Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Bieżące interwencje

Bieżące interwencje - strona 4

Akcjonariusze mniejszościowi The Farm 51 chcą zmian w Radzie Nadzorczej

18.08.2022

Akcjonariusze mniejszościowi The Farm 51 chcą zmian w Radzie Nadzorczej

W ostatnim czasie do Stowarzyszenia zgłosili się z prośbą o wsparcie akcjonariusze mniejszościowi spółki The Farm 51, którzy chcieliby zawiązać porozumienie, a następnie zwołać NWZ spółki celem wprowadzenia do Rady Nadzorczej niezależnych reprezentantów, mogących swoimi kompetencjami wesprzeć spółkę.Zobacz więcej

SII zawiadamiało prokuraturę w sprawie PCZ, a sąd skazuje prezesa na 12 lat więzienia

25.07.2022

SII zawiadamiało prokuraturę w sprawie PCZ, a sąd skazuje prezesa na 12 lat więzienia

W lipcu 2015 r. działając w imieniu pokrzywdzonych obligatariuszy SII złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki PCZ S.A. Przedmiotem sformułowanych zarzutów, były przede wszystkim podejmowane przez zarząd działania mające na celu pokrzywdzenie wierzycieli spółki, w tym w szczególności jej obligatariuszy.Zobacz więcej

SII zachęca do udziału w walnym zgromadzeniu 4MASS S.A.

19.07.2022

SII zachęca do udziału w walnym zgromadzeniu 4MASS S.A.

Zarząd 4MASS S.A. zwołał na dzień 9 sierpnia 2022 r. NWZ na którym planowane jest podjęcie uchwały w warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. SII zachęca inwestorów indywidualnych do uczestnictwa w obradach i wyrażenia swojego stanowiska wobec uchwały podczas głosowania.Zobacz więcej

Zawieszenie obrotu akcjami spółki Inter Rao Lietuva AB. Stanowisko SII

22.06.2022

Zawieszenie obrotu akcjami spółki Inter Rao Lietuva AB. Stanowisko SII

W związku z wieloma zapytaniami otrzymywanymi od inwestorów posiadających akcje spółki Inter Rao Lietuva AB notowane na GPW, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwraca uwagę na podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z nabywaniem akcji podmiotów, które mogą zostać objęte międzynarodowymi lub krajowymi sankcjami.Zobacz więcej

Po licznych apelach SII, zmiany w przepisach o wezwaniach wreszcie uchwalone

04.04.2022

Po licznych apelach SII, zmiany w przepisach o wezwaniach wreszcie uchwalone

Uchwalone w marcu zmiany w przepisach o wezwaniach realizują wiele z postulatów Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Choć walka trwała wiele lat, dzięki determinacji i ciężkiej pracy SII ten cel został osiągnięty.Zobacz więcej

Inwestorzy nie dają za wygraną w sprawie wycofania Energi z obrotu

27.10.2021

Inwestorzy nie dają za wygraną w sprawie wycofania Energi z obrotu

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych apeluje do Zarządów Energi i PKN ORLEN o nie wycofywanie Energi z obrotuZobacz więcej

SII optuje za niższym progiem przejęcia kontroli oraz za zmianą warunków „wyciskania” akcjonariuszy

18.08.2021

SII optuje za niższym progiem przejęcia kontroli oraz za zmianą warunków „wyciskania” akcjonariuszy

W związku z prowadzonym przez Ministerstwo Finansów procesem konsultacyjnym projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, SII przedstawiło stanowisko do przygotowywanego przez Ministerstwo projektu ustawy. W swojej opinii SII optuje m.in. za niższym progiem przejęcia kontroli oraz za zmianą warunków „wyciskania” akcjonariuszyZobacz więcej

ZM Ropczyce zwołuje NWZ w nowym terminie. SII weźmie udział w obradach

01.04.2021

ZM Ropczyce zwołuje NWZ w nowym terminie. SII weźmie udział w obradach

Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. odwołały nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zaplanowane na 6 kwietnia 2021 r. i zwołały kolejne na 28 kwietnia 2021 r. SII weźmie w nim udział.Zobacz więcej

SII weźmie udział w walnym zgromadzeniu ZM Ropczyce

19.03.2021

SII weźmie udział w walnym zgromadzeniu ZM Ropczyce

W związku z coraz liczniejszymi sygnałami o sprzeciwie akcjonariuszy mniejszościowych spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. wobec planów wycofania jej akcji z obrotu na GPW, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych weźmie udział w zwołanym na dzień 6 kwietnia 2021 r. nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie