Chat with us, powered by LiveChat

XTB wprowadza formularz W-8BEN dla inwestujących w akcje spółek amerykańskich

Skomentuj artykuł

Dom Maklerski XTB wprowadził do swojej oferty możliwość wypełnienia formularza W-8BEN. Mogą go wypełnić wszyscy klienci indywidualni, nieposiadający rezydencji podatkowej w USA.

Co daje formularz W-8BEN?

Dzięki wprowadzeniu formularza W-8BEN, klienci XTB inwestujący w amerykańskie spółki dywidendowe będą mogli obniżyć swoje podatki z 30% do 15% (w przypadku rezydencji podatkowej klienta w Polsce).

Obniżona stawka podatkowa wynika z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy USA, a krajem rezydencji klienta. W przypadku rezydencji podatkowej klienta w innym kraju niż Polska, obniżona stawka podatkowa może być inna.

Pamiętaj o dodatkowych 4% podatku

W Polsce podatek od dywidend wynosi 19%. Oznacza to tyle, że korzystając z umowy między USA a Polską o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy dopłacić do Urzędu Skarbowego brakujące 4%.

 

Oczywiście jest to i tak zasadniczo lepsza sytuacja od tej, która obowiązywała przed wprowadzeniem tego formularza. Wówczas to w USA był pobierany podatek w podwójnej wysokości (2 x 15%), a i tak w Polsce musieliśmy dopłacić 4%, co dawało niezwykle wysoką stawkę opodatkowania w wysokości 34%.

 

Co bardzo ważne, wysokość dodatkowego podatku (4%) konieczna do zapłaty nie zostanie ujęta w informacji PIT-8C. W przypadku dywidend otrzymanych od spółek zagranicznych, to inwestor ma obowiązek wykazać podatek od zagranicznej dywidendy w zeznaniu rocznym, czyli PIT-38.

 

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie