Chat with us, powered by LiveChat

Limity wpłat 2023 r. IKE, IKZE, PPE i PPK

Skomentuj artykuł
© Mikhail - stock.adobe.com

Każdego roku obowiązują nowe limity wpłat na rachunki emerytalne. Oto, ile w 2023 r. można wpłacić na IKE, IKZE i PPE.

 

Dobrowolne programy emerytalne wchodzące w skład III filara, które umożliwiają długoterminowe inwestowanie na korzystnych warunkach (przede wszystkim bez podatku Belki) mają istotne ograniczenie w postaci limitu wpłat.

 

Zacznijmy od prezentacji tego, jakie są limity wpłat na IKE, IKZE i PPE w 2023 r. – wiele osób trafi na tę stronę tylko po jedną liczbę. Zainteresowanych szczegółami (jak powstają limity, czy mogą spaść itp.) zachęcam do dalszej lektury.

 

Limity wpłat w 2023 r.

 

IKE –  20 805 zł

 

IKZE – 8 322 zł (limit podstawowy) lub 12 483 zł (limit dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

 

PPE – 31 207,5 zł

 

Zobacz też nasze poradniki: 

 

🟢 IKE – wszystko, co warto wiedzieć. Limity, podatek, rodzaje inwestycji, gdzie założyć

🟢 IKZE – co to jest, jak działa i czy warto założyć? Poznaj wady i zalety IKZE

🟢 IKE czy IKZE – co bardziej się opłaca? Poznaj różnice i zdecyduj, co wybrać

🟢 Pracownicze Programy Emerytalne – wszystko, co trzeba o nich wiedzieć

Limity wpłat na IKE, IKZE i PPE. Skąd się biorą?

Wszystkie trzy powyższe limity zostały zapisane w ustawach regulujących funkcjonowanie IKE, IKZE i PPE. Powstają na podstawie pomnożenia wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej przez odpowiedni współczynnik.

 

IKE – trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

 

IKZE – 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (limit podstawowy)

 

lub

 

1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (limit tylko dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – lista w ustawie).

 

PPEczteroipółkrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej na dany rok

 

Innymi słowy, limit dodatkowych wpłat na PPE jest o 50% wyższy od limitu wpłat na IKE.

 

W przypadku PPE mamy jeszcze do czynienia z limitem wysokości składki podstawowej, którą odprowadza pracodawca prowadzący PPE. Jest on wyrażony procentowo i nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia uczestnika PPE.

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej

Wysokość przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej zapisywana jest w ustawie budżetowej na rok następny. Pewne szczegóły dotyczące założeń przyszłorocznego budżetu pojawiają się już latem, natomiast zgodnie z artykułem 222 Konstytucji, projekt ustawy budżetowej rząd musi przedłożyć Sejmowi najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego (czyli do końca września roku poprzedniego). Gdyby nie udało się uchwalić budżetu, to obowiązuje prognozowane wynagrodzenie zapisane w prowizorium budżetowym lub projektach ustaw.

 

W efekcie jeszcze przed końcem roku znane są limity wpłat na IKE, IKZE czy PPE na rok następny. Dodatkowo, w listopadzie ukazują się obwieszczenia ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie to minister rodziny, pracy i polityki społecznej), w których znajdujemy dokładne kwoty limitów wpłat obowiązujących w roku następnym.

 

Rzeczywistą, a nie prognozowaną, wysokość miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikuje Główny Urząd Statystyczny. Wielkość ta zazwyczaj różni się od prognozowanej, jednak nie ma to żadnych konsekwencji dla wysokości wpłat na IKE, IKZE i PPE. Te opierają się tylko i wyłącznie na prognozach na kolejny rok.

 

Limity wpłat na IKE, IKZE i PPE nie mogą spaść. Jeśli prognozowane w budżecie przeciętne wynagrodzenie będzie niższe niż rok wcześniej, to po prostu w kolejnym roku kalendarzowym limit wpłat pozostaje na niezmienionym poziomie.

Historyczne limity wpłat na IKZE, IKE, PPE

Roczne limity wpłat
  IKE IKZE – podstawowy IKZE – dla prowadzących działalność PPE
2004 3 435,00 zł      
2005 3 635,00 zł      
2006 3 521,00 zł      
2007 3 697,00 zł      
2008 4 055,12 zł      
2009 9 579,00 zł      
2010 9 579,00 zł     14 368,50 zł
2011 10 077,00 zł     15 115,50 zł
2012 10 578,00 zł     15 867,00 zł
2013 11 139,00 zł     16 708,50 zł
2014 11 238,00 zł 4 495,20 zł   16 857,00 zł
2015 11 877,00 zł 4 750,80 zł   17 815,50 zł
2016 12 165,00 zł 4 866,00 zł   18 247,50 zł
2017 12 789,00 zł 5 115,60 zł   19 183,50 zł
2018 13 329,00 zł 5 331,60 zł   19 993,50 zł
2019 14 295,00 zł 5 718,00 zł   21 442,50 zł
2020 15 681,00 zł 6 272,40 zł   23 521,50 zł
2021 15 777,00 zł 6 310,80 zł 9 466,20 zł 23 655,50 zł
2022 17 766,00 zł 7 106,40 zł 10 659,60 zł 26 649,00 zł
2023 20 805,00 zł 8 322,00 zł 12 483,00 zł 31 207,50 zł
Źródło: Ministerstwo Finansów

 

Limity wpłat na IKE, IKZE, PPE. Dodatkowe informacje

Limitów wpłat na IKE, IKZE i PPE nie da się przekroczyć. Jeśli nawet przelejemy więcej niż w danym roku możemy, to nadwyżka środków ponad limit zostanie przelana na inny rachunek, który wskazaliśmy przy podpisywaniu umowy o prowadzenie IKE, IKZE czy PPE.

 

Limitu wpłat nie da się przywrócić lub przenieść na rok kolejny. Jeśli nie wykorzystamy go w danym roku kalendarzowym, to po prostu przepadnie.

 

Wykorzystanie limitu wpłat na IKE/IKZE nie jest równoznaczne z koniecznością dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wystarczy, że dokonamy przelewu pieniędzy na nasz rachunek. Wpłacone środki mogą czekać na naszym saldzie gotówkowym (np. w domu maklerskim) na moment, w którym zechcemy je zainwestować w konkretny rodzaj aktywów. Inwestycje dokonywane w pośpiechu to najczęściej zły pomysł, zatem warto dać sobie czas na przemyślenie decyzji.

 

Limity dotyczące wpłat na IKE i IKZE wykorzystywać można przez cały rok. Oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić – gdyby było inaczej, to w grudniu nie dochodziłoby do wielu wpłat na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że w Sylwestra banki mogą działać inaczej niż zwykle. Nie warto zostawiać decyzji o przelewie na ostatnią chwilę.

Szczególne przypadki PPK i OIPE

O limitach wpłat możemy mówić także w przypadków dwóch innych produktów wchodzących w skład III filara sektora emerytalnego. To Pracownicze Plany Kapitałowe, które funkcjonują od kilku lat oraz Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny, który dopiero ma pojawić się na polskim rynku (jednak prawdopodobne regulacje dotyczące limitów już są znane).

 

W PPK limit określony jest procentowo i odnosi się do wynagrodzenia pracownika (brutto). W wariancie podstawowym pracownik wpłaca na PPK 2% swojego wynagrodzenia, a dodatkowe 1,5% wynagrodzenia dopłaca pracodawca. Limity te można powiększyć o wpłaty dodatkowe w postaci do 2% wynagrodzenia ze strony pracownika oraz do 2,5% wynagrodzenia ze strony pracodawcy. Łącznie na PPK trafiać może maksymalnie 8% miesięczne wynagrodzenia pracownika.

 

Z kolei w przypadku OIPE limit ponownie ma być kwotowy. Wynosić będzie tyle samo, co w przypadku IKE.

 

🟢 Więcej na temat OIPE przeczytasz w artykule: OIPE – europejska emerytura. Nowy sposób na inwestowanie bez podatku Belki

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie