Chat with us, powered by LiveChat

Sukces drobnych akcjonariuszy Polcolorit. Jest wezwanie na akcje spółki

Skomentuj artykuł
© fotolia.com – Robert Kneschke

Amerykańska grupa Mohawk ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje Polcoloritu po kursie 5,8 zł. To dobra informacja dla mniejszościowych akcjonariuszy producenta płytek ceramicznych, od początku wspieranych także przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Jednocześnie zastanawiający jest sposób kształtowania się kursu akcji Polcolorit tuż przed ogłoszeniem wezwania do sprzedaży akcji.


Zawarta 12 lutego 2017 roku umowa inwestycyjna między spółką Unilin Poland z grupy Mohawk a większościowymi akcjonariuszami Polcoloritu – rodziną Marconi – zobowiązuje rodzinę Marconi do sprzedaży w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji. Pakiet ten stanowi 79,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i gwarantuje przejęcie kontroli nad spółką notowaną na warszawskiej giełdzie. Z kolei kupujący zobowiązał się nabyć wskazany pakiet udziałów w ogłoszonym 13 lutego 2017 roku wezwaniu.

 

Unilin Poland należy do Grupy Mohawk, która jest wiodącym producentem oraz dystrybutorem posadzek wysokiej jakości, w tym płytek ceramicznych, wobec którego ostatecznym podmiotem dominującym jest Mohawk Industries, Inc.

 

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 8 marca do 19 kwietnia 2017 roku. Wezwaniem objęte są wszystkie akcje Polcoloritu, czyli 3 233 211 akcji uprzywilejowanych serii A oraz 14 689 975 akcji zwykłych serii B. Cena proponowana w wezwaniu wynosi 5,80 zł za walor. To znacznie wyższy poziom od średnich historycznych notowań – trzymiesięczna średnia wynosiła około 2 zł, a sześciomiesięczna około 1,9 zł. Ostatni raz akcja Polcoloritu kosztowała 5,8 zł w październiku 2009 roku.

Sukces porozumienia akcjonariuszy

Ogłoszone wezwanie do sprzedaży akcji Polcolorit po cenie 5,8 zł uznać można za kolejną dobrą informację dla mniejszościowych akcjonariuszy tej spółki.

 

Po tym jak w lipcu 2015 roku Barbara Urbaniak-Marconi, czyli główny akcjonariusz producenta płytek ceramicznych, ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji po cenie 0,75 zł, którego celem było wycofanie walorów Polcolorit z obrotu giełdowego, drobni inwestorzy głośno wyrażali swój sprzeciw. W ich ocenie ustalona wówczas cena w wezwaniu znacząco odbiegała od wartości godziwej akcji. Działania zainicjowane przez akcjonariuszy mniejszościowych, między innymi zmierzające do zawiązania porozumienia, od początku wspierało także Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. 

 

Dzięki dużej aktywności akcjonariuszy mniejszościowych Polcolorit zawiązane porozumienie początkowo przekroczyło próg 5% ogólnej liczby głosów, a następnie 10% ogólnej liczby głosów w spółce. Ponadto akcjonariusze mniejszościowi zaskarżyli do sądu uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Polcolorit, a sąd zdecydował o zabezpieczeniu roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały na czas trwania postępowania. W styczniu bieżącego roku pojawiły się także informacje w Gazecie Giełdy Parkiet, wskazujące, że wkrótce przeprowadzona zostanie wycena wartości godziwej akcji Polcolorit przez biegłego sądowego.

 

Wszystko to pokazuje, że odpowiednia aktywność i determinacja indywidualnych inwestorów w walce o swoje prawa może się opłacać. 

Czy doszło do wykorzystania informacji poufnej?

Biorąc pod uwagę wczorajszy komunikat o zawarciu umowy inwestycyjnej ze spółką Unilin Poland, a także dzisiejszą informację o ogłoszeniu wezwania na akcje Polcolorit przez ten sam podmiot, mocno zastanawiające jest kształtowanie się kursu akcji producenta płytek ceramicznych na warszawskiej giełdzie w ostatnich tygodniach.

 

Notowania Polcolorit mocno zaczęły bowiem rosnąć już od 26 stycznia 2016 roku. W ciągu dwunastu sesji giełdowych poprzedzających ogłoszenie wezwania kurs wzrósł z poziomu 1,85 zł do 3,5 zł, czyli o blisko 90%. Jednocześnie wyraźnie zwiększył się w tych dniach wolumen obrotu akcjami Polcolorit. 

 

Polcolorit – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Czy mogło dojść w tym przypadku do wykorzystania informacji poufnej? Zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywiualnych sprawę powinna zbadać Komisja Nadzoru Finansowego. W związku z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zawiadomiło organ nadzoru.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie