Chat with us, powered by LiveChat

Akcjonariusze mniejszościowi The Farm 51 chcą zmian w Radzie Nadzorczej

Skomentuj artykuł

W ostatnim czasie do Stowarzyszenia zgłosili się z prośbą o wsparcie akcjonariusze mniejszościowi spółki The Farm 51, którzy chcieliby zawiązać porozumienie, a następnie zwołać NWZ spółki celem wprowadzenia do Rady Nadzorczej niezależnych reprezentantów, mogących swoimi kompetencjami wesprzeć spółkę. SII wyraziło gotowość udzielenia pomocy przy tej inicjatywie.

 

W związku z zamiarem wprowadzenia niezależnych członków do Rady Nadzorczej spółki, akcjonariusze mniejszościowi zamierzają złożyć do spółki wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego, uprzednio zawiązując w tym celu porozumienie. W ocenie inwestorów,  w spółce, w której w wolnym obrocie jest ok. 86% akcji (blisko 14% akcji jest w rękach przedstawicieli Zarządu spółki), powinno być w Radzie Nadzorczej miejsce dla niezależnych przedstawicieli zgłoszonych przez akcjonariuszy mniejszościowych. W ich ocenie, wprowadzenie reprezentantów do Rady może mieć dodatkowy pozytywny wpływ na postrzeganie spółki przez rynek kapitałowy, zapewni dodatkowe wsparcie merytoryczne spółce, a ponadto może w jeszcze większym stopniu wpłynąć na dalszą poprawę komunikacji spółki z rynkiem. Akcjonariusze liczą przy tym na pozytywny odbiór tej inicjatywy ze strony Zarządu spółki. 

Akcjonariusze The Farm51 wyjątkowo aktywni

Na uwagę zasługuje, że inwestorzy indywidualni będący w akcjonariacie The Farm 51 są wyjątkowo aktywni i kładą szczególny nacisk na korzystanie ze swoich praw korporacyjnych. Warto bowiem przypomnieć, że 2 lata temu, dzięki swojej aktywności, a także wsparciu SII, zablokowali emisję akcji spółki, której się wówczas sprzeciwiali. Akcjonariusze mniejszościowi bardzo licznie pojawiają się też na walnych zgromadzeniach spółki, dając dobre wzorce postępowania inwestorom indywidualnym będącym w akcjonariacie innych spółek publicznych.

Zewnętrzna obsługa prawna

Procedura związana z zawiązaniem porozumienia, wykonaniem potencjalnych obowiązków notyfikacyjnych wobec KNF i spółki, stałą komunikacją z liczną grupą akcjonariuszy, złożeniem wniosku o zwołanie NWZ oraz przygotowaniem w związku z tym stosownych projektów uchwał i dokumentów oraz następnie reprezentacja akcjonariuszy w roli pełnomocnika na WZA, wymagać będą profesjonalnej obsługi prawnej. Stowarzyszenie wyraziło w związku z tym gotowość wsparcia akcjonariuszy w tej sprawie, jednak z uwagi na zakres działań, zostanie to zrealizowane przy kompleksowej obsłudze ze strony zewnętrznej kancelarii prawnej.  

Inwestorzy zebrali środki na obsługę prawną

Kilkudziesięciu akcjonariuszy spółki, dokonując wpłat na konto Stowarzyszenia, zebrało już wystarczające środki, aby pokryć pełne koszty obsługi prawnej związanej z tą sprawą.  Jednocześnie zgodnie z wcześniejszą informacją, SII dopłaciło do każdego członka rozszerzonego Stowarzyszenia, deklarującego chęć udziału w inicjatywie i porozumieniu, kwotę 200 zł. 

 

W związku z zebraniem środków, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, dokona opłaty na rzecz kancelarii za obsługę prawną w przedmiotowej sprawie. Kancelaria jednocześnie od przyszłego tygodnia przystąpi do realizacji działań zadeklarowanych inwestorom. 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie