Chat with us, powered by LiveChat

Dom maklerski Noble Securities

 

 

Do końca 2024 roku Członkowie SII mogą inwestować w Noble Securities jeszcze taniej!

Noble Securities, w ramach oferty promocyjnej, oferuje nowe, jeszcze niższe stawki prowizji maklerskiej od zleceń złożonych przez Internet, tj. za pośrednictwem myNSapp, Sidoma On-line lub aplikacji mobilnej NS Mobile, których przedmiotem są:

 • akcje: 0,18% wartości zlecenia, min. 5 zł,
 • obligacje: 0,14% wartości zlecenia, min. 5 zł,
 • indeksowe kontrakty terminowe: 4,5 zł / sztukę,
 • akcyjne kontrakty terminowe: 2 zł / sztukę,
 • walutowe kontrakty terminowe: 0,3 zł / sztukę.

 

Zapoznaj się ze szczegółami i Regulaminem Promocji

Co jeszcze możesz zyskać?

 • Dostęp do wielu instrumentów finansowych notowanych na GPW, obligacji korporacyjnych zarówno w ofercie pierwotnej, jak i na rynku wtórnym.
 • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego Premium.
 • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunków IKE/ IKZE Premium.
 • Bezpłatny dostęp do arkusza notowań w czasie rzeczywistym:
  • 1 oferta lub
  • 5 ofert przy obrocie od 100 tys. zł miesięcznie
 • Możliwość wielokanałowego zarządzania swoimi inwestycjami i składania zleceń:
  • osobiście bądź telefonicznie,
  • poprzez aplikację mobilną NS Mobile lub
  • systemy transakcyjne: myNSapp i Sidomę On-line.
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – Noble Securities świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego)

Skorzystać z promocji możesz:

 • otwierając rachunek maklerski w Noble Securities:
 • wyrażając wolę przystąpienia do Promocji
  • wysyłając wiadomość na adres: promocja.sii@noblesecurities.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Przystąpienie do Promocji SII 2024”, a w treści podać swoje imię, nazwisko oraz numer członkowski w SII.
 • będąc z Noble Securities na bieżąco – wyrażając zgodę na:
  • otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub
  • na używanie wobec Ciebie, dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyj-nych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefo-nów, SMS-ów i MMS-ów.

 

Załóż rachunek online >

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Noble Securities

 

Oferta promocyjna obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest kierowana do Członków SII:

 • nie posiadających dotychczas rachunku maklerskiego w Noble Securities
 • posiadających rachunek maklerski w Noble Securities i będących uczestnikami Promocji, w którejkolwiek z poprzednich edycji Promocji (warunki promocji są przedłużane automatycznie)

 

Sprawdź inne promocje w NS

 


 

Dom maklerski Noble Securities S.A. od 1994 roku jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego z ofertą dedykowaną zarówno Klientom detalicznym i profesjonalnym. Pośredniczy w oferowaniu publicznych i prywatnych emisji obligacji oraz w operacjach na rynku pozagiełdowym. Oferta Noble Securities S.A. obejmuje również kompleksową obsługę w zakresie zawierania transakcji i reprezentowania Klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii. Jest jednym z niekwestionowanych liderów na rynku praw majątkowych, za co został doceniony otrzymując kilkanaście Nagród Platynowego Megawata.

 

Noble Securities S.A. wspiera swoich Klientów detalicznych oferując im szeroki wachlarz usług w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków maklerskich, rachunków IKE i IKZE, a także doradztwa inwestycyjnego.

 


 

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. („NS”). Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Zasady promocji dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na: www.noblesecurities.pl w zakładce Dom Maklerski / Rachunek Maklerski / Oferta Promocyjna dla Członków SII.

 

Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, znajdują się na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | Rachunek maklerski | Dokumenty.

 

Zasady korzystania z Rachunku IKE lub Rachunku IKZE określa odpowiednio Umowa o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich („Umowa IKE”) lub Umowa o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich („Umowa IKZE”), Regulamin prowadzenia przez Noble Securities S.A. Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego („Regulamin IKE/IKZE”)dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski / IKE i IKZE, a dokumenty i informacje o usłudze doradztwa inwestycyjnego, w tym Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl (w zakładce Dom Maklerski/Doradztwo inwestycyjne).

 

Zgodność produktów i usług oferowanych przez NS z potrzebami, cechami i celami inwestorów, biorąc pod uwagę ich wiedzę i doświadczenie, weryfikowana jest przed podpisaniem odpowiednich Umów.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie