Chat with us, powered by LiveChat

IKZE-Obligacje w PKO BP. Nowy sposób na inwestowanie bez podatku Belki

Skomentuj artykuł
Źródło: media.pkobp.pl

PKO BP jeszcze w listopadzie uruchomi rachunek IKZE-Obligacje, który otworzy kolejną możliwość długoterminowego inwestowania w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa bez podatku od zysków kapitałowych.

 

Informacji na temat IKZE-Obligacje nie znajdziemy jeszcze na oficjalnych stronach BM PKO BP ani obligacjeskarbowe.pl. Potwierdzenie wprowadzenia nowego rachunku uzyskaliśmy jednak na infolinii biura maklerskiego. Informacja ta widnieje także w ostatnim komunikacie Ministerstwa Finansów dotyczącym nowej oferty obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Po raz pierwszy będzie można inwestować w skarbowe obligacje detaliczne na zasadach, na których działa Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

 

IKZE-Obligacje ma być dostępne jeszcze w listopadzie, co sprawia, że będzie jeszcze czas na wykorzystanie tegorocznego limitu wpłat. Przypomnijmy – w 2023 r. na IKZE wpłacić można do 8 322 zł (wariant podstawowy) lub 12 483 zł (wariant dla osób prowadzących działalność). Wysokość limitów wpłat na IKE i IKZE w 2024 r. powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach.

 

🟢 Zobacz też: Limity wpłat 2023 r. IKE, IKZE, PPE i PPK

 

IKZE-Obligacje w PKO BP stanowić będzie siostrzany produkt wobec funkcjonującego od lat IKE-Obligacje. Klienci będą mogli posiadać jednocześnie IKZE-Obligacje i IKE-Obligacje albo tylko jeden z tych produktów.

 

BM PKO BP prowadzi także rachunki Super IKE, w ramach których można na zasadach IKE inwestować w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa oraz akcje dostępne na GPW. Niestety, produkt wciąż nie umożliwia inwestowania w instrumenty notowane na giełdach zagranicznych, choć jest to możliwe za pośrednictwem standardowego rachunku maklerskiego w BM PKO BP.

 

 

Od ubiegłego roku obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa kupić można także w Banku Pekao. Instytucja ta nie oferuje jednak możliwości inwestowania w obligacje na IKE czy IKZE. W Pekao nie można także założyć rachunku maklerskiego IKE/IKZE.

 

Ważna uwaga – każda osoba może posiadać tylko jedno IKE i jedno IKZE. Rachunki te występują w różnych rodzajach, wobec czego np. posiadanie IKZE w formie rachunku maklerskiego lub konta bankowego uniemożliwia posiadanie IKZE dającego dostęp do obligacji skarbowych.

 

Zwróciliśmy się do BM PKO BP z prośbą o komentarz dotyczący wprowadzenia IKZE-Obligacje. Gdy tylko go uzyskamy, zaktualizujemy artykuł.

 

Komentuje Grzegorz Zawada, dyrektor BM PKO BP

 

W Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego widzimy zainteresowanie klientów kontami IKE i inwestowaniem w obligacje skarbowe, co tylko podkreśla ideę długoterminowego oszczędzania na Indywidualnych Kontach Emerytalnych. Osoby inwestujące szczególnie doceniają możliwość dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, jaką daje im konto SUPER IKE. Wsłuchujemy się w oczekiwania naszych klientów i idziemy krok dalej uruchamiając nowe rozwiązanie finansowe. IKZE-Obligacje to unikalny produkt dostępny wyłącznie w ofercie Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

 

Posiadacze rachunku IKZE-Obligacje mogą nabywać Obligacje Skarbu Państwa wskazane przez Ministra Finansów w liście emisyjnym, tj.: Roczne, Dwuletnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu zmiennym, Trzyletnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu stałym, Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane Obligacje Skarbowe oraz Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe. Maksymalna wysokość wpłat dokonywanych na IKZE-Obligacje w roku 2023 wynosi 8 322,00 zł. Dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą limit ten w 2023 roku wynosi 12 483,00 zł. Założenie i obsługa IKZE-Obligacje możliwa jest w jednym z 25 Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK) oraz w blisko 900 Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach Banku PKO Banku Polskiego (PUM). Nie ustajemy w naszych działaniach i dążymy do tego, żeby BM PKO BP było pierwszym wyborem dla klientów szukających pewnych, bezpiecznych oraz nowoczesnych rozwiązań finansowych.”

 

Osobom zainteresowanym nowym produktem już teraz rekomendujemy zapoznanie się z poradnikami dotyczącymi zasad funkcjonowania IKZE oraz IKE, a także artykułem porównującym obie formy oszczędzania na emeryturę.

 

🟢 IKE – wszystko, co warto wiedzieć. Limity, podatek, rodzaje inwestycji, gdzie założyć

🟢 IKZE – co to jest, jak działa i czy warto założyć? Poznaj wady i zalety IKZE

🟢 IKE czy IKZE – co bardziej się opłaca? Poznaj różnice i zdecyduj, co wybrać

 

Z kolei o tym, czym są i jak działają obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa dowiesz się z naszego obszernego poradnika: Obligacje antyinflacyjne – czym są, gdzie kupić i czy warto [Poradnik].

 

Listopadową ofertę skarbowych detalicznych obligacji oszczędnościowych znajdziesz w artykule: Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa zarobią mniej.

Większe możliwości inwestowania bez podatku

Pojawienie się pierwszego na rynku IKZE-Obligacje stanowić będzie kolejne rozszerzenie możliwości inwestowania na emeryturę bez podatku Belki, które pod koniec 2023 r. otworzą się przed Polakami. Pod koniec września Finax jako pierwszy podmiot umożliwił skorzystanie z OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny). OIPE również posiada limit wpłat, zaś na koniec okresu inwestowania oszczędzający nie zapłaci podatku Belki.

 

W wariancie maksymalnym (IKE+IKZE+OIPE) można w tym roku wpłacić na „antybelkowe” indywidualne rachunki emerytalne kwoty w wysokości 50 439 zł (wariant podstawowy) albo 54 600 zł (wariant dla osób prowadzących działalność).

 

W przyszłym roku limity te będą jeszcze wyższe, ponieważ powiązane są z prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Nawet gdyby wynagrodzenie to spadało (a tak nie jest), to w ustawach regulujących funkcjonowanie IKE, IKZE i OIPE zapisano, że limity wpłat nie mogą być niższe niż w roku poprzednim.

 

🟢 Więcej na ten temat w artykule: Finax uruchamia OIPE. Europejska emerytura wreszcie dostępna w Polsce

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie