Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Akcept Finance

Mysłowicka Spółka AKCEPT Finance S.A. zajmuje się usługami finansowymi. Została zawiązana w 2009 r. na bazie działalności Biura Informacyjno - Prawnego AKCEPT S.A., obecnego akcjonariusza większościowego.  Do oferowanych przez nią usług należą:

 

  • faktoring pełny,
  • faktoring niepełny,
  • pożyczki krótkoterminowe,
  • dyskonto weksli.

 

Znacząca większość przychodów Spółki pochodzi z usług faktoringowych, na których AKCEPT Finance S.A. koncentruje swoją działalność. W 2012 roku wysokość obrotu faktoringowego wyniosła 69 milionów złotych, pochodzących od 71 faktorantów wobec 123 kontrahentów. Wszystkie zawarte umowy dotyczyły faktoringu pełnego.

 

Rynek usług faktoringowych w Polsce systematycznie się rozwija – wartość wykupionych wierzytelności w 2012 wyniosła 100 mld złotych w porównaniu do 79 mld w 2011 roku. Rynek jest zdominowany przez podmioty związane z bankami (przy czym trzy największe posiadają 50% udziału w rynku), ale w porównaniu do krajów zachodnich lokalny rynek charakteryzuje się dużą ilością firm niezależnych.

 

Równie dynamicznie rozwija się AKCEPT Finance S.A., który w 2012 roku - względem 2011 roku - uzyskał dynamikę wzrostu obrotu faktoringowego wynoszącą ponad 45%, co świadczy o potencjale rynku usług faktoringowych.

 

Przychody ze sprzedaży netto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółki

 

IV kwartał 2012 roku zakończył się dla Spółki dobrymi wynikami: najwyższą wartość w historii osiągnęły wyniki obrotu faktoringowego, przychodu ze sprzedaży, zysku brutto oraz zysku netto. Ten ostatni zwiększył się o 59% w stosunku do III kwartału 2012 roku i o 156% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

 

Według komentarza Zarządu wzrost był możliwy dzięki rozwinięciu akcji pozyskania nowych klientów oraz zwiększeniu obrotu faktoringowego.

 

Rentowność operacyjna nie zmieniła się znacząco i dalej utrzymuje się na podobnym poziomie co w 2011 roku (odpowiednio 48,62% i 48,83%). O dwa punkty procentowe poprawiła się za to rentowność netto, notując wzrost z 21,48% do 23,45%.

 

Emitent  zrealizował wszystkie prognozy na 2012 rok: obrót faktoringowy osiągnął 106,19% prognozy, przychody netto 105,82%, zysk brutto 122,92%, a zysk netto 113,64%. Według prognoz zarządu, rok 2012 zakończy się zyskiem netto w wysokości 1,022 miliona złotych, przy przychodach netto 4,7 milionów zł i obrocie faktoringowych 69 milionów zł.

 

EBIDTA i zysk netto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółki

 

Analiza SWOT

 

AKCEPT Finance S.A. działa na rynku, który jest mocno wzrostowy. Rynek ten jest podzielony pomiędzy banki, kierujące swoją ofertę do firm dużych i korporacji oraz firmy poza bankowe specjalizujące się w usługach finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Faktorzy bankowi oferują znacznie bardziej konkurencyjne stawki za usługę, ale z drugiej strony stawiają znacznie wyższe wymagania Faktorantom. Z kolej firmy poza bankowe oferują droższą usługę, ale wykazują większą elastyczność i dostępność usługi.

 

Należy jednak zauważyć, że rynek usług faktoringowych rozwija się bardzo dynamicznie, co winno przy utrzymaniu nawet niewielkiego udziału w rynku usług faktoringowych, zaowocować znacznym wzrostem przychodów ze sprzedaży.

 

Zarząd Spółki w strategii przewiduje wprowadzenie dodatkowo usług faktoringu administracyjnego oraz odwrotnego. Rozszerzenie oferty Spółki zwiększy jej konkurencyjność na rynku, należy jednak zauważyć, że dotychczas większość (a w 2012 roku wszystkie) umowy faktoringowe dotyczyły tylko jednego rodzaju faktoringu (pełnego). Ponadto, Zarząd w wywiadach prasowych podkreśla, że dynamiczny rozwój zawdzięcza właśnie tej niszy rynkowej. Przez to należy się spodziewać, że Spółka raczej niż dywersyfikować obszary działalności faktoringowej będzie się skupiać na faktoringu pełnym. Warto zwrócić uwagę, że faktoring pełny jest bardziej ryzykowną formą działalności faktora.

 

Zapotrzebowanie na usługi faktoringowe jest z jednej strony większe w okresach spowolnienia gospodarczego, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Z drugiej strony, w trudnej sytuacji ekonomicznej kontrahenci mogą mieć problemy z regulowaniem należności, co odbije się na rentowności Spółki. Trudno więc wyrokować, jak na kondycję Spółki wpłynie ewentualnie pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce.

 

Ponieważ działalność Spółki wiążę się z wysokimi potrzebami kapitałowymi, istnieje ryzyko zatrzymania rozwoju działalności poprzez niemożność pozyskania dodatkowego finansowania.

Istotną przeszkodą w prowadzeniu działalności jest ponadto długi czas egzekwowania długu poprzez drogę sądową. W przypadku braku możliwości odzyskania należności polubownie, kapitał Spółki może być zablokowany na długi okres czasu przez przewlekłość postępowania sądowego oraz egzekucję komorniczą. Warto odnotować, że AKCEPT Finance S.A. ubezpiecza wszystkie swoje należności oraz współpracuje z windykatorem.  Wysoka ilość niespłaconych należności może jednak skutkować m.in. wzrostem wysokości składek ubezpieczeniowych, co odbije się na wynikach finansowych Spółki.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

Prometeia Capital