Chat with us, powered by LiveChat

Fondee

 

Fondee to platforma oraz aplikacja do inwestowania indywidualnego, która od stycznia 2023 r. obecna jest na polskim rynku. Założycielami fintechu są Eva i Jan Hlavsa – małżeństwo, które kilkanaście lat temu wyjechało z Czech do Wielkiej Brytanii, gdzie studiowali i pracowali - Eva w Morgan Stanley zajmowała się ryzykiem inwestycyjnym, a Jan zarządzał aktywami inwestorów w funduszach inwestycyjnych w londyńskim City, m.in. w międzynarodowej korporacji Rio Tinto.

 


Czeska aplikacja z szeroką ekspozycją na międzynarodowe rynki kapitałowe umożliwia wygodne inwestowanie oszczędności. W praktyce, z punktu widzenia użytkownika, to prosta, intuicyjna usługa online, służąca do taniego kupowania udziałów w wielu różnych funduszach indeksowych (ETF-ów), za pomocą kliknięcia myszki lub na smartfonie. Jest to swego rodzaju alternatywa dla inwestowania w tradycyjne fundusze inwestycyjne lub samodzielnego inwestowania w indeksy.

 

Założeniem towarzyszącym tworzeniu aplikacji było, aby w jednym miejscu móc:

 • samodzielnie inwestować w ETF-y zbudowane z akcji i obligacji z całego świata za pomocą usługi online
 • dokonać wyboru spośród siedmiu modelowych portfeli, które łączą akcje i obligacje o różnym ukierunkowaniu
 • zestawić cały portfel z profilem ryzyka danego inwestora i regularnie go rebalansować – dzięki temu inwestycja jest sprytnie zestawiona, a ryzyko rozłożone jeszcze skuteczniej niż przy zakupie pojedynczego ETF-a

 

Cały portfel inwestycyjny zmieści się w smartfonie i będzie dostępny „pod ręką” za pomocą kilku kliknięć. Co ciekawe, Fondee obiecuje, że inwestowanie można zacząć już od kwoty 100 zł.

 

Na pewno osoby, które są zorientowane na ekologię i transparentny rozwój, ucieszy fakt, że w Fondee możemy też wybrać zrównoważony wariant zamiast tradycyjnych portfeli inwestycyjnych. Tak jak za pomocą kilku kliknięć można rozpocząć inwestowanie w ETF-y, tak samo łatwo można zainwestować w aktywa odpowiedzialne społecznie i środowiskowo. Następnie można wyszukać konkretny fundusz i sprawdzić jego ESG rating. Fondee oferuje portfele ESG o ratingu AAA i AA, które są uważane za liderów wyróżniających się w zarządzaniu ryzykiem ESG.

 

Jak inwestować w Fondee?

W skrócie cały proces jest bardzo prosty i wygląda tak:

 1. Zakładasz darmowe konto, a za pomocą kwestionariusza oceniany jest Twój stosunek do ryzyka.
 2. Wybierasz portfel składający się z ETF-ów odpowiadających Twojemu profilowi. Każdy portfel ma kilkuletnią historię wypłat, a dodatkowo każdy ETF odwzorowuje jasno określony indeks giełdowy lub koszyk obligacji, który posiada co najmniej 10-letnią historię. Produkty wchodzące w skład portfela oraz ich historyczne wyniki i zwroty są więc dobrze znane.
 3. Inwestujesz dowolną kwotę, można zacząć już od 100 zł. Środki wysłane z Twojego konta są przeliczane na euro, które zostaną natychmiast wykorzystane do zakupu ETF. Rachunek składa się zatem z zakupionych ETF-ów i rezerw finansowych w euro (około 2% portfela). W przypadku zamknięcia rachunku lub wypłaty euro zostają przeliczane z powrotem na złotówki i wysłane na Twój rachunek bankowy.
 4. Fondee utrzymuje portfel zgodnie z wybraną przez Ciebie alokacją.
 5. Kupujesz i sprzedajesz aktywa w dowolnym momencie – po sprzedaży środki trafiają na Twoje konto w ciągu 2 dni.

 

W Fondee można łatwo rozpocząć inwestowanie wpłacając daną kwotę jednorazowo bądź regularnie np. co miesiąc. Ze względu na charakter inwestowania w ETF-y, zazwyczaj lepsze są inwestycje regularne, np. w cyklu miesięcznym. Dzięki temu uśredniamy ceny zakupu instrumentów i unikamy kupowania na szczycie (osiągane zwroty będą bardziej stabilne i bezpieczniejsze).

 

Mimo tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby inwestowanie zacząć od jednorazowej wpłaty. Platforma nie pobiera żadnych opłat typu wejście-wyjście. Możesz dowolnie modyfikować zainwestowaną kwotę, nie dokonywać transakcji przez dany okres lub przelać wyższą sumę w jednym depozycie, ad hoc. Pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100 zł, ale już kolejne mogą opiewać na dowolne sumy – np. 50 czy 20 zł.

 

Jaką stopę zwrotu można osiągnąć inwestując na Fondee?

Portfel konserwatywny osiąga stopę zwrotu brutto na poziomie około 4,7 proc. To stosunkowo niewiele, ale jest ona względnie stabilna w czasach kryzysów czy okresach hossy na giełdzie i wystarczy, by zabezpieczyć oszczędności przed inflacją.

 

Jak wygląda ewolucja bardziej odważnego portfela? Historycznie osiągał on stopy zwrotu na poziomie około 8% rocznie. Na fondee.pl mamy dla najodważniejszego portfela 10,58%.

 

Jest to stosunkowo duża wartość aprecjacji oszczędności, biorąc pod uwagę, że mamy tu do czynienia z dochodem pasywnym.

 

Czy środki w Fondee są bezpieczne?

Fondee podlega nadzorowi Narodowego Banku Czeskiego i jest wpisana do rejestrów Komisji Nadzoru Finansowego. Twój portfel i ulokowane w nim pieniądze są bezpieczne na rachunku brokerskim, który jest oznaczony jako rachunek klienta. Aktywa nie będą zatem zagrożone nawet przez sytuacje krańcowe, tj. zakończenie działalności Fondee czy brokera, ponieważ rachunek jest wyłączony z masy upadłościowej.

Jakie są opłaty za korzystanie z Fondee i kiedy są uiszczane?

Ogromną przewagą Fondee nad tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi są bardzo niskie opłaty. W przypadku funduszy są one zazwyczaj potrójne - opłaty typu wejście/wyjście oraz opłaty za zarządzanie.

 

Zaletą Fondee jest brak opłaty wstępnej. Pobierana jest jedynie roczna należność w wysokości 0,9% od wartości inwestycji. Raz w miesiącu potrącana jest 1/12 rocznych opłat, czyli 0,075% bieżącej wartości Twojego portfela i to tylko wtedy, gdy w danym miesiącu miałeś na nim saldo. Jeśli nie masz żadnych środków na swoim koncie - nic nie płacisz.

 

Jest to jeden z wielu pozytywnych aspektów platformy inwestycyjnej Fondee. W porównaniu z opłatami większości funduszy inwestycyjnych różnica jest znacząca, zwłaszcza w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

Podsumowanie głównych zalet Fondee

 • wszystkie czynności są łatwe, szybkie i przebiegają w 100% online (rejestracja użytkownika następuje w ciągu 48 godzin po zweryfikowaniu jego tożsamości),
 • inwestowanie jest wygodne, intuicyjne i pozwala zaoszczędzić czas,
 • sam decydujesz o kwocie depozytu i możesz ją w każdej chwili zmienić,
 • zwrot z inwestycji dostosowany jest do jej charakteru (średnio nawet do 8% rocznie),
 • wyższe stopy zwrotu niż w przypadku konwencjonalnych produktów oszczędnościowych,
 • bardzo niska opłata za zarządzanie portfelem,
 • brak opłat typu wejście/wyjście,
 • opłata pobierana jest na bieżąco i tylko w przypadku korzystania z usługi, inwestowanie można zamknąć w dowolnym momencie,
 • transparentne podejście,
 • regularne rebalansowanie składu portfela (w każdej chwili można wyłączyć)
  opłata pobierana jest na bieżąco i tylko w przypadku korzystania z usługi,
 • szybki dostęp do pieniędzy - sprzedaż można zlecić w dowolnym momencie
 • przelew środków na konto w banku inwestora trwa zazwyczaj od jednego do dwóch dni roboczych

 

Co możesz zyskać w Fondee jako członek SII?

 • 6 miesięcy inwestowania w Fondee bez opłat za zarządzanie dla członków SII na poziomie podstawowym
 • Rok inwestowania w Fondee bez opłat za zarządzanie, dla członków SII na poziomie rozszerzonym, a  następnie z opłatą 0,6% rocznie dla pierwszego 1000 klientów)

 

Jak skorzystać ze zniżki?

Podczas rejestracji na stronie Fondee.pl/rejestracja należy zaznaczyć  „Mam kod referencyjny" i wpisać kod rabatowy, który jest dostępny poniżej.  Osoby, które już mają konto w Fondee, a chciałyby skorzystać ze zniżki członkowskiej, niech się napiszą maila na info@fondee.pl z prośbą o dodanie kodu.

 

Skorzystanie ze zniżki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na cykliczną weryfikację statusu aktywności członkostwa. Zniżka przysługuje jedynie aktywnym członkom SII.

 

Kody rabatowe

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie