Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Internet Media Services

Internet Media Services S.A. – początki działalności warszawskiego przedsiębiorstwa z branży mediowej sięgają 2000 roku, kiedy to powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie w spółkę akcyjną nastąpiło w roku 2007, a  w styczniu 2012 roku Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Profil działalności:

Internet Media Services S.A. prowadzi działalność na pograniczu segmentu mediów i nowoczesnych technologii świadcząc wyspecjalizowane usługi z zakresu Marketingu Sensorycznego oraz Nowych Mediów. Sprzedaż obejmuje trzy główne grupy usług, jakimi są:

  • audiomarketing – przygotowanie i emisja w miejscu sprzedaży specjalnie dobranych formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych,
  • videomarketing – produkcja i emisja przekazów reklamowych oraz treści informacyjno-wizerunkowych na ekranach plazmowych w miejscu sprzedaży,
  • aromamarketing – tworzenie indywidualnych kompozycji zapachowych wraz z instalacją urządzeń służących do ich emisji w miejscu sprzedaży.

 

Celem usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo jest zwiększenie atrakcyjności miejsca sprzedaży poprzez odpowiedni i umiejętny dobór bodźców wizualnych, dźwiękowych i zapachowych, które mają wywołać pożądane rekcje (wzbudzenie zainteresowania, wydłużenie czasu pobytu w sklepie, wzrost rozpoznawalności, uzyskanie odpowiednich skojarzeń) u klientów obiektów handlowo-usługowych i przełożyć się na zwiększoną sprzedaż. Spółka zapewnia, iż skuteczność proponowanych rozwiązań potwierdzona jest wieloma badaniami, które jednoznacznie wskazują  na wzrost sprzedaży asortymentu promowanego za pomocą technik dostarczanych przez Emitenta.

 

IMS S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą dwa podmioty zależne:

  • Tech Cave Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną w zakresie urządzeń do audio i video marketingu. Podmiot zajmuje się także działalnością serwisową obiektów obsługiwanych przez Grupę. IMS S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.
  • Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. – podmiot zajmuje się sprzedażą czasu reklamowego na przenośnych monitorach LCD, które zlokalizowane są obok półek z towarami w obiektach handlowych. IMS S.A. posiada 70% udziału w kapitale zakładowym przedsiębiorstwa.

 

Liczba odbiorców

Wykres 1. Liczba odbiorców usług dostarczanych przez IMS S.A. w latach 2001-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Spółki.

 

Z roku na rok z oferty Spółki korzysta coraz więcej punktów handlowych, co przedstawia powyższy wykres. Na koniec trzeciego kwartału 2012 r. z usług IMS S.A. korzystało  5721 obiektów handlowych, wśród których warto wymienić: TESCO, Makro Cash&Cary, REAL, Piotr i Paweł, Alma, Bomi, Intersport, CCC, Super-Pharm, Pizza Hut, C&A, restauracje Sphinx. Większość sprzedaży realizowana jest w kraju – około 95% generowanych przychodów. Spółka oferuje swoje usługi także na terenie Niemiec, Hiszpanii, Czech, Słowacji i na Litwie.

Wyniki finansowe:

W 2011 roku Grupa IMS S.A. wygenerowała ponad 1,12 mln zł zysku netto przy ponad 27,19 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost przychodów o 7,5% względem roku poprzedniego.

 

Skonsolidowane przychody

 Wykres 2. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży IMS S.A. w trzech pierwszych kwartałach lat 2010-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

W pierwszych 9 miesiącach 2012 roku Spółka uzyskała ponad 20,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 4,72% względem analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz 504 tys. zł zysku netto (wzrost o 18,59% względem analogicznego okresu roku ubiegłego). Wskaźnik rentowności netto wzrósł z 2,2% odnotowanych w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku do 2,5% w analogicznym okresie bieżącego roku. Trzeba jednocześnie podkreślić, iż sprzedaż realizowana przez Grupę IMS podlega wahaniom sezonowym. Przedsiębiorstwo odnotowuje wzrost przychodów w okresach zwiększonej konsumpcji w punktach handlowych (akumulacja następuję w IV kwartale roku).

 

Skonsolidowany wynik

 

Wykres 3. Skonsolidowany wynik netto IMS S.A. w trzech pierwszych kwartałach lat 2010-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

W raporcie bieżącym z 9 listopada bieżącego roku Spółka poinformowała o korekcie opublikowanych w lutym br. prognoz finansowych na 2012 rok. Przychody zrewidowano w dół o 3,1 mln zł z 29,8 mln zł do 26,7 mln zł, zysk operacyjny z 3,1 mln zł do 1,3 mln zł, natomiast zysk netto z 1,7 mln zł do 1,2 mln zł. Zarząd Emitenta poinformował, iż obniżenie prognoz wynika przede wszystkim z niższych niż się spodziewano przychodów reklamowych.

Analiza SWOT:

Do mocnych stron Internet Media Services S.A. zaliczyć trzeba wieloletnie doświadczenie oraz innowacyjny profil działalności. Spółka podkreśla, iż zajmuje pozycję lidera w świadczeniu usług z zakresu Marketingu Sensorycznego na rynku polskim. Zdaniem kierownictwa Przedsiębiorstwa źródła przewagi konkurencyjnej tkwią przede wszystkim w kompleksowym podejściu do klienta i miejsca sprzedaży poprzez budowanie każdego z trzonów (audio, video, aroma) reklamy. Kolejna silną stroną jest konsekwentny, nieustanny wzrost bazy klientów na przestrzeni lat, co potwierdza skuteczność oferowanych technik i działań. Badania TNS OBOP pokazują, iż 72% ankietowanych twierdzi, że muzyka istotnie wpływa na decyzję odnośnie wyboru lokalu.

 

Niewątpliwie słabą stroną Spółki jest relatywnie niska rentowność netto, jak na działalność w dość innowacyjnym segmencie branży mediowej, jakim jest Marketing Sensoryczny. Spółka informuje, że powodem takiej sytuacji jest ciągły rozwój i konieczność inwestowania w nowe technologie oraz zasoby ludzkie. Na poprawę uzyskiwanej marży netto ma wpłynąć realizacja dwóch projektów – Digital Signage Premium (ogólnopolski system reklamy wizualnej na nośnikach video z możliwością zdalnego zarządzania) oraz System Lokalizator (interaktywne standy informacyjno-reklamowe), na które spółka uzyskała ponad 3 mln zł dotacji unijnych.

 

Podmiot podpisał także umowę o dofinansowanie w ramach działania 6.1 PO IG, dzięki której otrzyma środki w wysokości 188 tys. zł na wydatki związane z rozwojem sprzedaży na rynkach zagranicznych. Wejście na nowe rynki, przede wszystkim na rynki regionu Europy środkowo-wschodniej, gdzie usługi Marketingu Sensorycznego nie są jeszcze mocno rozwinięte może spowodować znaczącą poprawę generowanych wyników finansowych.

 

Zagrożeniem dla działalności Spółki jest stosunkowo wysokie uzależnienie branży reklamowej od warunków makroekonomicznych i koniunktury rynkowej. Spowolnienie gospodarcze wyraźnie wpływa na obniżanie budżetów firm przeznaczanych na marketing. IMS podkreśla fakt, iż uzyskuje ponad 50% przychodów z umów abonamentowych zawieranych na okres od jednego roku do pięciu lat, co stanowi bufor bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia negatywnych fluktuacji gospodarczych.

 

Szanse na dalszy rozwój Przedsiębiorstwa wynikają z rynku na którym Emitent prowadzi działalność. Prognozy dla branży są bardzo optymistyczne. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych czterech lat wydatki na reklamę wzrosną o kilkadziesiąt procent. Co więcej, dynamika sprzedaży treści reklamowej za pomocą nowoczesnych form przekazu ma być znacząco wyższa kosztem ograniczania budżetów na reklamę tradycyjną w prasie, czy telewizji. Potwierdzają to wyniki Internet Media Services S.A., które mówią o dziewięciokrotnym wzroście przychodów w roku 2010 z tytułu świadczonych usług aromarketingowych w porównaniu do roku 2009.

 

Analiza spółki Internet Media Services S.A. została przygotowana we współpracy z Prometeia Capital. Analizy ukazują się cyklicznie w eBiuletynie NewConnect. Aby co dwa tygodnie otrzymywać rzetelne analizy i aktualne wiadomości ze spółek - zapisz sie już dziś!

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.


 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital