Chat with us, powered by LiveChat

Mój majątek netto – jak obliczyć swoją wartość finansową?

Skomentuj artykuł
© Mykola - stock.adobe.com

Wartość aktywów netto to jeden z najczęściej wykorzystywanych wskaźników do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jak się okazuje, ten sam współczynnik doskonale sprawdza się do oceny naszej wartości finansowej. Sprawdź, jak możesz obliczyć swoją wartość netto.

 

Budowa własnego majątku to długoterminowy cel właściwego zarządzania pieniędzmi. O ile w domowym budżecie koncentrujemy się na bieżących wpływach i wydatkach, o tyle ciężko w ten sposób całościowo spojrzeć na nasz stan posiadania. Chcąc to zrobić, należy określić wartość majątku netto. Oto jak to zrobić i o czym pamiętać analizując ten wskaźnik będący odzwierciedleniem naszej kondycji finansowej w długim terminie.

Co to jest majątek netto?

W powszechnym rozumieniu człowiek bogaty to taki, który ma dużo rozmaitych rzeczy, które możemy określić mianem aktywów: pieniądze, instrumenty finansowe, nieruchomości czy najróżniejsze rzeczy ruchome (samochody, wyposażenie mieszkania, biżuteria, dzieła sztuki itp.). To jednak tylko jedna strona medalu, zaś drugą mogą stanowić zobowiązania czyli dług, który pozwolił sfinansować zakup aktywów. Można mieć wiele aktywów, ale jeszcze większe długi – czy określimy takiego człowieka mianem tak samo bogatego, jak człowieka, który ma podobny majątek, lecz nie ma żadnych długów? Dlatego też warto spojrzeć na własne finanse także przez pryzmat majątku netto, zwanego także wartością netto (ang. net worth).

 

W wielkim skrócie, osobista wartość netto to aktywa minus zobowiązania. Możesz też myśleć o swojej finansowej wartości jako o wartości wszystkiego, co posiadasz (i teoretycznie możesz sprzedać) pomniejszonej o to, co jesteś winien. Zasadniczo formuła obliczania wartości netto wygląda więc następująco:

 


MAJĄTEK - DŁUGI = MAJĄTEK NETTO\

czyli inaczej mówiąc

AKTYWA - ZOBOWIĄZANIA = WARTOŚĆ NETTO

 

To który wariant nazewnictwa przyjmiesz, zależy tylko od ciebie. W dalszej części artykułu odpowiednich określeń będziemy używać zamiennie.


🟢 Zobacz również: Poduszka finansowa - bez niej nie zaczynaj inwestować

 

Po co obliczać swoją wartość netto?

Zanim przejdziemy do konkretnych porad związanych z obliczaniem wartości netto, warto wymienić kilka zalet tego procesu oraz jego efektów. Chociaż całościowe myślenie o naszych finansach niekoniecznie musi być na początku przyjemne, to jednak korzyści z tego mogą być ogromne.

 

  • Dokonasz diagnozy stanu swoich finansów. Określisz punkt startowy, od którego zacznie się dalsza podróż. To jak wejście na wagę, przeprowadzenie podstawowych badań czy zerknięcie pod maskę samochodu – od dobrej diagnostyki zależy powodzenie dalszych działań.

  • Dowiesz się, czy stajesz się coraz bogatszy/biedniejszy i w jakim tempie się to dzieje. Po pewnym czasie zauważysz, czy wartość majątku netto rośnie czy spada – jeśli dzieje się to drugie (lub to pierwsze dzieje się zbyt wolno), będziesz mógł wprowadzić działania zaradcze.

  • Dowiesz się, ile musisz jeszcze zaoszczędzić, by zrealizować swoje cele. Nieważne czy chodzi o emeryturę czy najbliższe wakacje – zawsze warto wiedzieć, ile jeszcze dzieli nas od upragnionego celu.

  • Dowiesz się, jakie zmiany wprowadzić w domowym budżecie. Spadek lub wzrost wartości netto (oraz zmiany w poszczególnych pozycjach tego zestawienia) mogą być bodźcem do korygowania sposobu, w jaki na co dzień wydajemy pieniądze. Biorąc pod uwagę nie tylko wysokość comiesięcznych zarobków, ale też wartość netto, zaczniesz inaczej patrzeć na swoje pieniądze.

 

Ostatni z tych punktów wymaga pewnego rozwinięcia. Czujny czytelnik zauważy, że dopiero teraz pojawia się pojęcie miesięcznych zarobków. Przy obliczaniu wartości netto nie bierzemy pod uwagę dochodu – liczy się tylko to, co z niego zaoszczędzimy. Dana osoba może zarabiać w każdym miesiącu dużą kwotę, a jednocześnie mieć niską wartość netto. Taka sytuacja będzie miała miejsce - jeśli wydaje większość zarobionych pieniędzy i nie odkłada nadwyżek lub posiada bardzo duże długi (co przy dużych zarobkach i wysokiej zdolności kredytowej jest łatwe).

 

Historia zna liczne przypadki osób dobrze zarabiających (sportowcy, artyści, przedsiębiorcy itp.), których wartość netto była w rzeczywistości niewielka lub ujemna, ponieważ równie dużo wydawali, a na dodatek zaciągali duże zobowiązania (które nie przyniosły im późniejszych korzyści). W ujęciu majątku netto byli więc biedni, choć na zewnątrz mogli uchodzić za bogatych. Jednocześnie ludzie o skromnych dochodach mogą mieć wysoką wartość netto, o ile skrupulatnie gromadzą oszczędności i kupują aktywa, które przechowują wartość.

Jak obliczyć wartość netto?

Przygotowanie ewidencji aktywów oraz zobowiązań jest niezwykle pomocne i pomoże przyspieszyć przeprowadzenie obliczeń. Możesz ją przygotować na kartce papieru lub na komputerze - na przykład w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Sporządzenie pierwszego spisu aktywów i zobowiązań zajmie najwięcej czasu – praca ta posłuży jednak do każdego kolejnego zestawienia, więc warto zacisnąć zęby i po prostu ją wykonać.

 

Określając wartość naszego majątku netto, należy brać pod uwagę jedynie te jego elementy, które jesteśmy w stanie w miarę szybko spieniężyć. Co istotne, w obliczeniach należy posłużyć się aktualnymi cenami rynkowymi, a nie cenami zakupu.

 

O ile to oczywiste w przypadku inwestycji finansowych (ceny akcji, obligacji, walut i innych aktywów zmieniają się każdego dnia), o tyle często bywa to pomijane w przypadku inwestycji bardziej namacalnych. Tymczasem działać to może w dwie strony – przykładowo, nasza nieruchomość może być warta więcej niż w momencie, gdy ją kupowaliśmy, z kolei samochód najprawdopodobniej stracił na wartości. Z tego powodu wartość majątku netto ulega zmianom i warto ją aktualizować co pewien czas (np. aczkolwiek raczej nie codziennie czy co tydzień – raz na kwartał, pół roku czy rok wystarczy).

 

 

Przejdźmy do drugiej strony zestawienia, czyli do zobowiązań. Ich przykładów również może być mnóstwo: kredyt hipoteczny i konsumpcyjny, pożyczka gotówkowa, zakupy na raty, zadłużenie na karcie kredytowej, niezapłacone rachunki i mandaty, prywatne pożyczki od rodziny i znajomych itp. Zobowiązania zazwyczaj wiążą się z koniecznością zapłaty odsetek, jednak na potrzeby określenia wartości majątku netto możemy je pominąć – do zestawienia wpisujemy tylko wartość pozostałego do spłaty kapitału, tak jakbyśmy dziś mogli wszystko spłacić.

 

 

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA

Gotówka (w tym konta oszczędnościowe, lokaty)

Kredyt hipoteczny

Nieruchomości (mieszkania, ziemia)

Kredyty i pożyczki gotówkowe

Ruchomości (samochody, sprzęt IT itd.)

Zadłużenie na kartach kredytowych

Portfel inwestycyjny (akcje, obligacje, waluty obce, udzielone pożyczki itp.)

Inne zadłużenia (kredyty studenckie, leasing)

Inne aktywa (biżuteria, udziały w firmach, prawa autorskie czy patenty choć z nimi trzeba uważać bo są trudnozbywalne)

 

 

Tak przygotowane zestawienie ułatwi Ci przeprowadzenie odpowiednich obliczeń.

Moja wartość netto – przykładowe obliczenia

Obliczeń możesz dokonać na kilka sposobów. Jeśli Twoja ewidencja aktywów i pasywów jest bardziej rozbudowana możesz potrzebować odpowiedniego pliku w Excelu lub arkusza kalkulacyjnego. W internecie znajdziesz również całą masę prostych kalkulatorów do obliczania wartości człowieka.


W przypadku prostszych obliczeń, najłatwiej będzie to zrobić przy pomocy długopisu i kartki papieru. Oto przykład takiej kalkulacji. Z jednej strony mamy aktywa o określonej wartości.

 

AKTYWA

WARTOŚĆ [W ZŁ]

Gotówka

25 000

Nieruchomość (mieszkanie)

350 000

Samochód osobowy

30 000

Sprzęt RTV/AGD

13 000

Lokata bankowa

10 000

Akcje

15 000

Złoto inwestycyjne

7 000

Suma aktywów

450 000

 

Po drugiej stronie są pasywa.

 

ZOBOWIĄZANIA

WARTOŚĆ [W ZŁ]

Kredyt hipoteczny

310 000

Dług na karcie kredytowej

10 000

Kredyt gotówkowy

30 000

Suma pasywów

350 000

 

Wartość netto = wartość aktywów – wartość zobowiązań = 350 000 zł - 250 000 zł = 100 000 zł

 

Wartość netto. O czym jeszcze warto pamiętać?

Określenie swojej wartości netto to ważny krok na drodze budowania dobrych finansów osobistych. Analizując ten parametr, warto pamiętać jednak o kilku dodatkowych aspektach.

 

  • Wartość netto nie określa wartości człowieka. Pieniądze i inne aktywa to nie wszystko (chociaż lepiej być bogatym niż biednym).

  • Wartość netto jest zawsze szacunkowa. Ostatecznie nigdy nie wiemy za ile konkretnie udałoby się nam sprzedać dane aktywa – szacujemy tę wartość na podstawie dostępnych danych (np. cen w serwisach ogłoszeniowych) dotyczących innych aktywów. Podobnie rzecz ma się z odsetkami – nie wiemy ile ich zapłacimy (może okazać się, że damy radę spłacić zobowiązania wcześniej lub będziemy potrzebowali wydłużyć czas spłaty).

  • Wartość netto mocno zmienia się w trakcie życia. Na początku drogi zawodowej najczęściej jest niska, następnie może mocno spaść (gdy zaciągniemy kredyt hipoteczny ), następnie jest budowana przez sukcesywne oszczędzanie i inwestowanie, a pod koniec życia zmniejszana przez konsumpcję (gdy już przestaniemy pracować) lub darowizny.

  • Wartość netto może być związana ze szczególnymi okolicznościami życiowymi. Nieruchomość otrzymana w spadku może mocno wpłynąć na naszą wartość netto, choć nikt nie ma wpływu na to czy i kiedy taką nieruchomość dostanie.

  • Wartość netto może mieć różną „jakość”. Milion złotych ulokowany w akcjach jednej spółki i milion złotych rozłożony pomiędzy różne aktywa mają taki sam wkład w naszą wartość netto, jednak poziom ryzyka w obu przypadkach jest zdecydowanie różny. Budując nasz majątek netto koncentrujmy się nie tylko na finalnym wyniku, lecz także kompozycji.

Najważniejsze jest jednak to, aby pamiętać, ż wartość netto da się poprawić! Nawet jeżeli obecny wynik jest daleki od oczekiwań, określenie wartości netto to dopiero początek. Jest szereg możliwości, dzięki którym zaczniesz oszczędzać i inwestować skuteczniej!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie