Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Grupa Mennice Krajowe

Profil działalności:

 

Grupa Mennice Krajowe powstała w celu zaproponowania klientom indywidualnym kompleksowej oferty związanej z rynkiem metali szlachetnych. Obecnie w ofercie przedsiębiorstwa możemy znaleźć:

  • złote sztabki o wartości od 200,00 zł do 200.000,00 zł,
  • złote monety o wartości od 600,00 zł do 5.000,00 zł,
  • złoto kolekcjonerskie – ozdoby biżuteryjne,
  • srebrne sztabki, monety i ozdoby biżuteryjne o wartości od 100,00 zł do 20.000,00 zł,
  • sztabki platyny i palladu o wartości od 3.000,00 zł do 8.000,00 zł,
  • diamenty inwestycyjne o wadze od 0,29 ct (karata) i wartości 2.000,00 zł do 3,26 ct i wartości 400.000,00 zł.

 

Przedsiębiorstwo oferuje również usługi dodatkowe takie jak:

  • przechowywanie metali i kamieni szlachetnych w wynajętych skrytkach bankowych,
  • transport metali i kamieni szlachetnych w wyznaczone przez klienta miejsce,
  • doradztwo w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w ramach inwestycji alternatywnych.

 

Emitent prowadzi swoją działalność w dwóch punktach obsługi klienta w Warszawie i we Wrocławiu, jednak głównym kanałem sprzedaży jest sklep internetowy www.mennicaskarbowa.pl. Sprzedaż przez Internet umożliwia dostęp do szerokiego grona odbiorców, a jednocześnie pozytywnie wpływa na optymalizację kosztową. Kanał ten odpowiedzialny jest także za działania marketingowe i promocyjne.

 

Spółka chcąc zaoferować klientom produkty najwyższej jakości zaopatruje się w renomowanych mennicach z całego świata, zrzeszonych pod instytucją The London Bullion Market Association, która jest gwarantem jakości, rzetelności wykonania oraz odpowiedniej zawartości kruszców w produktach. GMK pozyskała także zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obrotu złotem dewizowym, które jest wydawane przez Narodowy Bank Polski.

 

Emitent tworzy Grupę Kapitałową wraz z podmiotem – Platforma Transakcyjna Sp. z o.o., który powstał w marcu 2012 roku. Spółka ta od czerwca 2012 r. prowadzi działalność operacyjną polegającą na pośrednictwie w obrocie fizycznym złotem pomiędzy indywidualnymi osobami poprzez portal internetowy www.gieldamennicy.pl. Grupa Mennice Krajowe S.A. posiada 100% udziałów podmiotu zależnego.

Wyniki finansowe:

Skonsolidowane przychody

1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Mennice Krajowe S.A 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych i Dokumentu Informacyjnego Spółki.

 

 Skonsolidowany wynik netto

2. Skonsolidowany wynik netto Grupy Mennice Krajowe S.A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych i Dokumentu Informacyjnego Spółki.

 

Grupa Mennice Krajowe powstałą w 2011 roku, dlatego też krótka historia działalności utrudnia obiektywną ocenę sytuacji finansowej i rozwoju Podmiotu. Spółka od maja 2011 roku do końca grudnia tego samego roku wygenerowała blisko 230 tys. zł zysku netto przy 13,7 mln zł przychodów sprzedaży. Wskaźnik rentowności netto wyniósł 1,68%. W trzech pierwszych kwartałach 2012 roku Emitent odnotował ponad 142 tys. zł straty netto osiągając jednocześnie ponad 24 mln zł przychodów ze sprzedaży. Słaby, ujemny wynik netto Zarząd Spółki tłumaczy przede wszystkim spadkiem marży na rynku metali szlachetnych, niekorzystną tendencją na rynku złota (przedłużająca i pogłębiająca się korekta cen tego kruszcu) oraz zwiększonymi kosztami operacyjnymi związanymi z rozpoczęciem działalności i rozwojem spółki zależnej - Platforma Transakcyjna Sp. z o.o.

 

Zarząd Grupy Mennice Krajowe S.A. w dniu 13 lipca 2012 roku odwołał skonsolidowane prognozy finansowe na 2012 rok ogłoszone wcześniej w Dokumencie Informacyjnym, które zakładały osiągnięcie 1,14 mln zł zysku netto przy 48,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, argumentując swoją decyzję zmianami zarówno wewnętrznymi, zachodzącymi w Grupie Kapitałowej jak i zmianami otoczenia rynkowego. Kierownictwo Spółki nie opublikowało nowych prognoz finansowych.

Analiza SWOT:

Mocną stroną Spółki jest zdywersyfikowana oferta produktowa, która umożliwia odbiorcom wejście w inwestycje alternatywne na każdym poziomie kapitałowym już od stu złotych do kilkuset tysięcy złotych. Kolejna silna strona wynika z branży, w której Podmiot prowadzi swoją działalność, a mianowicie dosyć mało konkurencyjne otoczenie rynkowe. Obecnie na krajowym rynku obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi działa niewiele podmiotów, co umożliwia Spółce dynamiczny rozwój i skorzystanie z przewagi pierwszeństwa w branży.

 

Słabą stroną Przedsiębiorstwa jest nieustabilizowana obecnie sytuacja finansowa i niska rentowność netto oraz funkcjonowanie na rynku inwestycji alternatywnych, który charakteryzuje się wysokim stopniem trudności, co do oszacowania przyszłych poziomów cen i kursów.

 

Zagrożenia dla działalność Spółki w przyszłości wynikają z charakterystyki branży, w której funkcjonuje Emitent. Przedłużająca się korekta na rynku złota może spowodować spadek zainteresowania inwestorów tym typem inwestycji, a co za tym idzie zmniejszonymi przychodami Grupy Kapitałowej i koniecznością obniżenia realizowanych marż, co miało już miejsce w dwóch pierwszych kwartałach 2012 roku i przyczyniło się do ujemnego wyniku finansowego netto.

 

Kolejne zagrożenie, które istotnie może wypłynąć na osiągane wyniki finansowe Spółki wynika z faktu, iż większość oferowanych produktów GMK nabywa w zagranicznych mennicach, co wiąże się z koniecznością rozliczania transakcji w walutach zagranicznych. Negatywne zmiany na rynku walutowym lub towarowym w istotnym stopniu mogą wpłynąć na ponoszone przez Spółkę koszty i realizowane marże, a w efekcie na generowane zyski.

 

Szansą na rozwój prowadzonej działalności jest stale poszerzany asortyment ofertowy. Ostatnio Spółka umożliwiła klientom zakup diamentów inwestycyjnych. Jest to dosyć młoda odnoga rynku inwestycji alternatywnych w naszym kraju i wraz z poszerzeniem świadomości społeczeństwa o tego typu inwestycjach może przyczynić się do dynamicznego rozwoju Grupy Mennice Krajowe S.A.

 

Emitent stara się także zwiększyć sprzedaż poprzez dotarcie do większego grona inwestorów. Od sierpnia 2012 roku działa partnerski oddział sprzedaży metali szlachetnych w Łodzi. Ponadto w trzecim kwartale 2012 roku Spółka zawarła umowy z Doradcy24 S.A. oraz Ecofinance Sp. z o.o., których przedmiotem jest świadczenie usług promocyjnych i konsultingowych przez ww. podmioty w celu promowania produktów Grupy Mennice Krajowe jako alternatywnych form lokowania kapitału.

 

Z doświadczeń empirycznych na rynkach inwestycyjnych wynika, iż długookresowa wzrostowa koniunktura pozytywnie wpływa na zainteresowanie inwestorów danymi produktami inwestycyjnymi oraz powoduje wzrost wolumenu obrotu. Wydaje się zatem, że dynamiczny rozwój Spółki w przyszłości jest mocno uzależniony od powrotu tendencji wzrostowej cen na rynku metali szlachetnych, przede wszystkim rynku złota, który odpowiada za większość (97%) osiąganych przez Emitenta przychodów.

 

Obecnie panująca niepewność na rynkach finansowych powoduje, iż inwestorzy skłaniają się ku bardziej tradycyjnym formom inwestycji, do jakich można zaliczyć metale szlachetne. Fakt ten w połączeniu z obecną liberalną polityką monetarną wielu Państw pozwala przypuszczać, że wieloletni trend wzrostowy na złocie zostanie utrzymany.

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.


 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital