Chat with us, powered by LiveChat

Najlepsze rachunki maklerskie w Polsce według inwestorów indywidualnych [OBI]

Skomentuj artykuł
© backup16 - stock.adobe.com

Jaki rachunek maklerski wybrać? Z takim pytaniem mierzy się wielu inwestorów. O opinie na temat dostępnych na polskim rynku rachunków maklerskich zapytaliśmy uczestników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2022. Ich wskazania mogą pomóc w podjęciu decyzji o wyborze rachunku.

 

Zestawienie rachunków maklerskich najlepiej ocenianych przez polskich inwestorów indywidualnych należy zacząć od przypomnienia, że nie ma jednego, idealnego rachunku maklerskiego. Inwestorzy są różni, mają różne potrzeby oraz zwracają uwagę na inne elementy oferty brokerów.

 

Dla części najważniejsze będą tylko i wyłącznie opłaty, inni za priorytet przyjmą bezawaryjne działanie platformy internetowej, dla innych ważniejszy będzie wachlarz dostępnych instrumentów czy jakość obsługi ze strony pracowników domu maklerskiego. Do tego dołożyć można „sztywne” warunki, które dany broker po prostu spełnia lub nie – mowa choćby o prowadzeniu rachunków IKE/IKZE (szczegóły w dalszej części) czy wystawianiu PIT-8C (standard u brokerów polskich, brak u zagranicznych).

 

Oczywiście gorsze i lepsze rachunki maklerskie istnieją, jednak należy posiłkować się własnymi kryteriami oceny. Dlatego też na zestawienie najlepszych rachunków maklerskich opracowane na podstawie wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów należy patrzeć jako wsparcie w podjęciu decyzji o tym, gdzie chcemy inwestować.

Najlepsze rachunki maklerskie – na co uwagę zwracają inwestorzy?

Zacznijmy od wagi, jaką ankietowani przypisani poszczególnym elementom oferty domów i biur maklerskich funkcjonujących na polskim rynku. Tradycyjnie, na pierwszym miejscu widnieje poziom opłat i prowizji. Kwestia ta jest jednak wybitnie indywidualna i zależy od  stylu inwestowania oraz inwestowanego kapitału.

 

W porównaniu do poprzednich edycji rankingu, odmiennie potraktowaliśmy prowadzenie przez danego brokera rachunków IKE/IKZE – tu sprawa jest prosta, albo są one w ofercie albo nie, więc nie poddawaliśmy tej kwestii pod głosowanie. Z kolei liczba ofert publicznych to parametr podobny we wszystkich biurach maklerskich, a ponadto w erze niewielu debiutów mający marginalne znaczenie dla oceny danej oferty. W tym roku nie był brany pod uwagę.

 

Wagi przypisane poszczególnym kategoriom prezentuje poniższa tabela.

 

Proszę ocenić ważność elementów oferty domu maklerskiego (1 – nieważny, 5 – najważniejszy)

Kryterium 1 2 3 4 5 Średnia

Poziom opłat i prowizji

2,0% 3,1% 12,2% 38,4% 44,3% 4,20
Jakość platformy internetowej 1,2% 3,3% 16,4% 47,3% 31,7% 4,05
Dostęp do rynków zagranicznych (w tym ETFy zagraniczne) 6,9% 8,2% 17,4% 29,1% 38,3% 3,84
Poziom obsługi klienta 1,8% 7,5% 26,3% 46,2% 18,3% 3,72
Aplikacja mobilna 10,2% 11,5% 20,5% 29,0% 28,8% 3,55
Dostęp do IKE/IKZE 13,9% 13,4% 21,8% 25,7% 25,1% 3,35
Usługi dodatkowe (informacje, notowania, kredyty, API) 15,9% 20,3% 30,9% 23,5% 9,4% 2,90
Liczba ofert publicznych 16,2% 19,6% 31,9% 23,5% 8,8% 2,89
Oferta edukacyjna 18,8% 22,2% 30,7% 20,7% 7,7% 2,76
Rekomendacje i analizy 20,1% 22,2% 30,4% 20,2% 7,2% 2,72
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2022

 

Kategorie posłużyły do opracowania zestawienia najlepszych rachunków maklerskich w Polsce wg uczestników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2022. Przypomnijmy, że wzięło w nim udział ponad 4000 inwestorów, zaś badanie prowadzone było od lipca do października 2022 r.

 

Łącznie zebraliśmy odpowiedzi dotyczące 27 rachunków maklerskich (polskich i zagranicznych), z czego do finalnego zestawienia przeszło 10 najczęściej wskazywanych przez ankietowanych jako główny rachunek (na temat każdego wypowiedziało się minimum 100 ankietowanych). Skład tej grupy jest dosyć zbieżny z danymi o liczbie rachunków maklerskich, które co miesiąc publikuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

 

🌍 W tym roku do czołowego zestawienia jeszcze nie wszedł żaden zagraniczny broker, ale zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost liczby osób deklarujących, że ich główny rachunek maklerski prowadzony jest przez instytucję zagraniczną.

 

Jeśli tendencja wzrostowa się utrzyma, to w rankingu za 2023 r. jeden z zagranicznych brokerów – konkretnie Interactive Brokers – znajdzie się w czołówce naszego zestawienia.

 

Najlepsze rachunki maklerskie w Polsce – oceny w poszczególnych kategoriach

Tradycyjnie, zaczniemy od kwestii technicznych – bezawaryjności i szybkości platformy internetowej oraz (jako osobna kategoria) jej funkcjonalności. Większość stawki oceniona została wysoko, zaś najwyższe oceny w obu kategoriach zdobyły BM PKO BP i XTB. Wyraźny wyjątek stanowiły oceny platformy BM ING Banku Śląskiego – rok temu było podobnie, co wówczas można było łączyć z awariami z przełomu 2020 i 2021 r.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – jakość platformy internetowej

Rachunek maklerski Bezawaryjność i szybkość platformy Funkcjonalność platformy internetowej
BM PKO BP ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
DM XTB   ⭐⭐⭐  ⭐⭐⭐
DM BOŚ   ⭐⭐⭐  ⭐⭐
Santander BM   ⭐⭐⭐  ⭐⭐
BM Alior Banku   ⭐⭐ ⭐⭐
BM mBanku   ⭐⭐ ⭐⭐
DM BDM   ⭐⭐ ⭐⭐
eMakler  ⭐⭐ ⭐⭐
BM Pekao   ⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego  ⭐  ⭐
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2022

 

W przypadku jakości obsługi, która jest kryterium mocno indywidualnym (uzależnionym od percepcji oceniającego oraz jego kontaktów z pracownikami instytucji finansowej), zarysowała się czołówka składająca się z czterech podmiotów, wąskie grono dwóch „średniaków” oraz surowo oceniona reszta. Rozbieżne były także oceny ankietowanych dotyczące jakości analiz i rekomendacji czy oferty edukacyjnej – widać, że niektóre instytucje wyraźnie przodują, a inne muszą jeszcze popracować na uznanie ze strony inwestorów.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – jakość obsługi

Rachunek maklerski Jakość obsługi i profesjonalizm pracowników Jakość analiz i rekomendacji Oferta edukacyjna
DM BOŚ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
DM XTB   ⭐⭐⭐  ⭐⭐⭐  ⭐⭐⭐
DM BDM  ⭐⭐⭐  ⭐⭐⭐  ⭐⭐
BM PKO BP  ⭐⭐⭐  ⭐⭐  ⭐⭐
BM Alior Banku   ⭐⭐  ⭐  ⭐
BM ING Banku Śląskiego  ⭐  ⭐  ⭐⭐
Santander BM   ⭐⭐  ⭐  ⭐
BM mBanku   ⭐  ⭐  ⭐
BM Pekao   ⭐  ⭐  ⭐
eMakler (mBank)  ⭐  ⭐  ⭐
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2022

 

W kategoriach „dostępowych” komplet najwyższych not zdobył tylko DM XTB. W przypadku dostępu do rynków zagranicznych bez noty pozostają BM ING Banku Śląskiego oraz DM BDM, które nie oferują tego rodzaju możliwości inwestowania swoim klientom.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – możliwości inwestycyjne

Rachunek maklerski Dostęp do informacji i notowań Dostęp do rynków zagranicznych Aplikacja mobilna
DM XTB   ⭐⭐⭐  ⭐⭐⭐  ⭐⭐⭐
BM PKO BP   ⭐⭐  ⭐⭐  ⭐⭐⭐
DM BOŚ   ⭐⭐  ⭐⭐⭐  ⭐⭐
BM Alior Banku   ⭐⭐  ⭐⭐  ⭐⭐
BM mBanku  ⭐  ⭐⭐  ⭐⭐
eMakler (mBank)  ⭐  ⭐⭐  ⭐⭐
Santander BM   ⭐⭐  ⭐⭐  ⭐
BM Pekao  ⭐  ⭐⭐  ⭐
DM BDM  ⭐⭐    ⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego  ⭐⭐    ⭐
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2022

 

Przed dokonaniem finałowej klasyfikacji najlepszych rankingów maklerskich według inwestorów indywidualnych, warto jeszcze rzucić okiem na to, które instytucji zakwalifikowanych do ścisłego finału naszego zestawienia dają możliwość założenia rachunków IKE/IKZE. Dla niektórych inwestorów chcących inwestować długoterminowo będzie to kryterium kluczowe.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – dostęp

do IKE/IKZE

Rachunek maklerski
IKE IKZE
BM Alior Banku 🟩Tak 🟩Tak
BM ING Banku Śląskiego 🟥Nie 🟥Nie
BM mBanku 🟩Tak 🟩Tak
BM Pekao 🟥Nie 🟥Nie
BM PKO BP 🟩Tak 🟥Nie
DM BDM 🟩Tak 🟩Tak
DM BOŚ 🟩Tak 🟩Tak
eMakler (mBank) 🟩Tak 🟩Tak
Santander BM 🟩Tak 🟥Nie
XTB 🟥Nie 🟥Nie
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2022

 

Zobacz też: IKE czy IKZE – co bardziej się opłaca? Poznaj różnice i zdecyduj, co wybrać

Najlepsze rachunki maklerskie w Polsce – ocena ogólna

Dla każdego inwestora poszczególne czynniki mają różną wagę, więc decyzja o tym, który dom maklerski będzie najlepszy w dużej mierze zależy od naszych wymagań i potrzeb. Na zakończenie naszego przeglądu możemy jednak pokusić się o wskazanie trzech podstawowych grup, które powstały z podsumowanie wyników poszczególnych domów maklerskich w omówionych powyżej kategoriach.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – ocena ogólna

⭐⭐ ⭐⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego BM Alior Banku BM PKO BP
  BM mBanku DM BOŚ
  BM Pekao DM XTB
  DM BDM  
  eMakler (mBank)  
  Santander BM  
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2022

 

 

Podobnie jak w ubiegłym roku, lepiej od całej stawki najczęściej wypadały BM PKO BP, DM BOŚ i DM XTB. Średnie noty otrzymały BM Alior Banku, DM BDM, eMakler, DM mBanku, BM Pekao oraz DM Santander. Stawkę zamyka BM ING Banku Śląskiego.

Inwestorzy skłonni zarekomendować, ale chcą wielu zmian

Ankietowanych inwestorów poprosiliśmy także o ocenę tego, na ile poleciliby swój główny rachunek inwestycyjny znajomym lub rodzinie. Rozkład głosów wskazuje, że zadowoleni i średnio zadowoleni są w przewadze.

 

 

Inwestorów zapytaliśmy także o to, co ich zdaniem powinno zmienić się w ofercie ich głównego domu maklerskiego. Otwarte odpowiedzi zostały pogrupowane w dwadzieścia kategorii.

 

 

Zapoznaj się także z innymi szczegółowymi omówieniami wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2022:

 

🟢 Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [OBI 2022]

🟢 Oto najpopularniejsze źródła informacji dla inwestorów [OBI 2022]

🟢 Przybywa inwestorów posiadających kryptowaluty [OBI 2022]

🟢 Pasywna rewolucja w Polsce postępuje, choć mogłaby szybciej [OBI 2022]

🟢 Inwazja na Ukrainę zmieniła świat. Tak zareagowali polscy inwestorzy indywidualni [OBI 2022]

🟢 Analiza fundamentalna zyskuje zwolenników. Techniczna w odwrocie [OBI 2022]

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie