Chat with us, powered by LiveChat

Porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych Polcolorit przekroczyło próg 5%

Skomentuj artykuł
© Karramba Production - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych kilka dni temu informowało o tym, że będzie wspierać inicjatywę akcjonariuszy mniejszościowych spółki Polcolorit w działaniach na rzecz ochrony ich praw. Jak natomiast wynika z komunikatu Spółki z dnia 20 sierpnia br. Porozumienie przekroczyło próg 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

W komunikacie przekazanym przez Spółkę możemy przeczytać m.in., że w skład Porozumienia wchodzi łącznie 18 akcjonariuszy oraz, że zostało ono zawarte dla prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki polegającej na dążeniu do zachowania przez Spółkę statusu spółki publicznej, zapewnienia ochrony i poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększenia roli akcjonariuszy mniejszościowych w akcjonariacie, zwiększenia wpływu akcjonariuszy mniejszościowych na skład rady nadzorczej Spółki, zapobieżenia przymusowemu wykupowi akcji od akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Zgodnie z treścią zawiadomienia przed zawarciem Porozumienia udział żadnego z Członków Porozumienia nie stanowił samodzielnie co najmniej 5% odpowiednio w ogólnej liczbie głosów oraz kapitale zakładowym Spółki. Jednocześnie udział największego spośród Członków Porozumienia stanowił 1,80% w ogólnej liczbie głosów.  W wyniku zawarcia Porozumienia łączny stan posiadania akcji Spółki przez Członków Porozumienia wynosi 1.086.616 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 6,06% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonywania 1.086.616 głosów stanowiących 5,14% ogólnej liczby głosów.

 

W ocenie Stowarzyszenia inicjatywa podjęta przez akcjonariuszy mniejszościowych jest w pełni zasadna, a aktywność inwestorów świadczyć może o ich determinacji w walce o swój interes. Jest to kolejny po spółce North Coast bardzo pozytywny przykład wysokiej aktywności akcjonariuszy mniejszościowych. SII liczy, że takie inicjatywy będzie można obserwować na rynku częściej.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie