Chat with us, powered by LiveChat

Porozumienie akcjonariuszy Polcolorit przekracza 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

Porozumienie akcjonariuszy Polcolorit S.A. wspierane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych kilka dni temu poinformowało o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Polcolorit S.A. Do zmiany doszło w wyniku przystąpienia do Porozumienia kolejnego akcjonariusza. Warto przypomnieć, że poprzedni komunikat o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki przekazany został w dniu 20 sierpnia.

 

Sprzeciw wobec działań akcjonariusza większościowego

 

Inicjatywa powołania Porozumienia jest konsekwencją działań podjętych przez Panią Barbarę Urbaniak-Marconi - głównego akcjonariusza Spółki, która w dniu 3 lipca br. ogłosiła wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych w obrocie giełdowym akcji Spółki. Cena w wezwaniu była ustalona na poziomie 0,75 gr. Zamiarem wzywającej było wycofanie Spółki z obrotu publicznego. W odpowiedzi na wezwanie żaden z akcjonariuszy Polcolorit nie złożył jednak zapisu. Obecnie notowania akcji oscylują w granicach 1,8 zł. Akcjonariusze mniejszościowi przeciwni są wycofaniu Spółki z obrotu. Nie akceptują także warunków oferowanych w ostatnim wezwaniu.

 

Przekroczenie progu 10%

 

Informacja o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki (12% w kapitale zakładowym) niewątpliwie jest bardzo pozytywnym komunikatem. Przede wszystkim świadczy o determinacji i wyraźnym sprzeciwie inwestorów indywidualnych wobec działań realizowanych przez akcjonariusza większościowego Spółki. Warto w tym miejscu podkreślić, że jest to najpewniej pierwsze tak liczne porozumienie akcjonariuszy. Choć znane są nam przypadki porozumień akcjonariuszy mniejszościowych, którzy łącznie posiadali nawet ponad 20% udział w kapitale zakładowym spółki, to jednak jeszcze żadna inicjatywa nie zgromadziła blisko 100 akcjonariuszy.  Godne podkreślenia jest także, że obecnie w rękach członków Porozumienia jest ponad 50% free floatu. Zaznaczyć też należy, że póki Porozumienie będzie posiadało ponad 10% głosów w Spółce akcjonariusz większościowy nie będzie miał w przyszłości możliwości dokonania przymusowego wykupu akcji (gdyż w tym celu musi posiadać docelowo ponad 90% głosów).

 

Przerwa w obradach WZA

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych było obecne podczas obrad ostatniego Nadzwyczajnego zgromadzenia (zwołanego na dzień 20.11.2015 r.), które miało m.in. zdecydować o zniesieniu dematerializacji akcji. Porozumienie uzupełniło dodatkowo porządek obrad o liczne pytania dotyczące sytuacji spółki, w tym także dotyczące przyszłości Spółki. Zaproponowało także zmiany w Radzie Nadzorczej celem powołania do Nadzoru reprezentanta akcjonariuszy mniejszościowych.  SII reprezentowało podczas obrad łącznie kilka procent akcjonariuszy wchodzących w skład Porozumienia. Wielu członków Porozumienia pojawiło się osobiście. Sporą część z nich reprezentował także w ramach pełnomocnictw Przedstawiciel Porozumienia. W trakcie trwania obrad na wniosek Przewodniczącego WZA będącego jednocześnie akcjonariuszem Spółki poddano pod głosowanie wniosek o przerwę do dnia 16 grudnia. Jako motyw wniosku wskazano chęć  wydłużenia czasu na ewentualne rozmowy z akcjonariuszami. Przerwa została uchwalona.

 

Jak przystąpić do Porozumienia?


Porozumienie ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każdy akcjonariusz Spółki. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych będzie wspierać tę inicjatywę. Realizacja celów potencjalnego Porozumienia zależna jednak będzie od aktywnej postawy i zainteresowania projektem samych inwestorów. Co istotne każdy akcjonariusz będzie mógł wystąpić z Porozumienia w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia Przedstawicielowi w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.


Osoby zainteresowane inicjatywą mogą się zgłaszać przez 7 dni w tygodniu do organizatorów Projektu pod następującymi numerami telefonu i adresami email:


 Kuśnierek Kamil: kusnierek.kamil@gmail.com
 Andrzejewski Mariusz:  mariusz-1310@wp.pl oraz nr telefonu: 572484659 lub 793390705


Osoby zainteresowane, bądź wspierające inicjatywę mogą przyłączać się także do grupy na Facebooku stworzonej przez organizatorów planowanego Porozumienia:
https://www.facebook.com/groups/928773687165895/

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie