego średnia zmienność nie przekraczała 15%,

-   akcje emitenta notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.

 

Analiza spółki Biogened S.A. została przygotowana we współpracy z Prometeia Capital. Analizy ukazują się cyklicznie w eBiuletynie NewConnect. Aby co dwa tygodnie otrzymywać rzetelne analizy i aktualne wiadomości ze spółek - zapisz sie już dziś!

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.


 

 

Opracowanie:

Prometeia Capital