Chat with us, powered by LiveChat

PPK bez zmian, limity zostają. Stabilność wygrała z dywersyfikacją

Skomentuj artykuł
Patryk Kosmider/AdobeStock

Rząd nie planuje żadnych zmian legislacyjnych dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jedna z wad PPK zostanie z oszczędzającymi na dłużej, co wydaje się stanowić cenę za odbudowę zaufania do III filara systemu emerytalnego.

 

15 lutego minister finansów Andrzej Domański spotkał się z przedstawicielami branży funduszy inwestycyjnych, reprezentowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami z prezes Małgorzatą Rusewicz (wybraną niedawno do Rady Giełdy) na czele. W komunikacie opublikowanym po tym spotkaniu na stronie Ministerstwo Finansów znalazł się fragment:

 

Minister Andrzej Domański podkreślił otwartość Ministerstwa Finansów na współpracę z branżą funduszy inwestycyjnych oraz wagę jaką pełni sektor w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Ponadto zaakcentował istotną rolę, jaką dla gospodarki i oszczędzających pełnią Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zapewnił, że nie są planowane żadne zmiany legislacyjne w tym zakresie.

 

Słowa te zamykają temat, który w mediach pojawił się pod koniec ubiegłego roku. W listopadzie Gazeta Wyborcza donosiła, że nowy rząd zastanawia się nad ograniczeniem obowiązkowych limitów inwestycyjnych PPK oraz zmianami dotyczącymi autozapisu do PPK. Wówczas ze strony szefa resortu finansów również pojawiło się dementi, lecz dotyczyło bieżących prac rządu. "Nie pracujemy w tej chwili nad żadnymi zmianami w PPK" - powiedział Domański 6 grudnia. Obecnie dowiedzieliśmy się o braku takich planów w przyszłości.

 

Limity inwestycyjne obowiązujące zarządzających PPK wyglądają następująco:

 

  • Nie mniej niż 40% aktywów w akcje spółek z WIG20
  • Nie więcej niż 20% aktywów w akcje spółek z mWIG40
  • Nie więcej niż 10% aktywów w akcje pozostałych spółek notowanych na GPW
  • Nie mniej niż 20% aktywów w akcje notowane na rynku należącym do OECD innym niż Polska
  • Nie więcej niż 30% aktywów w aktywa denominowane w walutach obcych

 

To właśnie pierwszy z limitów uznawany jest przez część inwestorów oraz reprezentantów branży za najbardziej kontrowersyjny. Ich zdaniem w długoterminowym portfelu emerytalnym aż 40% środków inwestowanych w polskie duże spółki to spore przeważenie lokalnego rynku. Na domiar złego połowa WIG20 to spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, co wiąże się z dodatkowym ryzykiem politycznym.

 

🟢Kompendium wiedzy na temat PPK znajdziesz w naszym poradniku: Pracownicze Plany Kapitałowe: wszystko, co warto wiedzieć. Wady i zalety PPK.

4 miliony w PPK

Według ostatnich dostępnych danych, na koniec stycznia 2024 r. do PPK należało 3,42 mln osób z 321 tys. podmiotów. Liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła 4 miliony – wynika to z faktu, że przy zmianie pracodawcy prowadzącego PPK w innej instytucji, pracownikowi otwierany jest nowy rachunek. W efekcie w trakcie całej kariery można . Dane ze wszystkich PPK dostępne są na mojeppk.pl, a w przyszłości mają figurować także w Centralnej Informacji Emerytalnej (o ile projekt zostanie wdrożony).

 

 Źródło: Biuletyn Miesięczny PPK

 

– Aktualna partycypacja w programie wynosi 46,07%, przy czym największa jest w firmach zatrudniających ponad 250 osób (72,02%). Nadal prym wiedzie sektor prywatny, z partycypacją 52,63% – informuje PFR. Znacznie mniejsza partycypacja jest w sektorze publicznym (26,39%) oraz firmach zatrudniających 50+ (35,88%) oraz 20+ pracowników (31,46%).

 

 

Wartość aktywów zgromadzonych w PPK wyniosła na koniec stycznia 22,04 mld zł. Pod tym względem PPK skorzystały na koncentracji na GPW. Dość przypomnieć, że w ostatnim kwartale 2023 r. WIG20 zyskał 22,31%. W dłuższym terminie indeks polskich bluechipów przegrywa jednak z zagranicą, co jest jednym z największych minusów inwestowania w celach emerytalnych skoncentrowanego głównie na GPW.

 

 

Trudno jednoznacznie orzec, czy możliwość bardziej elastycznego inwestowania przez zarządzających PPK istotnie naruszyłaby zaufanie do tego rodzaju oszczędzania. Ewentualne nagłówki medialne typu „rząd znów miesza w emeryturach” z pewnością nie byłyby w tym kontekście pomocne. 

 

Po doświadczeniach związanych z OFE, nieufność Polaków wobec prywatnej części systemu emerytalnego pozostaje bardzo wysoka. Widać ją nawet wśród młodych osób, które niekoniecznie doświadczyły transferu środków gromadzonych w OFE na subkonto w ZUS-ie.

 

W październiku opisywaliśmy wyniki badania „Postawy i przekonania młodych dorosłych na temat systemu emerytalnego i dostępnych emerytalnych instrumentów oszczędnościowych” przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Badanie obejmowało reprezentatywną próbę Polaków w wieku 18-30 lat.

 

– Prawie 70% Polaków nie jest pewne, czy ich pieniądze są bezpieczne w IKE/IKZE/PPK. Z jednej strony obawiają się oni, że zostaną one źle zainwestowane (66%), z drugiej zaś obawiają się, że zostaną pozbawieni swoich środków, w efekcie zmian w prawie, które mogą wprowadzić politycy (68%) lub po prostu, z dowolnego powodu (67%) – wynika z raportu przygotowanego na zlecenie IGTE.

 

 

 

Źródło: Postawy i przekonania młodych dorosłych na temat systemu emerytalnego i dostępnych emerytalnych instrumentów oszczędnościowych, IGTE 2023


 

Polecamy także:

 

🟢 IKE – wszystko, co warto wiedzieć. Limity, podatek, rodzaje inwestycji, gdzie założyć

🟢 IKZE – co to jest, jak działa i czy warto założyć? Poznaj wady i zalety IKZE

🟢 IKE czy IKZE – co bardziej się opłaca? Poznaj różnice i zdecyduj, co wybrać

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie