Chat with us, powered by LiveChat

BM PKO BP wprowadza udogodnienie dla inwestorów. W-8BEN już jest

Skomentuj artykuł
© Jason Stitt - stock.adobe.com

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego wprowadziło oczekiwane przez inwestorów udogodnienie. Formularz W-8BEN pozwala na obniżenie podatków od dywidend ze spółek z USA.

 

12 września BM PKO BP poinformowało klientów o udostępnieniu możliwości skorzystania z obniżonych stawek opodatkowania dywidend i odsetek z papierów wartościowych emitowanych przez podmioty ze Stanów Zjednoczonych.

 

– Od teraz, w określonych przypadkach możliwe będzie zmniejszenie wysokości pobieranego podatku z 30% do 15%!  Dodatkowo, dla klientów inwestujących na rynku OTC, podatek od odsetek z obligacji może wynosić 0%! – informuje BM PKO BP. Niższa stawka wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a USA.

 

Jak stwierdzono w komunikacie, „w przypadku osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi, w przypadku których nie zachodzą żadne przesłanki powodujące uzasadnione wątpliwości co do ich rezydencji podatkowej nie jest wymagane działanie ze strony klienta”. Innymi słowy, inwestorzy indywidualni inwestujący poprzez BM PKO BP i będący podatkowymi rezydentami Polski automatycznie skorzystają z formularza W-8BEN.

 

Przesłanki skutkujące koniecznością dodatkowych działań to np. prowadzenie rachunku firmowego, podanie w danych osobowych kraju zamieszkania/urodzenia innego niż Polska czy nawet zagranicznego numeru telefonu lub rachunku bankowego itp. Wszystkie te kwestie wyszczególnione są na stronie BM PKO BP.

 

Co istotne, osoby wobec których nie będzie możliwe automatyczne włączenie udogodnienia związanego z W-8BEN (tzn. zaistnieją wspomniane wcześniej przesłanki), będą musiały udać się osobiście do punktu obsługi klienta PKO BP. Placówek tych jest 27 i mieszczą się w największych polskich miastach (lista tutaj). Uwaga – nie mylić z punktami usług maklerskich, których jest znacznie więcej (mieszczą się w oddziałach bankowych).

 

Mało tego, podpis na formularzu W-8BEN w BM PKO BP złożony musi być w obecności pracownika biura maklerskiego. Wzór formularza W-8BEN dostępny jest na stronie amerykańskiego urzędu podatkowego IRS.

 

Komentuje Grzegorz Zawada, Dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

 

Sukcesywnie realizujemy założoną przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego strategię rozwoju oferty w zakresie rynków zagranicznych. Wprowadzenie możliwości korzystania przez inwestorów z obniżonych stawek opodatkowania dywidend i odsetek otrzymywanych od papierów wartościowych emitentów amerykańskich jest jednym z elementów naszej stale rozwijanej oferty. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z naszymi partnerami, którzy uczestniczyli w tym skomplikowanym procesie.

 

Widzimy, że rynki zagraniczne są dla inwestorów dobrą okazją do dywersyfikacji swoich portfeli, a szeroka oferta BM PKO BP umożliwia inwestowanie na kilkunastu giełdach, w kilku walutach. Cały czas jesteśmy otwarci na sugestie naszych klientów i wprowadzamy usługi będące odzwierciedleniem postulatów uczestników rynku. Na życzenie naszych klientów wprowadzamy np. do oferty nowe instrumenty. Ponadto cały czas monitorujemy trendy światowe w zakresie technologii i nowości z tym związanych. Obecnie pracujemy nad uruchomieniem dostępu do notowań online co z pewnością będzie korzystne dla inwestujących na giełdach światowych.

Rachunki maklerskie z W8-BEN

BM PKO BP dołącza do wciąż wąskiego grona instytucji, które umożliwiają swoim klientom skorzystanie z podatkowych dobrodziejstw W-8BEN. Jako pierwszy możliwość taką zaoferował DM Banku Handlowego, zaś w 2022 r. opcja ta pojawiła się w XTB oraz DM BOŚ.

 

Prace nad wprowadzeniem W-8BEN zakomunikował publicznie mBank, jednak inwestorzy wciąż czekają na informacje w tej sprawie. Wczoraj zwróciliśmy się z prośbą do mBanku w tej sprawie, przy okazji informacji o trzymiesięcznej promocji obniżającej koszty inwestowania zagranicznego.

 

🔴 O plany wprowadzenia W-8BEN zapytamy także pozostałe biura maklerskie oferujące inwestowanie na giełdach amerykańskich. Gdy otrzymamy odpowiedzi, zaktualizujemy ten artykuł i opublikujemy zestawienie.

 

Najlepsze rachunki maklerskie w Polsce

O rachunki maklerskie pytamy w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów. W ostatniej edycji najwięcej pozytywnych ocen zebrały BM PKO BP, DM BOŚ i XTB.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – ocena ogólna

⭐⭐ ⭐⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego BM Alior Banku BM PKO BP
  BM mBanku DM BOŚ
  BM Pekao XTB
  DM BDM  
  eMakler (mBank)  
  Santander BM  
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2022

 

Zachęcamy też do zapoznania się z pełną treścią rankingu rachunków maklerskich na podstawie głosów inwestorów indywidualnych.

Członkowie SII inwestują taniej

Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych od lat mogą liczyć na niższe opłaty w szeregu domów maklerskich i platformach inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku. Informacje o ofertach specjalnych u poszczególnych brokerów zamieszczamy w poniższej tabeli.

 

Nie są to jedyne wymierne korzyści, które oferujemy naszym członkom. Więcej na ten temat w sekcji Zniżki.

 

 

BM Alior Banku Dom Maklerski BOŚ

0,21% prowizji na akcje

6 zł prowizji na kontrakty

0,29% prowizji na akcje
7 zł prowizji na kontrakty
0,35% prowizji na akcje
8,5 zł prowizji na kontrakty

darmowa książka

i kursy inwestycyjne

0,25% prowizji na akcje

6,90 zł na kontrakty 

         

0,29% prowizji na akcje

5 zł na kontrakty

 0,18% prowizji na akcje

0,14% prowizji na obligacje

 0,19% prowizji na akcje

7zł prowizji na kontrakty 

0,13% prowizji na akcje 

darmowe prowadzenie rachunku

 

Zobacz też pozostałe zniżki dla członków SII

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie