Chat with us, powered by LiveChat

Biuro Maklerskie Pekao

Skomentuj artykuł

 

Biuro Maklerskie Pekao

 

Oferta specjalna Biura Maklerskiego Pekao dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

Co zyskujesz?

Niższe stawki prowizji online

Jesteś aktywnym członkiem SII, posiadasz rachunek inwestycyjny w naszym Biurze Maklerskim, dlatego otrzymujesz dla zleceń składanych przez Internet w Pekao24, platformie inwestycyjnej eTraderPekao lub PeoPay preferencyjne stawki prowizji, które przedstawiamy w poniższej tabeli:

 

0,25% (min. 5,90 zł)

dla akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, kwitów depozytowych, REIT, certyfikatów inwestycyjnych, ETP i produktów strukturyzowanych

6,90 zł / szt.

dla kontraktów terminowych z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje i kursy walut

 

 

Niższe stawki mogą zostać przyznane klientowi, jeśli co najmniej jedna klasa ww. instrumentów finansowych jest adekwatna i znajduje się w rynku docelowym klienta.

 

Dla zleceń składanych osobiście i przez telefon, faks, e-mail – obowiązują stawki zgodne z Taryfą prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao.

 

Szczegóły oferty dostępne są w Komunikacie nr 116/BM/ZWS/2023

 

Skorzystaj z naszej oferty dla aktywnych Członków SII i wyślij zgłoszenie na adres BiuroMaklerskie@pekao.com.pl podając:

 • imię i nazwisko,
 • numer członkowski w SII,
 • numer rachunku inwestycyjnego,
 • numer telefonu kontaktowego,

 

lub zgłoś się do najbliższej placówki maklerskiej.

Rachunek inwestycyjny założony online za 0 zł w 2024 roku dla nowych klientów

Zaczynasz inwestować z nami

Jeśli korzystasz z Pekao24 lub PeoPay, to rachunek inwestycyjny w naszym Biurze Maklerskim otworzysz bezpłatnie online i będzie on darmowy w 2024 r.

Szczegóły oferty dostępne w Komunikacie nr 115/BM/ZWS/2023

Bezpłatne notowania w czasie rzeczywistym

Zrealizuj określony poziom obrotów brutto i korzystaj z notowań w czasie rzeczywistym bez dodatkowych opłat!

Generując na rachunku średniomiesięczny obrót brutto większy niż 180.000 zł na rynku kasowym lub 150 sztuk kontraktów/opcji, możesz np. skorzystać z najszerszego Pakietu VIP za 0 zł, w którym otrzymujesz:

 • dostęp do pełnego arkusza zleceń,
 • wszystkie oferty w czasie rzeczywistym,
 • komunikaty PAP i narzędzia do analizy!

 

Pod pojęciem rynku kasowego rozumiany jest rynek akcji, praw do akcji, warrantów i certyfikatów inwestycyjnych.


Oferta notowań rozumiana jest jako kurs instrumentu finansowego notowanego na GPW lub NewConnect.


Szczegółowy cennik opłat za dostęp do notowań określa Taryfa opłat abonamentowych. Szczegóły oferty dostępne są w Komunikacie nr 69/BM/ZOG/2019

Chcesz skorzystać z propozycji BM Pekao dla Członków SII?

Skorzystaj z naszej oferty dla aktywnych Członków SII i wyślij zgłoszenie na adres BiuroMaklerskie@pekao.com.pl podając:

 • imię i nazwisko,
 • numer członkowski w SII,
 • numer rachunku inwestycyjnego,
 • numer telefonu kontaktowego,


lub zgłoś się do najbliższej placówki maklerskiej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty – zadzwoń na infolinię
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji w dni robocze (pon.- pt.) w godz. 8.00 – 20.00 pod numerem telefonu 22 591 22 00 (koszt połączenia wg cennika operatora).

 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami osobiście
Zapraszamy do naszych Punktów Usług Maklerskich i Punktów Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao.

 


Niniejszy informacja ma charakter reklamy świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne. Szczegółowe informacje o usługach, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat i prowizji Biura Maklerskiego Pekao, Pakiecie informacyjnym, Regulaminie świadczenia usługi abonamentowej i Taryfie opłat abonamentowych dostępnych na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205 – Biuro Maklerskie Pekao, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie