Chat with us, powered by LiveChat

Akcjonariusze TelForceOne aktywni! SII informuje o przekroczeniu 5% głosów na najbliższym NWZ Spółki

Skomentuj artykuł
© Andrey Popov - Fotolia.com

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgodnie ze wcześniejszą informacją zamieszczoną na stronie SII, weźmie udział w roli pełnomocnika w zwołanym na dzień 20 czerwca br. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TelForceOne. Kluczowymi punktami porządku obrad są te dotyczące podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również przekazania akcjonariuszowi Sebastianowi Sawickiemu kolejnych osobistych uprawnień. Akcjonariusze mniejszościowi wobec treści uchwał, od początku kierowali wobec nich skargi do Stowarzyszenia.

Inwestorzy mniejszościowi Spółki są aktywni!

W konsekwencji otrzymywanych zgłoszeń od momentu zwołania NWZ SII zachęcało akcjonariuszy mniejszościowych do aktywności podczas obrad tego zgromadzenia, jak również do przekazywania pełnomocnictw SII, wskazując m.in. na ewentualne negatywne skutki, jakie nieść może dla nich podjęcie części uchwał najbliższego NWZ.

 

W efekcie aktywności akcjonariuszy, do dziś blisko 40 osób przekazało Stowarzyszeniu pełnomocnictwa do reprezentowania podczas obrad NWZ. Ponadto wobec przekroczenia progu 5% głosów z pełnomocnictw otrzymanych do wykonywania prawa głosu podczas obrad najbliższego NWZ, Stowarzyszenie przekazało w dniu 15 czerwca br. Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego stosowny raport o przekroczeniu ww. progu. Przekroczenie miało miejsce w dniu 13 czerwca br. W wyniku otrzymanych pełnomocnictw Stowarzyszenie zostało uprawnione do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TelForceOne zwołanym na dzień 20 czerwca 2016 roku łącznie z 426.245 akcji, co stanowi udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w TelForceOne na poziomie 5,20%.

 

Do zablokowania uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego akcjonariusze mniejszościowi powinni dysonować ilością nieco ponad 20% głosów zarejestrowanych na NWZ (nie mylić z udziałem we wszystkich głosach w Spółce), a do zablokowania zmian w statucie nieco ponad 25% głosów zarejestrowanych na NWZ. Już w poniedziałek, tj. w dniu 20 czerwca br. przekonamy się, czy taka aktywność mniejszościowych wystarczy akcjonariuszom do osiągnięcia celu. Jeśli nie wystarczy, wówczas inwestorom indywidualnym pozostanie już wyłącznie możliwość kwestionowania kontrowersyjnych uchwał na drodze sądowej.

Warto brać przykład

Niezależnie od finalnego wyniku głosowań, warto podkreślić, że to już kolejny przykład, gdzie akcjonariusze mniejszościowi chcąc wyrazić dezaprobatę wobec praktyk akcjonariusza większościowego, udowadniając, że potrafią być aktywni i zjednoczyć się w sytuacji, gdy uchwały WZA mogą wpływać na losy posiadanych przez nich Spółek, a w szczególności na prawa akcjonariuszy mniejszościowych. Takich przypadków jest coraz więcej, a na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy wystarczy przywołać sprawy spółek North Coast, Redan, Polcolorit, czy też właśnie niniejszy dotyczący TelforceOne. Pozostaje wierzyć, że jest to początek trwałej tendencji na naszym rynku.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie