Chat with us, powered by LiveChat

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa zarobią mniej. Lepsza oferta jeszcze dostępna

Skomentuj artykuł
© Robert6666 - stock.adobe.com

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa w listopadzie będą sprzedawane z niższym oprocentowaniem niż w październiku. Do końca miesiąca pozostało kilka dni, więc można jeszcze kupić obligacje na październikowych warunkach.

 

Miesiąc temu Ministerstwo Finansów pozytywnie zaskoczyło inwestujących w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. Obecnie zaś możemy mówić o pewnym rozczarowaniu, choć prędzej czy później ten dzień musiał nadejść.

 

Jak poinformował resort finansów, w listopadzie obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa oferowane będą na gorszych warunkach niż w październiku. Obniżeniu uległo oprocentowanie, natomiast bez zmian pozostała skala doliczanej marży (w przypadku obligacji, w których konstrukcja przewiduje marżę). To właśnie podniesienie marży stanowiło miesiąc temu niespodziankę w ofercie zaprezentowanej przez MF.

 

Oto jak prezentuje się oprocentowanie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa na w listopadzie w porównaniu z ofertą z października i września 2023 r.

 

📊 Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w listopadzie 2023 r:

 

 • 3-miesięczne stałoprocentowe (OTS): 3% w stosunku rocznym

  Bez zmian względem października i września

 

 • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (ROR): w pierwszym miesiącu 6,25% w stosunku rocznym, później stopa referencyjna NBP

  W październiku 6,5%; we wrześniu 6,75%

 

 • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (DOR): w pierwszym miesiącu 6,50%, później stopa referencyjna NBP + marża 0,5%

  W październiku 6,75% + marża 0,5%; we wrześniu 6,85%, później NBP + marża 0,1%

 

 • Trzyletnie oszczędnościowe stałoprocentowe obligacje skarbowe (TOS): 6,60% w skali roku

  W październiku i wrześniu 6,85%

 • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI): W pierwszym roku 6,75% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,25%

  W październiku 7% + marża 1,25%; we wrześniu 7% + marża 1%

 • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO): W pierwszym roku 7,00% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,5%

  W październiku 7,25% + marża 1,5%; we wrześniu 7,25% + marża 1,25%

 • Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS): W pierwszym roku 6,95% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,75%

  W październiku 7,2% + marża 1,75%; we wrześniu 7,2% + marża 1,5%

 • Rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD): W pierwszym roku 7,25% w skali roku, w kolejnych latach inflacja podawana przez GUS + marża 2%

  W październiku 7,5% + marża 2%; we wrześniu 7,5% + marża 1,75%

 

💡 Wszelkie niezbędne informacje dotyczące inwestowania w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa znajdziesz w naszym obszernym poradniku.

Obligacje antyinflacyjne: czym są, gdzie kupić i czy warto? [Poradnik]

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych stabilna

W ostatnich miesiącach sprzedaż obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa stabilizowała się na poziomie ok. 5 mld zł miesięcznie. To dalece mniej od rekordowych miesięcy z 2022 r. (wzrosło wówczas oprocentowanie, a obligacjach zaczęli mówić też politycy), jednak więcej od wyników notowanych w pierwszej połowie bieżącego roku.

 

 

Można oczekiwać, że październik 2023 r. przyniesie kolejny wzrost sprzedaży, ze względu na pogorszenie oferty w listopadzie. Wielu inwestorów celowo zwleka z zakupami do ostatniego tygodnia miesiąca, aby przekonać się jak kształtować będzie się oprocentowanie w tygodniu kolejnym. Taktyka ta sprawdziła się we wrześniu, gdy okazało się, że marża w październiku będzie w przypadku niektórych obligacji wyraźnie wyższa. Zdarzało się nawet, że inwestorzy przed terminem sprzedawali kupione we wrześniu obligacje (jest taka możliwość, aczkolwiek trzeba zapłacić pewną prowizję) i od razu kupowali obligacje emitowane w październiku.

 

W szerszym horyzoncie oprocentowanie obligacji skarbowych jest powiązane ze stopami procentowymi. NBP wszedł w cykl obniżek stóp, jednak nie jest przesadzone, jak długo i jak intensywnie będzie on trwał. Doświadczenie uczy jednak, że obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa reagują z pewnym opóźnieniem na zmiany stóp procentowych. Same stopy NBP powinny zaś zmieniać się w zależności od poziomu przewidywanej inflacji.

 

 

Nie można zapominać jednak o tym, że obligacje skarbowe to instrument w stu procentach zależny od ministerstwa finansów. Nadchodzące zmiany na szczytach władzy obejmą także ten resort, co może mieć wpływ na politykę zarządzania długiem, w tym warunkami emisji obligacji oszczędnościowych dla osób fizycznych.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie