Chat with us, powered by LiveChat

Revolut oferuje robodoradcę. Uwaga na podatek Belki

Skomentuj artykuł
© Peachayatanomsup - stock.adobe.com

Revolut rozwija ofertę dla inwestorów – tym razem jest to tanie i automatyczne inwestowanie pasywne w ETF-y. Robodoradca w Revolut wiąże się jednak z koniecznością samodzielnego rozliczania podatków, co może być utrudnieniem dla wielu początkujących inwestorów.

 

Revolut w świecie inwestowania obecny jest od dawna, poprzez inwestowanie w akcje, towary czy kryptowaluty. W listopadzie 2023 r. fintech zaoferował usługę Inwestycje Pro dla zaawansowanych inwestorów. W lutym 2024 r. przyszedł czas na ukłon w kierunku inwestorów początkujących i niezainteresowanych aktywnym tradingiem.

 

Robo-Advisor od Revoluta to robodoradca, za pomocą którego inwestować można w gotowe portfele złożone z globalnych funduszy ETF na akcje i obligacje. Podobnie jak u innych robodoradców, o przydziale konkretnego portfela decyduje ankieta, w ramach której robodoradca pyta o cel i horyzont inwestycyjny, wiedzę i doświadczenie związane z inwestowaniem, deklarowaną tolerancję ryzyka czy poziom miesięcznych wydatków i zobowiązań.

 

 🟢Zobacz też: Czym jest inwestowanie pasywne? Dlaczego warto inwestować pasywnie?

 

Minimalna kwota inwestycji wymagana do rozpoczęcia inwestycji za pomocą robodoradcy Revolut wynosi 100 euro, w dalszym horyzoncie inwestowania to minimum 10 euro (można ustawić wpłaty cykliczne). Opłata za zarządzanie u robodoradcy Revolut wynosi 0,75% w skali roku i naliczana jest miesięcznie, na podstawie średniego dziennego salda aktywów. W opłacie tej zawarty jest już VAT.

 

Przykładowo, miesięczna wysokość opłaty za zarządzanie rachunkiem ze średnim saldem 10 000 euro Revolut oblicza w następujący sposób: 10 000 EUR *0,0075 * (30/365) = 6,16 EUR.

 

Brak jest natomiast dodatkowych opłat za otwarcie, prowadzenie, przechowywanie aktywów czy wypłaty z rachunku. Do opłaty pobieranej przez robodoradcę doliczyć trzeba natomiast koszty zaszyte w samych ETF-ach – ich poziom zależy od składu portfela.

 

🤖💸 Robodoradca Revolut a koszty

 

Oferta Revoluta pod względem opłaty za zarządzanie wypada korzystniej od innych robodoradców dostępnych na polskim rynku. Finax standardowo pobiera 1,2%, w Portu zapłacimy 1%, a w Fondee 0,9% wartości aktywów.

 

Taniej u robodoradców inwestować mogą członkowie SII, którym Finax, Portu i Fondee oferują o 50% niższe opłaty za zarządzanie. Więcej na ten temat w sekcji Zniżki.

 

Poziom kosztów u robodoradców to rzecz ważna, ale to zdecydowanie nie wszystko, o czym można przekonać się z pozostałej części tego artykułu.

 

Robodoradca Revolut dostępny jest z poziomu tej samej aplikacji, która służy także do korzystania z innych usług oferowanych przez fintech. Nie jest wymagane ponowne potwierdzenie tożsamości, wobec czego aktualni klienci Revoluta mogą skorzystać z robodoradcy po krótkiej rejestracji.

Robodoradca Revolut – w co inwestuje?

Robodoradca Revoluta oferuje 5 portfeli: Konserwatywny, Ostrożny, Zrównoważony, Dynamiczny i Agresywny. Różnią się one oczywiście proporcją akcji i obligacji. W każdym z wariantów utrzymywany jest pewien poziom gotówki.

 

Robodoradca Revolut – rodzaje portfeli
  Konserwatywny Ostrożny Zrównoważony Dynamiczny Agresywny
Poziom ryzyka 1 2 3 4 5
Akcje 0% 25% 50% 70% 88%
Obligacje 98% 73% 48% 28% 10%
Środki pieniężne (euro) 2% 2% 2% 2% 2%

 

Z poziomu aplikacji można zajrzeć „do środka” każdego z nich, co też zrobiłem. Szczegóły widoczne są w tabeli.

 

Portfele Robodoradcy Revolut
Konserwatywny
iShares Floating Rate Bond ETF (Dist) 30%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr ETF (Dist) 40%
iShares Corporate Bond ETF (Dist) 23%
iShares Short Duration High Yield Corporate Bond ETF (Dist) 5%
Środki pieniężne (euro) 2%
Ostrożny
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF (Acc) 15%
iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF (Dist) 10%
iShares Floating Rate Bond ETF (Dist) 20%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr ETF (Dist) 23%
iShares Corporate Bond ETF (Dist) 20%
iShares Short Duration High Yield Corporate Bond ETF (Dist) 10%
Środki pieniężne (euro) 2%
Zrównoważony 
Xtrackers MSCI World Information Technology ETF (Acc) 10%
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF (Acc) 20%
iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF (Dist) 15%
Xtrackers MSCI Japan ETF (Acc) 5%
iShares Floating Rate Bond ETF (Dist) 12%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr ETF (Dist) 10%
iShares Corporate Bond ETF (Dist) 11%
iShares Short Duration High Yield Corporate Bond ETF (Dist) 15%
Środki pieniężne (euro) 2%
Dynamiczny 
iShares J.P. Morgan USD EM Bond (Dist) ETF 5%
Xtrackers MSCI World Information Technology ETF (Acc) 15%
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF (Acc) 25%
iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF (Dist) 20%
Xtrackers MSCI Japan ETF (Acc) 5%
iShares Floating Rate Bond ETF (Dist) 5%
iShares Corporate Bond ETF (Dist) 5%
iShares Short Duration High Yield Corporate Bond ETF (Dist) 18%
Środki pieniężne (euro) 2%
Agresywny
Xtrackers MSCI World Information Technology ETF (Acc) 20%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary ETF (Dist) 10%
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF (Acc) 21%
iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF (Dist) 22%
iShares EURO STOXX 50 ETF (Dist) 5%
Xtrackers MSCI Japan ETF (Acc) 5%
Amundi MSCI Emerging Markets 5% etf (Acc) 5%
iShares Short Duration High Yield Corporate Bond ETF (Dist) 10%
Źródło: Revolut

 

 

Jak widać, robodoradca Revolut inwestuje w łącznie dwanaście ETF-ów (7 akcyjnych i 5 obligacyjnych). Wśród nich znajdziemy 4 ETF-y akumulujące i 8 dystrybucyjne. Obecnie dostępne są tylko portfele standardowe. Revolut informuje, że pracuje nad wdrożeniem portfeli zrównoważonych, złożonych z ETF-ów spełniających standardy ESG.

 

 🟢Zobacz też: Rodzaje ETF-ów. Poznaj ważne różnice

 

Użytkownik robodoradcy Revolut może zmienić strategię inwestycyjną (tzn. przypisany mu portfel) tylko raz w miesiącu i tylko na niższy profil ryzyka (zmiana na wyższy profil możliwa jest rzadziej, po ponownym wypełnieniu kwestionariusza). Przy zmianie portfela istniejące pozycje zostaną sprzedane, a potem odkupione. Nie zostanie za to naliczona dodatkowa opłata, ale wygeneruje to obowiązek podatkowy.

Robodoradca Revolut – dodatkowe informacje

Rebalancing w robodoradcy Revolut odbywa się automatycznie i bez dodatkowych opłat, a odchylenia od założonych wag w portfelu sprawdzane są co miesiąc. Revolut informuje, że „równoważenie portfela polega na sprzedaży i kupnie aktywów, dlatego może mieć konsekwencje podatkowe”, jednak dodaje też, że próba przywracania portfela do stanu docelowej alokacji odbywa się także „przy każdej wpłacie lub wypłacie środków”.

 

Usługi świadczy Revolut Securities Europe UAB, firma inwestycyjna działająca na podstawie licencji wydanej przez Bank Litwy i podlegająca jego nadzorowi. W związku z tym środki na rachunku inwestycyjnym chronione są do 22 000 euro, zgodnie z systemem ochrony obowiązującym na Litwie.

 

Minimalna kwota wypłaty z robodoradcy Revolut wynosi 25 euro. Maksymalna kwota wypłaty nie jest określona wprost, jednak zawsze na rachunku musi pozostać równowartość 100 euro, co stanowi depozyt zabezpieczający. Wycofanie tego depozytu jest możliwe tylko w przypadku zamknięcia konta robodoradcy.

Robodoradca Revolut – uwaga na podatki

Na główną wadę inwestowania poprzez robodoradcę Revolut, szczególnie gdy mowa o początkujących inwestorach, wyrasta brak wsparcia w rozliczaniu podatków. Widać to choćby na poziomie zamieszczonej na stronie Revoluta sekcji FAQ na temat robodoradcy, która choć rozbudowana, to nie zawiera przejrzystych informacji o podatkach czy dywidendach. Skoro tak, to wypada posiłkować się poradami dotyczącymi rozliczania podatków od zysków kapitałowych zawartych w innych sekcjach (akcje, kryptowaluty, towary itp.).

 

W przeciwieństwie do instytucji finansowych mających oddział w Polsce, Revolut nie wysyła swoim klientom formularza PIT-8C, za pomocą którego w prosty sposób można rozliczyć się z fiskusem. Revolut nie udostępnia także dokumentu ułatwiającego rozliczenie, w którym zawarte byłyby dane do wpisania w poszczególne rubryki rozliczenia PIT-38 (dokumentu składanego przez inwestora). PIT-8C lub ułatwiający życie dokument znajdziemy u innych robodoradców działających na polskim rynku (Finax, Portu, Fondee), wobec czego Revolut mocno pod tym względem odstaje od reszty stawki.

 

Klienci Revoluta mają do dyspozycji jedynie historię własnych transakcji, na podstawie której muszą dokonać obliczeń do celów podatkowych. Nie jest to łatwe, zwłaszcza dla początkujących inwestorów – do środków uzyskanych ze sprzedaży ETF-ów doliczyć trzeba wypłacane przez nie dywidendy (od nich też należy się podatek), a ponadto całość przeliczyć trzeba po odpowiednich kursach EUR/PLN (w Revolucie inwestuje się w euro, ale podatki w Polsce płaci się w złotych). Od 2023 r. Revolut proponuje klientom ułatwienie w rozliczaniu podatków (np. z zysków z kryptowalut) nawiązując współpracę z platformą Koinly. Usługa ta jest jednak odpłatna, podobnie jak działanie niezależnych platform wspomagających rozliczenia podatkowe klientów zagranicznych firm inwestycyjnych (Revolut udostępnia API).

 

Innymi słowy, rozliczanie podatków z inwestowania za pomocą Revoluta (w tym robodoradcy Revolut) to poważne wyzwanie, które może całkowicie przekreślić korzyści wynikające z korzystania z wygodnej i estetycznie wykonanej aplikacji.

Podsumowanie

Wejście Revoluta na rynek robodoradców to kolejna oznaka rozwoju pasywnego inwestowania w Polsce i Europie, zaś wzmożona konkurencja może wywrzeć presję na dotychczasowych dostawców i przełożyć się na atrakcyjniejszą ofertę i aktywniejszą walkę o klienta. Miliony użytkowników Revoluta od inwestowania w globalne ETF-y dzieli jedynie kilka czynności, które wykonać można w ładnie zaprojektowanej aplikacji. Atrakcyjność oferty nie może jednak całkowicie przesłaniać niedogodności związanych z koniecznością samodzielnego rozliczania podatków.

 

 🟢Zobacz też: Wszystko o podatku giełdowym

 

Decyzja o wyborze dostawcy usług finansowych, który nie wspiera inwestora w rozliczeniu z fiskusem, powinna być świadoma, a nie wynikać z nawet najlepsziej akcji marketingowej. Skoro inwestuje się po to, żeby zarobić, to prędzej czy później temat podatków się pojawi (nie licząc wyjątków w postaci inwestowania na IKE, IKZE i OIPE).

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie